In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Ko ne veruje u Boga mogao bi se upitati zašto bi trebao trošiti vreme i energiju za poznavanje postoji li Bog ili ne. Ovo je vrlo bitno pitanje koje mi kao verska zajednica ističemo u društvu koje se udaljava od Boga i svog Stvoritelja. Postalo je tako teško govoriti o Bogu, za koga su se glavne svetske religije univerzalno složile da On postoji.

Međutim, mnoge vere su odustale od govora o Njemu s alarmantnom posledicom da su ljudi počeli misliti da je možda Bog umro (ne daj Bože). Zaista, nije Bog taj koji je nestao, mi smo ti koji smo ga zaboravili ili ga ignorišemo. A još uvjek doživljavamo, kada god nas pogodi velika poteškoća ili tuga da slušamo glas u svom srcu „molite se Bogu, On može rešiti i izlečiti ono što čovek ne može.

Mi kao Ahmadi muslimani duboko smo zabrinuti za budućnost vere. Potpuno smo svesni činjenice da svetovna i materijalna dobit ne zadovoljavaju čoveka dugoročno. Na kraju je čovek zapeo u ovom ciklusu gomilanja bogatstva ili stvaranja lažnih bogova, nazovite ih naukom ili šta je već popularno na društvenim mrežama na nekoliko dana ili meseci. Rezultat je, međutim uvijek isti, kao što sam već spomenuo, jednostavno ne zadovoljava niti ispunjava prirodne potrebe čoveka.

Nemojte me pogrešno shvatiti, islam ne poriče nauku niti je zabranjeno biti bogat. Upravo suprotno, islam to objašnjava na metaforički način, Časne knjige su Božija reč, a zakoni prirode su Božija dela. Učenje islama daje jasnu trvdnju da ne može biti kontradiktornosti između Njegove reči i Njegovog dela. To znači da mi kao muslimani verujemo da ne može biti nikakve kontradikcije između nauke i religije (Bože reči). Zapravo, učenja islama su savršena u poređenju s drugim religijama.

U vreme kada je crkva bila zauzeta utvrđivanjem ideje da je svet ravna ploča, Časni Kur’an je otkrio znanje koje je naučnik otkrio u prošlom veku. U Časnom Kur’anu je zapisano pre više od 1400 godina da trebamo težiti sticanju znanja u svim područjima života, uključujući i nauku. Časni Kur’an je isticao muslimanima da proučavaju mjesec i sunce kako bi mogli naučiti više o matematici i astrologiji. Časni Kur’an je opisao kako se zemlja, mjesec i sunce kreću stazama u orbiti i dao nam prvi nagoveštaj o postojanju crne rupe i teoriji Velikog praska.

S druge strane, govoreći o bogatstvu, Bog je objasnio da je uspostavio zakon da će onaj ko se trudi biti nagrađen bez obzira veruje li u Boga ili ne. Međutim, Bog je također kroz Časni Kur’an rekao da oni koji bolje i više prolaze u životu trebaju preuzeti odgovornost nad onima koji su slabi ili u lošem stanju. Budite milioner ili milijarder, ali nemojte zanemariti Božije naredbe da vratite deo nagrade koju vam je Bog dao svojim blagoslovima. Neki bogati ljudi kažu da bi u dobrotvorne svrhe dali milijarde dolara (vrlo mali procenat svoje neto vrijednosti) ako humanitarne organizacije mogu dokazati da iskorene glad.

Ove izjave pokazuju jasan nedostatak moralne odgovornosti. Ako osoba zna ceniti i negovati osmeh deteta koje dobija hranu nakon što je nekoliko dana gladovalo, onda takva osoba mora shvatiti i koliko je pogubno pustiti ljude da umiru za neki dokaz iz matematike koji nema nikakvog smisla, osim što otkriva lažno stajalište o vrednosti života.

Naš Bog je živi Bog i On voli čovečanstvo više od bilo koga drugog. Zato nas Bog uči da volimo i druge. Zapravo, On kaže da ako volimo Njegovo stvorenje, On će voleti nas.

Spremni smo isprobavati nove dijete, satima se fizički boriti za postizanje stasa u fitnes centrima, ulagati vreme u učenje novih veština i zanimanja, ali kada je reč o veri i verovanju u Boga, postavljamo zakone prirode naglavačke. Ljudi se ponašaju kao da traže da postanu doktori bez dugogodišnjeg studiranja na odgovarajućem fakultetu gde moraju položiti i dosta ispita. Dakle, ako nikada niste postavili pitanje o Bogu i njegovom postojanju i nikada niste uložili malo vremena u molitvu ili slušanje Njega, kako onda možete poricati Njegovo postojanje ili potrebu da verujete u Njega?

Danas verujemo u toliko stvari koje ne razumemo u potpunosti ili za koje  tražimo dokaze na ličnoj razini (jeste li vidjeli magnetsku snagu svojim očima? Znate li šta je transistor? Šta je 5G?). Ali kada je u pitanju Bog, radije ga ignorišemo jer smo svesni da Bog stavlja odgovornost na naša ramena koju ne želimo nositi. Inače ima više dokaza i očevidaca zabeleženih u istoriji čovečanstva o postojanju Boga koji su razumeli i iskusili Boga nego onih koji tačno znaju šta je to 5G mreža.

Bog nam je rekao da se brinemo o svojim roditeljima i da ne budemo grubi prema njima ni u njihovoj starosti. Bog je naredio da činimo dobročinstvo kako bismo pomogli onima koji nemaju tu prednost koju mi imamo. Bog naređuje da smo pošteni i pravedni prema svima. Bog traži od nas da ispunimo svoja obećanja i da ne dajemo lažno svedočenje. Bog je naredio da svojoj djeci damo dobar odgoj i obrazovanje.

Jesu li ove naredbe nešto loše ili nepotrebno za naše društvo koje smatramo vrlo naprednim? Zar nije naše društvo ono koje želi da se stari ostavljaju u centre za stare, iako znamo da oni tamo ne odlaze zbog dobro obezbeđnih uslova već zbog toga da nas ne opterećuju. Zar nije naše društvo ono koje skreće pogled s potreba siromašnih i nije spremno potrošiti kako bi im se pomoglo? Zar nije velika nepravda u svetu i među društvima? Ne krše li zemlje redovno svoje ugovore, a poslodavci zadržavaju plate koje treba isplaćivati? Nisu li društvene mreže svojim lošim uticajem postale veliki problem u odgoju male dece?

Pa ipak, mi kažemo da su religija i Bog bili stvoreni za stara vremena i da ne mogu rešiti današnje probleme. Uveravam vas da se društveni aspekti s njihovim problemima nisu promenili u svojoj prirodi tokom proteklih mnogo vekova. Da, iz Srbije u Dubai danas možete putovati avionom umesto konjem ili kamilom. Međutim, društvena nepravda i sukob bogatih i siromašnih ili privilegiranih i nepovlaštenih osoba nisu se nimalo promenili. Reč Božija danas je aktuelnija nego ikada pre.

Neka nas Bog uputi da postanemo zdravo društvo i brižni jedni prema drugima pri čemu trebamo štititi uzajamna prava.Na kraju ću vas još jednom pozvati ka istinskoj sreći odnosno ka Bogu rečima jednog Božijeg sluge koji svedoći da ima vlastito iskustvo biti počašćen sa Njegovim blagodatima i rečima:

Naš Džennet (raj) je kod našeg Gospodara. Naša najveća radost je u Njemu jer smo Ga spoznali i svu lepotu našli u Njemu. Ovo bogatstvo je vredno da ga uzmete čak i po cenu života; ovo je dragulj koji treba kupiti i ako možda budete trebali izgubiti svoje celo biće da ga dobijete.O vi, koji ste lišeni, požurite ovom vrelu, ono će vas oživeti. To je vrelo života koje će vas spasiti. Šta treba da radim i kako da stavim ovu radosnu vest u vaše srce, s kojim bubnjem treba da idem okolo vičući po ulicama da je ovo vaš Gospodar, da ljudi čuju? S kojim lekom da izlečim uši ljudi da budu otvorene da čuju?Ako ste Allahovi, budite sigurni da će i Allah doista biti sa vama“.