U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Gostoprimstvo

Kratki sadržaj

 

Huzur aba je rekao da je gostoprimstvo jedno od najvećih moralnih vrlina Allahovih poslanika. Časni Kur’an nam govori da, kad su posjetioci došli da vide hazreti Ibrahima a.s., on je odmah pripremio pečenu ovcu da ih posluži i nije ih pitao je su li gladni ili nisu.
Huzur aba je rekao: Časnom Poslaniku s.a.v.s. su bile date sve visoke moralne vrline, on je takođe imao moralnu odliku gostoprimstva u najvišoj formi, i kroz svoj praktični primjer, on je postavio najviše uzore gostoprimstva. On je ovu odliku posjedovao čak prije nego što mu je bilo podareno poslanstvo. Zato, kad je došao hazreti Hatidži r.a. u stanju velike zabrinutosti poslije prve objave, ona ga je utješila nabrajajući njegove visoke moralne vrline, uključujući gostoprimstvo, i rekla da Allah nikada ne dopušta da osoba koja posjeduje takve moralne vrline, propadne.
Huzur aba je naveo nekoliko primjera gostoprimstva Časnog Poslanika s.a.v.s. Časni Poslanik s.av.s. bi prije svega odveo posjetioce svojoj kući, ali bi također neke predao na brigu svojim ashabima. Ashabi bi sa svoje strane poduzeli najveću moguću brigu o svojim gostima i odrekli bi se svojih vlastitih potreba i udobnosti u njihovo ime. Jedanput, kad je stigao jedan posjetilac, Časni Poslanik s.a.v.s. je pitao hazreti Aišu r.a. je li imala išta u kući da posluži gosta. Ona je rekla da nema ničega osim vode. Tako da je Časni Poslanik s.a.v.s. tražio od svojih ashaba da smjeste gosta. Jedan od njih ga je odveo kući da bi saznao da je u kući samo malo hrane za djecu. On i njegova žena su poslali djecu na spavanje i sjeli da jedu sa gostom. Onda su ugasili lampu i pretvarali se da jedu, tako da gost može da se najede. Allah je obavijestio Časnog Poslanika s.av.s. o ovom i narednog dana on je rekao tom ashabu da se čak Allah na nebu nasmijao sa zadovoljstvom na njegovo djelo.
Huzur aba je rekao: Časni Poslanik s.a.v.s. je primao svoje goste sa ubjeđenjem da će Allag blagosloviti tu hranu Svojim obiljem. U ovakvim prilikama bi Časni Poslanik s.av.s. prvo pojeo malo hrane i molio se. Allah bi zato blagoslovio tu hranu tako da bi ona bila dovoljna za sviju. Jedanput je hazret Ummi Sulaim r.a. poslala neku hranu za Časnog poslanika s.a.v.s., i on je poslao slugu da pozove ashabe da mu se pridruže. Do vremena kad se on vratio, cijelo mjesto je bilo puno ljudi. Časni Poslanik s.a.v.s je pojeo malo hrane i onda dozvao ashabe da dođu deset po deset, kažu Bismillah i jedu ono što je pred njima. Allah je tako blagoslovio tu htanu da je ona bila dovoljna za sve ashabe.
Huzur aba je rekao: Obećani Mesija a.s. je slijedio primjer Časnog poslanika s.a.v.s i postavio vrlo visoke uzore gostoprimstva. On je također dao neke dragocjene upute u ovom pogledu. Na primjer, on je rekao: ‘Bilo koja neugodnost prema našim gostima, je grijeh s naše strane.’ Obećani Mesija a.s. bi tražio od svojih gosta da slobodno traže što god trebaju, i sam bi ih posluživao.
Na kraju, Huzur aba je dao precizne upute o tome kako voditi brigu o gostima koji će doći da prisustvuju đelsi Velike Britanije. Huzur aba je rekao: Vi morate živjeti po svojim izvanrednim tradicijama i podići gostoprimstvo do višeg stepena i isto tako živjeti prema očekivanjima koje Obećani Mesija a.s. ima od nas. Da nas Allah omogući da tako činimo. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp