U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Takva – pravednost

Kratki sadržaj

 

Neka svaki Ahmadi napravi pobožnu promjenu u sebi i napravi progres u Takvi (Bogobojaznosti)

Allah Lično obezbjeđuje za Mutaqqi, ali mora postojati postojanost u vjeri

U petak 13. maja 2005. godine Hazret Kalifatul Mesih a.t.b.i. je održao hudbu u Baitus Salam džamiji u Darussalamu, Tanzanija.
Huzur a.t.b.i. je rekao da, prema učenjima Obećanog Mesije a.s., istinska Taqva (pobožnost i strah od Boga) nikada ne mogu ići pod ruku sa neznanjem. Taqva je propraćena svijetlom, i ako usvojite taqvu, Allah će vam dati odličnost. Bit će vam podareno svjetlo koje će osvijetliti vaše svako djelo, svaku riječ i svaki postupak; vaš intelekt, vaše oči, uši, vaši jezici, govor, vaš pokret i vaš odmor sve će biti prosvijetljeno, i putevi kojim koračate bit će osvijetljeni, u tolikoj mjeri da ćete biti okupani u svjetlu. Ali nije dovoljno da vi tek tvrdite da se bojite Allaha i vi ste Muttaqi, zapravo vi treba da dokažete svojim svakim djelom koje činite da se ne bojite nikog nego Allaha. Taqva treba da postane vaš život, i nikakva ovosvjetska želja ili odnos da vam ne budu draži od Allaha.
Huzur a.t.b.i. je rekao: Taqva obuhvata mnoge stvari, na primjer, ona zahtijeva da osoba treba da odbaci ponos i samoživost, i sva sredstva nezakonitog prihoda, i da treba izbjegavati zlo i primiti pobožnost jedino u ime Allaha. Kad sve ovo postignete, onda možete biti sigurni da ste našli Allahovu ljubav. Prosipanje Božijih blagoslova je to što otkriva tu osobu koja je Muttaqi. Allah zaodjene njegovu cijelu ličnost duhovnim svjetlom, njegovo svako djelo i postupak je obavljen pod Božijom naredbom, njemu je data čast i dostojanstvo, i on je praćen Božijom pomoći i pojačanjem. Ovo je doista istinska Taqva.
Huzur a.t.b.i. je rekao: Svaki Ahmadi treba da nastoji da postigne ove standarde Taqve. Pobjeda našeg Džemata neće se ostvariti kroz oružje; zapravo je ispravnost i Taqva ono što će garantovati naš uspjeh. Svaki Ahmadi mora, zato, napraviti pobožnu promjenu u sebi, nastavljajući uzdizati standarde Taqve, obavljati obraćanje Allahu, postupati po Božijim naredbama, dati prednost svojoj vjeri nad svojim ovosvjetskim poslovima, ispunjavati obaveze prema drugim stvorenjima, pokazivati visok moral, uzdržati se od prisvajanje prava drugih ljudi, i da nikada ne budete oholi (naduti). Osoba samo može biti nazvana Muttaqi, ako on ili ona daje ljudima njihova prava, ni iz kojeg razloga nego da zadovolji Allaha. Poslije toga će Allah toj osobi dati materijalno obilje, blagoslovit će njegov imetak i potomstvo, i dat će mu čast. A onaj kome Allah pokloni čast, nikada ne može biti ponižen.
Huzur a.t.b.i. je rekao: Stalnost i ustrajnost su osnovni zahtjevi Taqve. Čovjek nikada ne treba da napušta Allahov prag iz straha od kušnji i nevolja. Zapamtite, Allah Lično obezbjeđuje Muttaqi sa sredstvima da nadvlada sve neprilike, i povećava njegov imetak, i poklanja mu opskrbu odakle on najmanje može zamisliti. Huzur a.t.b.i. je rekao da je jedno od sredstava kojim Allah blagoslovi imetak i svojinu Muttaqi je da ga zaštićuje od štetnih i nepoželjnih djela. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Mi treba uvijek da pratimo sebe i znamo dokle smo napredovali u Taqvi, i u ovome Časni Kur’an treba da bude kriterij.’
Huzur a.t.b.i. je rekao: Taqva je suština, i Allah Sam opskrbljuje za Muttaqi. Ako neko posjeduje veliki imetak ali ne posjeduje Taqvu, njegov imetak postaje izvor more za njega. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ako vaš život i smrt, vaš svaki pokret, vaša blagost i ljutnja, su svi ovisni o Allahovoj volji, i vi se ne opraštate s Njim u vremenima ljutnje (razdraženosti) i nedaće, nego nastavite da se probijate naprijed, vi ćete postati Allahovi posebni ljudi. Nemojte, zato, gubiti svoju energiju. Natopite svoja srca sa slavom i uzvišenošću Allahovom, svjedočite Njegovom jedinstvu (Teuhidu), ne samo sa svojim jezicima, nego i u praksi. Radujte se jer je polje otvoreno za one koji čeznu za Allahovom blizinom.’
Huzur a.t.b.i. se posebno obratio Ahmadi muslimanima Afrike, i rekao: Vaša ljubav i odanost Kalifatu je doista hvale vrijedna. Da vas Allah omogući da dalje ojačate ovaj trajni odnos, i da On omogući mene da vas još više volim. Vi ste meni vrlo dragi, jer vi ste rascvjetane grane bića Obećanog Mesije a.s.
Huzur a.t.b.i. je završio hudbu dovom: Da nas Allah sve omogući da idemo putevima Taqve i da ispunimo sve njene uslove i zahtjeve. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp