V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi (BOS)

Vsak teden se muslimani celega mesta zberejo ob petkovi pridigi. To je priložnost, da se pogovorijo in skupaj rešujejo tako težave posameznikov kot tudi skupne težave. Tedensko druženje med muslimani krepi skupnost, sodelovanje in povezanost. Hazreti Mirza Masroor Ahmad,at kalif Obljubljenega Mesije in vodja svetovne muslimanske skupnosti Ahmadija, pridiga vsak petek. Mednarodna muslimanska televizija Ahmadija – MTA (International Muslim Television Ahmadiyya – MTA) pridige prenaša po svetu v živo s petimi simultanimi prevodi, prenašajo pa jih tudi po spletu. Kalif po MTA ne nagovarja le kongregacije, temveč cel svet. Petkova pridiga je na ta način postala prikaz islamske enotnosti. Kalif ima takrat priložnost, da glede nujnih zadev, s katerimi se muslimani soočajo, svetuje vsem naenkrat.