U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Iskrena i nepokolebljiva posvećenost halifatu

Kratki sadržaj

 

U petak, 1. jula 2005. godine Kalifatul Mesih V aba održao je hudbu u Kanadi.
Huzur aba je rekao: Đelsa salana u Kanadi je prošle nedelja uspješno privedena kraju. Ove đelse imaju svoju vlastitu atmosferu, i čak oni Ahmadi koji nisu bliski s Džematom, kada dođu na ove đelse, dožive u ogromnoj povećanje otvorenosti i predanosti džematu i kalifatu. Ovim prilikama mi smo svjedoci velikih prizora ljubavi i bratstva zato što je džemat vezan zajedno kao biseri i slijedi svaku naredbu i kretnju Kalifatul Mesiha. Ovakvi prizori se ne mogu vidjeti nigdje drugo. Odnos koji džemat ima sa Kalifom i Kalifa sa džematom je takav da oni izvana ne mogu imati pojma o tome. Kako je uistinu hazret Kalifatul Mesih III r.a. rekao da su džemat i kalifa jedna i ista stvar. Ovaj odnos postaje još više označen u ovim đelsama. Zadovoljan sam da vidim da džemat Ahmadija u Kanadi je daleko uznapredovao u otvorenosti i predanosti. Ali gdje nalazimo srca puna ljubavi tamo su također prijatelji šejtana koji nastoje da izazovu zlo. Vi treba da budete na oprezu protiv ovakvih ljudi. Ako čujete bilo šta što je na bilo koji način neuljudno prema džematu ili kalifatu, vi treba odmah da o tome izvijestite vršioce dužnosti, Amira ili da pišete meni.
Huzur aba je rekao: Ja želim da kažem svim amirima i vršiocima dužnosti u svakoj zemlji da se ne smijete ograničiti samo na svoj lični krug. Svaki Ahmadi treba da ima pristup vama i vi treba da imate direktan odnos sa svim odsjecima i ljudima svakog nivoa.
Huzur aba je rekao: Vršioci dužnosti su bili imenovani da služe, i oni su veza u sistemu Džemata koja je dio institucije Kalifata. Svaki vršioc dužnosti treba da ispuni svoje dužnosti sa revnošću i iskrenošću i u skladu s pravdom. Treba da budu omiljeni od ljudi, kako je spomenuto u ovom hadisu: ‘Vaše najbolje vođe su oni koje vi volite i koji vole vas, i koji se mole za vas i za koje se vi molite.’
Huzur aba je rekao: Vršioci dužnosti nisu bili postavljeni samo da daju naredbe. Oni su bili postavljeni kao predstavnici Kalifatul Mesiha da služe ljudima držeći se zahtjeva pravde. Sva odgovornost leži na Kalifi, ali zbog stalnog rasta posla Džemata, fizički je nemoguće da on lično pogleda u sve. Zato su postavljeni vršioci dužnosti kao njegovi predstavnici. Ali krajnja odgovornost i dalje leži na Kalifatul Mesihu, koji je potpomognut Božijom pomoći i pojačanjem.
Huzur je nastavio s obraćanjem članovima Džemata i rekao: vaše tvrđenje odanosti i predanosti Kalifatu će jedino biti smatrano iskrenim kada ih usvojite u svojim životima. Ako tvrdite da volite Kalifat u ime Allaha, onda morate također pokazati punu poslušnost sistemu Džemata, koji je dio institicije Kalifata. Vi se morate očistiti i pokoriti se svakoj odluci. Ako oblikujete svoje živote na ovaj način, vaš odnos sa Kalifom će postati jači i vi ćete također doživjeti Allahove blagoslove. Uvijek imajte na umu ove riječi Obećanog Mesije a.s. On je jedanput rekao u stanju patnje: ‘Ljudi našeg Džemata ne treba da me kleveću nakon što su tvrdili da su moji sljedbenici.’ On je također rekao: ‘Ljudi našeg Džemata treba da se pokažu da su drukčiji od drugih. Nakon što je osoba dala zavjet vjernosti (Bai’ata) (meni), njegovo ponašanje prema njegovoj rodbini, komšijama i svakome drugom treba da postane takvo da oni budu prisiljeni da priznaju da on više nije ista osoba.
Završavajući hudbu, Huzur aba je rekao: Ovo je moja zadnja hudba u Kanadi. Ja molim da ljubav i predanost koju sam ovdje vidio traju zauvijek. Većina koji su dobro napredovali u iskrenosti i predanosti treba da nastoje da takođe dovedu slabije članove. Da vas Allah omogući da širite poruku islama ovom dijelu svijeta. Da ja uvijek slušam radosne vijesti od vas. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp