U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Izgradnja džamija

Kratki sadržaj

 

U petak 17. juna 2005. godine Kalifatul Mesih V aba je održao hudbu u Calgariu, Kanada.
Poslije proučenog ajeta 19 iz sureta Al-Džinn, koji u prevodu glasi:

A sva mjesta klanjanja pripadaju Allahu; zato ne prizivajte nikoga
mimo Allaha.

Huzur aba je rekao: U skladu sa ovim učenjima Džemat Ahmadija gradi džamije i klanja u njima. Naše džamije su, i treba da budu, simbol Božijeg Jedinstva (Teuhida). Poslije dugog vremena Allah je omogućio vas u Calgariu da izgradite džamiju čiji će temelj biti položen sutra, ako Bog da. Oni koji su obećali da će pomoći u njenoj gradnji treba brzo da ispune svoja obećanja.
Huzur aba je rekao: Džamije treba da budu izgrađene na temeljima Takve (Bogobojaznosti), i mi treba da svoje živote živimo ostajući ustrajni na Takvi. Naše džamije treba da nas uče da budemo poslušni Allahovim naredbama. Naš cilj u gradnji džamija treba da bude da primimo Allahovo zadovoljstvo i odobravanje, i da isto tako primimo dar spomenut u hadisu u kojem Časni Poslanik s.a.v.s. kaže: ‘Ko god gradi džamiju tražeći Allahovo zadovoljstvo, Allah će isto tako izgraditi za njega kuću u dženetu.’
Cilj koji svaki Ahamdi treba da ima na umu treba da bude da traži Allahovo zadovoljstvo i da nadmaši druge u vrlinama. Mi treba da pokažemo iste primjere nadmašivanja u vrlinama i pobožnosti kakvi su pokazani od onih prije nas. Kad je riječ o gradnji Allahove kuće, mi to moramo zasnivati na Takvi i napraviti žrtve za to. Allah je uveliko obdario džemat Ahmadija sa srcima koja su ustrajna na Takvi i koja su zadojena duhom žrtvovanja i traženja Allahovog zadovoljstva.
Huzur aba je rekao: Ahmadi musliman treba uvijek da pamti da, ako mi nastavimo da ispunjavamo svoje obaveze prema Allahu i drugim ljudima, On će biti zadovoljan s nama i mi ćemo naslijediti nebeski dženet.
Huzur aba je rekao: Džamije su bašće dženeta. Vi ste sretni da sadite takvu bašću u svojoj sredini. Dok vam ova bašća treba donijeti korist sa svim svojim užicima i svojim plodovima, ona također treba da bude izvor privlačnosti za druge ljude.
Huzur aba je rekao: Samo su takve džamije vrijedne da budu nazvane ‘mjestima obožavanja’ koje su izgrađene na Takvi. ‘Takva’ zbnači biti poslušan Allahovim naredbama voleći Ga i bojeći Ga se. Allahove naredbe se odnose na klanjanje Njemu kao i naše obaveze prema drugim stvorenjima. Zato, dok svaki Ahmadi nastoji da podigne svoj standard klanjanja i da ispuni svoje obaveze prema svom Stvaraocu, on također mora posvetiti dužnu brigu svojim obavezama prema zajednici. Samo onda mi možemo tvrditi da se istinski držimo Takve. Ako pokažete visok moral i napredak u klanjanju, vi ćete postati oni koje Allah voli.
Huzur aba je nastavio da čita neke citate od Obećanog Mesije a.s. i molio je da nas Allah omogući da idemo putevima Takve u svjetlu ovih učenja. Da nastavimo da podižemo svoje standarde klanjanja i da nastavimo da napredujemo u ispravnosti. Da Allahovo zadoovljstvo uvijek bude naš cilj i svrha. Da Allah dadne da tako bude. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp