U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Blagoslovljeni život i pobožni karakter Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kratki sadržaj

 

Huzur aba je rekao: Ja sam izabrao život i pobožan karakter Časnog Poslanika s.a.v.s. kao temu svojih hudbi prije nego što sam otišao u nedavne posjete, gdje sam govorio na razne teme u skladu sa lokalnim potrebama. Premda sam u ovim hudbama također govorio pozivajući se na pobožni karakter Časnog Poslanika s.a.v.s., ja ipak nisam mogao govoriti jedino o tome. Ja ću, zato, ponovo nastaviti na ovu temu, jer samo blizina Časnom Poslaniku s.a.v.s. i duhovna moć Časnog Poslanika s.a.v.s. mogu proizvesti takve promjene u čovjeku koje ga mogu dovesti bliže Allahu.
Huzur aba je rekao: Jedini način da se približimo Allahu i postignemo Njegovu ljubav je da slijedimo Časnog Poslanika s.a.v.s. sa osjećajima istinske ljubavi. Da Allah omogući svakog Ahmadi da razumije veličanstven status Časnog Poslanika s.a.v.s.
Huzur aba je rekao: Mi uviđamo da u sadašnjem dobu ljudima nedostaje iskrenosti, poštenja i to da paze na svoja obećanja i obaveze. Ali naš Savršeni Vodić s.a.v.s. je postavio najviše primjere iskrenosti i poštenja i učio svoje sljedbenike da čine isto. Huzur aba je naveo nekoliko primjera iz života Časnog Poslanika s.a.v.s. i pokazao kako je on savršeno posvojio ove moralne odlike. U vrijeme ratova toliko je mnogo neprijateljstva i mržnje prema neprijatelju da su svi zavjeti bačeni niz vjetar. No, ovo nije bio put Časnog Poslanika s.a.v.s. U toku bitke kod Khaibara, jedan čobanin koji je bio Jevej i koji je imao zaduženje da pazi na ovce neprijatelja, primio je islam. Časni Poslanik s.a.v.s. mu je naredio da pošalje natrag ovce njihovom vlasniku, jer ne smije biti povrede povjerenja. Opet, u toku bitke na Bedru, kad su muslimani bili u strašnoj potrebi za više ljudi, dva muslimana su pobjegla od Mekanaca pod zakletvom da se neće boriti skupa sa muslimanima. Kad su oni došli pred Časnog Poslanika s.a.v.s. i ponudili se da idu u borbu, on ih je vratio natrag govoreći da se oni moraju držati svojih zakletvi.
Huzur aba je onda predstavio neke primjere iz ranijeg života Časnog Poslanika s.a.v.s.. Njegova iskrenost i poštenje su bili takvi da, kad je došlo vrijeme stavljanja cenog kamena u Kabi, sve strane su bile zadovoljne da prihvate njegovu odluku i zvali su ga Amin (Povjerljivi). Njegova iskrenost je dojmila hazreti Hatidžu r.a. kad mu je ponudila brak. Postoje svjedočenja od njegovih zakletih neprijatelja koji su priznali iskrenost i istinoljubivost Časnog Poslanika s.a.v.s. koja su zauvijek bila sačuvana u historiji. Abu Sufian nije mogao izgovoriti ni riječi protiv Časnog Poslnaika s.a.v.s. kad ga je Heraclius ispitivao, iako je to želio. Čak i nakon što je Časni Poslanik s.a.v.s. proglasio svoju misiju, nevjernici Meke su i dalje čuvali svoje vrijedne stvari kod njega u povjerenju. Prije nego što je Časni Poslanik s.a.v.s preselio u Medinu, on je napravio dogovore da sve ove povjerene stvari budu vraćene njihovim vlasnicima. Oni su ga istjerali iz njegovog doma, ali on nije prekršio svoje povjerenje.
Huzur aba je onda naveo još neke hadise koji sadrže učenja Časnog Poslanika s.a.v.s. u vezi ovoga i kako je on ta učenja demonstrirao u svakoj teškoći. Prilika Sulh Hudaibia je bila jedna vrlo osjetljiva prilika, ali se Časni Poslnaik s.a.v.s čvrsto držao onog što mu je povjereno. Obećani Mesija a.s. je rekao da je Časni Poslanik s.a.v.s bio savršen čovjek i on je sve svoje sposobnosti koristio da ispuni svoje obaveze prema Allahu i čovječanstvu.
Huzur aba je govorio o nasilju protiv Ahmadi muslimana u Indoneziji. Ahmadi su bili napadnuti u toku svoje đelse i neki od njih su bili povrijeđeni. Čak vlada ne sarađuje i uzeli su jednu Ahmadi džamiju. Huzur aba je rekao: Mi znamo da, kako Džemat napreduje, vatra neprijateljstva će se također širiti. U ovo vrijeme Ahmadi se moraju još više moliti i češće. Da se Allah Lično izađe na kraj sa našim protivnicima i zaštiti Džemat od svake nevolje. Da Allah podari utjehu i ustrajnost Ahmadi muslimanima koji su bili pogođeni nedavnim nasiljem, i da ih Allah zaštiti. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp