U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Zahtjevi za duhovni razvoj

Kratki sadržaj

 

U petak, 24. juna 2005. godine Kalifatul Mesih V aba je održao hudbu u Kanadi.
Huzur aba je rekao: Allahovom milošću, đelsa salana džemata Ahmadiyya u Kanadi počinje danas sa ovom hudbom. Obećani Mesija kaže da je istinska svrha ovih đelsi da članovi našeg Džemata treba da naprave takve promjene u svojim srcima da postanu potpuno naklonjeni prema drugom svijetu, oni treba da se boje Allaha i treba da postanu primjer za druge ljude zbog svoje pobožnosti, Takve, ljubaznosti, uzajamne ljubavi i bratstva; oni treba da budu ukrašeni vrlinama poniznosti, skromnosti i ispravnosti, i treba da se daju na svoju duhovnu misiju sa obnovljenim žarom.
Huzur aba je rekao: Mi treba da analiziramo sebe da vidimo jesmo li istinski proveli ove promjene u sebi ili da li bar to nastojimo. Jesu li uzori uzajamne ljubavi i bratstva takvi kako Obećani Mesija očekuje od nas? Da li mi činimo sve što možemo da propovijedamo Allahovo jedinstvo?
Huzur aba je rekao: Kako je moguće da osoba tvrdi da voli Allaha a ipak zanemaruje svoje namaze?! Za nas je obavezno da moramo obavljati svoje namaze u njihovo određeno vrijeme, i svaki Ahmadi treba da pazi na svoje namaze u ovom pogledu. Ako tvrdite da vjerujete u Allahovo jedinstvo, vi morate podići stepene svojih molitvi i paziti na svoje namaze. Ako želite da zaštitite svoje sinove i kćeri od zatvovanosti društva oko vas, vi ih morate naučiti da budu redovni u svojim namazima. Šejtan je tamo da vas smeta na svakom koraku i vi morate voditi džihad protiv njega moleći se Allahu i time da budete oprezni u pogledu svojih namaza.
Obećani Mesija a.s. je rekao da mi treba da postanemo primjer za druge ljude svojom blagošću, uzajamnom ljubavi i bratstvom. Treba da svaki od vas danas napravi odluku da će izvršiti ove čiste promjene u sebi. Zagrlite one sa kojima ste ljuti i zaboravite prošlost. Zaboravite prestupe jedan drugog, tako da vaše obraćanje Bogu postane prihvatljivo kod Allaha. Napravite zavjet, zato, da ćete postaviti veliki primjer ispravnosti, da ćete zaboraviti pogreške drugih i da ćete ukloniti sve nesuglasice i gorčine u ime Allaha.
Huzur aba je rekao: U poštovanju prema željama Obećanog Mesije a.s., vi treba da postanete džemat koji obožava Allaha i ispunjava svoje obaveze prema Njegovim stvorenjima. Obećani Mesija a.s. je rekao: Neka znaju svi oni koji su ušli u zavjet vjernosti (Bai’at) samnom, da svrha Bai’ata je da ohladi ljubav ovog svijeta i da ljubav našeg Uzvišenog Gospodara i Časnog Poslanika s.a.v.s. preuzme prevlast u vašim srcima, i da postanete tako otuđeni (od ovosvjetskih želja) da vidik putovanja ka drugom svijetu ne izgleda uopšte mrzak.
Huzur aba je rekao: Svaki od nas može biti smatran dijelom džemata Obećanog Mesije a.s., samo kad volimo Allaha, usvojimo visoki moral i ispunjavamo obaveze prema Njegovim stvorenjima; i dok nastojimo da se uspnemo na visine Takve, mi treba isto tako da činimo što najviše možemo da odbacimo zla protiv kojih smo bili upozoreni.
Huzur aba je rekao: Neka ova đelsa postane znak pobožnih promjena koje ste u sebi napravili, i dokaz svijetu da ste vi sluge istog Imama koji je bilo određen da napravi svete transformacije u svijetu i da postavi primjere vrlina i pobožnosti. Napravite zavjet danas da, ako Bog da, nećete dopustiti sebi da ove promjene izumru. Da vas Allah omogući da tako učinite. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp