U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Blagoslovljeni model Pokoravanja Allahu

Kratki sadržaj

 

U petak 10. juna 2005. godine Hazret Kalifatul Mesih V aba je održao hudbu u Vancouveru, Kanada.
Poslije proučenih ajeta 128-129 iz sureta Al-Baqarah, Huzur aba je rekao: Sutra će, ako Bog da, biti položen kamen temeljac za našu džamiju, koja je dugo bila u planu, ali su na tom putu bile neke prepreke. Allahovom milošću, ove prepreke su sada uklonjene.
Huzur aba je rekao: Istinska ljepota naših džamija je u klanjačima. Molitve i dove koje su hazreti Ibrahim a.s. i hazreti Ismail a.s. upućivali Allahu kad su gradili Allahov Hram, iste su molitve koje čine temelje naših džamija. One su bile spomenute u ajetima koje sam proučio, a koji u prevodu glase:

”I sjetite se vremena kad su Ibrahim i Ismail podizali temelje Hrama,
učeći, ‘O naš Gospodaru, primi ovo od nas; jer Ti si onaj Koji sve
čuje, Sveznajući; (2:128)
Naš Gospodaru, učini nas obojicu pokornim Tebi i učini od naših
Potomaka narod pokoran Tebi. I pokaži nam naše načine obožavanja
I okreni nam se s milošću; jer Ti si onaj Koji se Često obraćaš sa samilošću
i Ti si Milostiv.’ ” (2:129)

Isto tako mi molimo: O Allahu, primi ovu siromašnu žrtvu s naše srtrane i primi molitve hazret Ibrahima a.s. i hazret Ismaila a.s. u našu podršku. O Allahu, daj da naše buduće generacije također budu pune ljudi koji će Tebe obožavati, i omogući nas i naše potomke da se uvijek kajemo za svoje grijehe i da se okrećemo Tebi. O Allahu, daj da uvijek Tebe obožavamo i da se uvijek držimo Kalifata – Tvoga dara.
Huzur aba je rekao: Kad svi Ahmedi budu učestvovali u izgradnji džamija sa ovim molitvama i sa čistim srcima, i kad svaki Ahmadi ukrasi ove džamije sa svojim klanjanjem i ispravnim djelima, Allah će nastaviti da ih obilato nagrađuje, kao što je obećao.
Huzur aba je rekao: Mi smo zaista sretni da nas je Allah omogućio da prihvatimo Obećanog Mesiju a.s. Ali ako mi ne napravimo čiste promjene u sebi i svoje molitve ne dovedemo do standarda koji su bili postavljeni od naših prethodnika, naša vjera nam neće biti od koristi. Zapamtite, vjera zahtijeva potpunu pokornost učenjima Poslanika, jer se do spasa ne može doći pukim riječima.
Huzur aba je rekao: Obećani Mesija želi da vidi svakog Ahmadi na takvom nivou gdje je njegovo srce puno ljubavi prema Allahu i puno odbojnosti prema svakoj vrsti širka. Svaki Ahmadi treba da bude onaj ko postupa po Božijim naredbama, koji nastoji da dostigne najviši stepen obožavanja i koji potiskuju sve samoljubive sklonosti. Samo kad postignemo ovaj standard, možemo istinski postati cvjetajuće grane stabla koje proizilazi od osobe Obećanog Mesije a.s.
Huzur aba je rekao: Svaki od nas treba da ulazi u džamiju sa jedinom svrhom da obožava Jednog Allaha i da uči dobre stvari i da postupa po onom što smo naučili i da ova učenja prenosi drugima. Kad ovo radimo mi ćemo naslijediti Božije blagoslove.
Na kraju je Huzur aba molio: Da nas Allah omogući da postignemo visine na kojima Obećani Mesija želi da nas vidi, i da nas omogući da dalje prenosimo misiju Obećanog Mesije. Da nikada ne činimo ništa za što je on izrazio odbojnost. Da naša svaka riječ i djelo učine da budemo nasljednici molitvi Obećanog Mesije a.s. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp