U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Zimska pomoć za građani BiH

Usled poskupljena ogrijeva i ostalih energenata što je udar na sve korisnike, Humanity First je izdvoio značajan dio svojih srestava i za Bosnu i Hercegovinu
realizujući  projekat   ” Zima bez brige “.

Ovaj projekt je nastavak projekta zimska akcija koji se realuzuje već duži niz godina, kako bi olakšali našim sugrađanima najteži dio godine.
Ove godine smo uspjeli obezbijediti ogrijev u vidu drva, lož ulja, peleta kao i u vidu uglja.
Zimska pomoć za građani BiH

Korisnici ovog projekta su bili ”Dom za stara i iznemogla lica” Goražde, Udruženje ” Mala Sirena” Zavidovići, ”OŠ Kiseljak” i socijalno ugrožene porodice iz Bosanske Dubice, itd.

Zimska pomoć za građani BiHIzvor videa: Televizija Goražde

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp