V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Renična ljubezen do preroka odziv na norčevanje

Renična ljubezen do preroka odziv na norčevanje

Renična ljubezen do preroka odziv na norčevanje