U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Jabuka,Adem i hava

Prof. Raig: Napisano je da je bio jedan Adam i jedna Eva. Eva je bila slaba žena. Ona je pojela jednu jabuku. Sada, kazna zbog tog što je pojela jednu jabuku će se nastaviti zauvijek. Ovo ja ne razumijem. Isto tako, da ova Zemlja sa kojom smo mi dovedeni u vezu, je samo jedan među mnogim hiljadama i milionima drugih sistema koje je Bog stvorio; zašto bi onda  Božiji (kudret) i blagoslovi bili ograničeni na ovu zemlju?

Hazret Mirza Ghulam Ahmad:  Ovo nije naše vjerovanje. Mi ne pretpostavljamo da nema drugog sistema mimo naše zemlje i neba. Zapravo, naš Bog kaže da je On ‘Rabbul Alemiin’, to jest, On je hranitelj svih svjetova i da je, gdje god je bila nastamba, On tamo poslao izaslanike. Nedostatak znanja (o nečem) ne čini to nešto nepostojećim. Bog je stvorio tako ogroman sistem opskrbe za ovu malu zemlju, zašto da On ne stvori opskrbu za sve druge nastambe?

Što se tiče toga što ti kažeš da su sve ljudske patnje i teškoće bile uzrokovane time što je Eve pojela jednu jabuku, ovo nije vjerovanje koje islam drži. Mi smo učeni da:'Ni jedna opterećena duša neće nositi teret druge; i ako teško opterećena duša pozove drugu da nosi njen teret, ništa od toga neće nositi druga duša, makar taj bio i rodbina…'(Sura Fatir:19).

Kazna jedne osobe ne može biti dodijeljena drugoj, niti može biti zamišljena ikakva dobit (korist) u ovome. To što je Eva pojela jednu jabuku nije uzrok bilo koje patnje, teškoće ili kazne; razlozi za ove stvari su date u Kur'anu ali su potpuno drugačije.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp