U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božije obećanje o uspostavi Halifata

Kratki sadržaj

 

U toku zadnjih 97 godina Kalifata Ahmadiyyata, Džemat Ahmadiyya se osvjedočio u izvanredne Božije blagoslove i pomoć
Svaki Ahmadi treba da moli Allaha za veću stabilnost i snagu Kalifata, i treba da čini dobra djela

U petak 27. maja 2005. godine Kalifatul Mesih V a.t.b.i. je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu.
Huzur a.t.b.i. je rekao: Danas, uz Allahovu milost, mi obilježavamo dan kad je Allah preokrenuo strah i strepnje Džemata Obećanog Mesije a.s., u mir i spokojstvo, i dokazao Svojim praktičnim svjedočenjem da je Obećani Mesija a.s. bio istinski Allahov izabranik. Danas, poslije 97 godina, svaki Ahmadi muškarac i žena, stari i mladi, može svjedočiti da je neprestalno svojim očima uvjerio u praktično Božije svjedočenje, i da nastavlja da se i danas uvjerava. Čak oni koji ne pripadaju Džematu bili su prisiljeni priznati da je Božija pomoć uz Džemat. Huzur a.t.b.i. je rekao: Današnja hudba je bila potaknuta važnošću ovog dana, i isto tako člankom koji je napisao Hazret Mirza Bashir Ahmad Sahib, koji je bio proslijeđen unaokolo od neke osobe. Huzur je rekao da je ovaj članak samo odrazio tačku gledišta Hazret Mirze Bashir Ahmad Sahiba, i da je Hazret Kalifatul Mesih II već razjasnio pitanje koje se odnosi na to.
Huzur a.t.b.i. je onda pročitao prevod Ayat istikhlaf (sure Al-Nur, ajet 56), koje u prevodu glasi:

Allah je obećao onima među vama koji vjeruju i čine dobra djela da će ih On,
sigurno, učiniti nasljednicima na zemlji, kao što je učinio nasljednicima od
onih koji su bili prije njih; i da će im On sigurno, utemeljiti njihovu religiju koju
je On za njih odabrao; i da će im On, sigurno, dati sigurnost i mir u zamjenu
za strah; oni će Mene obožavati i neće ništa pridruživati Meni. Onda, ko god
poslije toga ne bude vjerovao, oni će biti neposlušni. (24:56)

Huzur a.t.b.i. je rekao: Allah je obećao Kalifat onima koji su čvrsti u svojoj vjeri i u ispravnim djelima. On također kaže da će ovog dara biti lišeni oni koji nisu zahvalni za to, i oni koji ne prepoznaju istinsku vrijednost Kilafeta bit će smatrani prestupnicima.
Hazret Huzaifa r.a. iznosi da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Poslanstvo će ostati među vama dokle god Allah želi, onda će ga On podignut i ‘Kalifat na putu poslanstva’ će biti utemeljen. Onda, kad Allah bude želio, On će isto tako oduzeti ovaj blagoslov, i onda će slijedit ugnjetačka monarhija (koju ljudi neće voljeti i koju će prezirat). Kad ovaj period dođe do kraja, druga manifestacija će otkriti još okrutniju monarhiju, dok Allahova milost ne stupi na djelovanje i On će uništiti svu okrutnost i prekoračenja. Onda će ponovo biti osnovan Kalifat na putu poslanstva.’ Poslije ovoga je Časni Poslanik s.a.v.s. šutio. Huzur a.t.b.i. je rekao da šutnja Časnog Poslanika s.a.v.s. znači da će se kasniji Kalifat nastaviti beskonačno.
Huzur a.t.b.i. je rekao: Ova druga Božija manifestacija je ovdje da ostane, inšallah, i ona će ustrajati generacijama za generacijama, pod uslovom da vi ostanete ustrajni na taqvi i ispravnosti. Iz ovog razloga sam ja nastavio da odabirem ‘odgoj’ za temu mojih hudbi. Obećani Mesija a.s. je rekao da Allah otkriva dvije vrste manifestacija: prvo kroz poslanika i onda, poslije smrti poslanika, On otkriva ‘drugu manifestaciju’. Nama je u Ahmadiyyatu bila data radosna vijest o ustrajnoj ‘drugoj manifestaciji’.
Huzur a.t.b.i. je rekao: U toku mog putovanja po Africi bio sam svjedok scenama izvanredne ljubavi i odanosti. Samo je Allah taj Koji može odjenuti srca ljudi sa osjećanjima ljubavi (i sklonosti) za Kalifu. Obećani Mesija a.s. nam je dao radosne vijesti da će Kalifat koji će njega slijediti trajati zauvijek. Huzur a.t.b.i. je rekao: Nastojte da spoznate vrijednost ovog dana i doba, i pokazujte primjere pobožnosti i ispravnosti. Ljudi su blagoslovljeni sa Kalifatom samo dotle dok se dokazuju vrijednim toga. Svaki Ahmadi treba da nastoji da izbjegne besmislene i bezvrijedne aktivnosti, i treba umjesto toga da moli Boga za dalju stabilnost i ojačavanje Kalifata, i treba da čini dobra djela i bude čvrsto privržen Kalifatu. Poslije narednih tri godine, mi ćemo proslavljati jubilej stogodišnjice Kalifata, i za ovo treba da još više i jače molimo Boga. Huzur a.t.b.i. je savjetovao Džemat da neprestalno uči sure Al-Fatiha, dove iz Časnog Kur’ana i dove Časnog Poslanika s.a.v.s., kao i istighfar i salavate. Huzur a.t.b.i. je također tražio od Džemata da klanja dva rekata (nafal) dobrovoljnog namaza svaki dan, i da jedan dan svakog mjeseca poste za dalju stabilnost Kalifata. Huzur a.t.b.i. je molio Allaha: Moj Allahu povećaj iskrenost u svakom Ahmadi, odanost i ispravnost. Amin.
Na kraju je Huzur obavijestio Džemat o tragičnom događaju u kojem su na Allahovom putu izgubili živote pet Ahmadi muslimana, uključujući Mualima iz Gane i njegovu ženu. Huzur je rekao da će on klanjati dženazu poslije džume.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp