U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Istakfar – pokajanje

Kratki sadržaj

 

Ko god se iskreno kaje i moli Allahov oprost, zakriven je ogrtačem Njegove milosti
Svaki Ahmadi treba da se pokaje zbog svojih grijeha i da se s užitkom i svjesno poda Allahovoj volji

U petak 20. maja 2005. godine Kalifatul Mesih V a.t.b.i. je održao hudbu Jinji, Uganda.
Nakon što je proučio ajet 4 iz sureta Hud, Huzur a.t.b.i. je rekao: Allah privlači pažnju ljudi prema svrhi njihovog stvaranja i kaže da vas ovosvjetske privlačnosti ne smiju odvratiti od ove svrhe, i da, ako Njegova volja i Njegova želja postanu cilj vaših života, svijet će vam sam postati podložan.
Šejtan nastavlja da polaže svoju stupicu svuda okolo, i njegovi napadi su tako jaki i tako su neodoljiva njegove napasti, da je teško vidjeti kako čovjek ikada može izbjeći od njih. No isto tako je Allahova blagonaklonost velika da nas je On naučio kako da odbijemo šejtanove napade pokajanjem i stalno tražeći Allahov oprost. U ajetu koji sam proučio, Allah kaže:

I da tražite oprost od svog Gospodara, i da se onda okrenete Njemu. On će za vas
obezbjediti čestitu opskrbu do određenog roka. I On će svoju milost poklonti sva-
kome ko je zavrijedi. A ako se okrenete, onda se ja sigurno bojim za vas kazne stra-
šnog dana. (11:4)

Allah kaže da ako se iskreno pokajete i tražite Njegov oprost, da će vas On zakriti u ogrtač Svoje milosti. Ovosvjetski ljudi zamišljaju da samo upadanjem u pokvarenost ovog svijeta mogu postići ove stvari, no Allah kaže da su i svjetske i duhovne blagodati date onima koji se neprestalno kaju i traže oprost zbog svojih grijeha. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je Allahova radost, na pokajanje Njegovog sluge, daleko veća od radosti čovjeka koji putujući u pustinji izgubi svoju kamilu i svu opskrbu na njoj, i onda je odjedanput ponovo nađe.
Huzur a.t.b.i. je rekao da svaki Ahmadi treba da se ponizi pred Allahom i pokaže istinsko pokajanje tako da postane zaslužan Njegove ljubavi.
Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Onaj ko se istinski kaje zbog svojih grijeha je kao onaj ko uopšte nije griješio.’ U Časnom Kur’anu Allah kaže da On voli one koji se kaju i čiste se. Časni Poslanik s.a.v.s je jednom bio zapitan o znakovima pokajanja. On je rekao: ‘Pokajanje se može razlučiti po kajanju i griži savjesti.’ Obećani Mesija a.s. je rekao da pokajanje (teobu) prate tri uslova: prvi je da se čovjek oslobodi svih griješnih misli i zlih namjera. Drugi je da pokaže grižu savjesti i kajanje. A treći je da se nikada ne vraća zlim putevima. Na ovaj način, čovjek će biti u stanju da se istinski pokaje i primjeren moral će nadomjestiti one niske. No ova moć i sposobnost može jedino doći od Allaha, jer sva moć pripada Njemu. Da nas Allah omogući da se pokorimo Njegovoj volji i da se sačuvamo od svih ovosvjetskih pokvarenosti (nečistoća), tako da postignemo Allahovu ljubav upravo kako nam je On obećao. Kad jedanput postignemo Njegovu ljubav, šejtan neće biti u stanju da nas uvuče u blato ovog svijeta.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp