Download Audio Hello world! Other Translations Hello world!

Сизларнинг яхшиларингиз аёллар билан яхши бўлганларингиздир