In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Изреки на хазрети Али р.а.

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече дека ќе продолжи да зборува за животот на хазрети Али р.а..

Љубовта на хазрети Али кон Бог

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. наведе случка во која хазрети Хусеин р.а. го прашал хазрети Али р.а. дали го сака, на што хазрети Али р.а одговорил дека го сака. Потоа, хазрети Хусеин р.а. го прашал дали го сака Бог, на што хазрети Али р.а. одговорил дека го сака. Хазрети Хусеин р.а. го прашал дали тоа не е ширк (припишување на партенер на Аллах џ.ш.). Хазрети Али р.а. му кажал дека тоа не е ширк, бидејќи, кога би морал да бира помеѓу љубовта кон синот и љубовта кон Бог, би ја избрал љубовта кон Бог.

Хазрети Халифатул Месих а.т.б.а. наведе дека еднаш хазрети Али р.а. повикал некој свој работник, кој не му одговорил. Тој, неколку пати го повикувал, но сепак не добил одговор. Подоцна, го видел како поминува и го прашал зошто не му одговорил. Работникот  одговорил дека знаел како хазрети Али р.а. е љубезен и дека нема да го казни, туку ќе покаже љубезност и сочувство кон него. На хазрети Али р.а толку му се допаднал одговорот што веднаш го ослободил.

Хазрети Халифа-тул Месих а.т.б.а. рече дека во една прилика хазрети Али р.а. поминувал покрај своите синови додека некој ги подучувал на Чесниот Кур’ан и слушнал како зборуваат Хатимун Набијјин, наместо Кхатамун Набијјин (Печат на Пратениците). Хазрети Али р.а. рекол дека, иако постојат многу дијалекти, сепак, ако се каже Хатимун Набијјин ќе се однесува на оној кој го завршил пратеништвото, додека Кхатамун Набијјин значи „Печат на Пратениците“, и тоа е правилен изговор со точно значење.

Моментално исполнување на наредбите од Чесниот Кур’ан

Хазрети Халифа-тул Месих а.т.б.а. рече дека во Чесниот Кур’ан постои наредба оти милостина треба да се даде пред советување со Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. за некоја работа.

Хазрети Али р.а. не се советувал со Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. за многу работи пред објавата на овој ајет, но откако тој бил објавен, отишол кај Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. дал садака и рекол дека сака за нешто да се советува со него. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. го одвел на страна и зборувал со него. Подоцна, некој го прашал хазрети Али р.а. за што се советувал со Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. на што хазрети Али р.а рекол дека,всушност, немало ништо конкретно туку тој само сакал да ја исполни наредбата од Чесниот Кур’ан која налага давање садака пред советувањето со Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Хазрети Халифа-тул Месих а.т.б.а. рече дека хазрети Али р.а., исто така, сакал да ја исполни наредбата на Чесниот Кур’ан кој вели дека, ако одите кај некого дома, а тој не ви дозволува да влезете, тогаш треба со задоволство на лицето и без лутење да се вратите назад.

Меѓутоа, хазрети Али р.а. кажувал дека никогаш никој не одбил кога некој го прашал да влезе во куќата.

Хазрети Халифа-тул Месих а.т.б.а. коментираше дека такво било однесувањето на асхабите.

Денес, ако некој некому би му кажал дека е зафатен, и би му забранил да влезе, тогаш тој би се почувствувал навреден.

Хазрети Халифа-тул Месих а.т.б.а. рече дека, еднаш, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му рекол на хазрети Али р.а. оти ако и еден човек го упати на вистинскиот пат е поисполнето, одошто подрачје полно со овци помеѓу две планини.

Хазрети Халифа-тул Месих а.т.б.а. рече дека еднаш Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. кажал како секој кој го сака хазрети Али р.а. го сака и Чесниот Пратеник с.а.в.с., а кој го сака Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. го сака и Аллах џ.ш.; ѝ, секој кој чувствува непријателство кон хазрети Али р.а. чувствува непријателство кон Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., а оној кој чувствува непријателство кон Чесниот Пратеник с.а.в.с. чувствува непријателство кон Аллах џ.ш..

Чесниот Пратеник Мухаммед, исто така, кажал дека го сакаат само вистинските верници, додека, лицемерите чувствуваат непријателство кон него.

Желбата за правдина и рамноправност на хазрети Али р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих а.т.б.а. рече дека хазрети Али р.а. на власт поставувал секогаш луѓе од доверба. Меѓутоа, кога и да дознавал дека некој се однесувал лошо му пишувал писмо во кое се наоѓале ајети од Чесниот Кур’ан, кои се однесуваат на правдата и еднаквоста.

Хазрети Халифа-тул Месих а.т.б.а. кажа дека хазрети Али р.а., кога и да шетал по пазарот, на сите кои ги запознавал им давал совет да бидат праведни и непристрасни, и работата да ја извршуват со целосна транспарентност и чесност.

Хазрети Халифа-тул Месих а.т.б.а. го цитираше хазрети Мирза Башир-уд-Дин Махмуд Ахмад р.а., кој рекол дека за време на халифатот на хазрети Абу Бекр р.а., и хазрети Омер р.а., имало помалку немири, бидејќи, мнозинството од луѓето своето време го минувале во друштво на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Подоцна, во текот на халифатот на хазрети Осман р.а., и хазрети Али р.а., бројот на таквите луѓе бил помал, а со самото тоа се појавиле повеќе немири.

Еднаш, кога некој го прашал хазрети Али р.а. зошто имало помалку немири во текот на минатите халифати, хазрети Али р.а. одговорил:

„За време на нивниот халифат тие кај себе имале луѓе како што сум јас, а за времена мојот халифат, јас околу себе имав луѓе каков што си ти.“

Хазрети Халифа-тул Месих а.т.б.а. рече дека, кога римскиот цар забележил оти хазрети Али р.а. и Амир Му’авија р.а. не се согласуват, здогледал прилика за напад на муслиманите. Меѓутоа, некој свештеник го посоветувал да не го прави тоа, бидејќи, иако му изгледа како меѓу муслиманите постои поделба, тие сепак ќе се здружат и заеднички ќе се бранат од него. Кога хазрети Му’авија р.а. дознал за наредбите на римскиот цар му напишал писмо во кое нагласил дека, иако има одреден несогласувања помеѓу него и хазрети Али р.а., во случај на напад од нивна страна првата личност која ќе застане во одбрана, заедно со војската, е хазрети Али р.а..

Благородни особини на хазрети Али р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих а.т.б.а. рече дека, еднаш, Амир Му’авија р.а. замолил некој да ги истакне особините на хазрети Али р.а., Рекол дека хазрети Али р.а. бил непоколеблив и имал голема сила. Носел цврсти и праведни одлуки. Бил извор на знаење и мудрост. Немал желба за материјалното, туку, ја сакал самотијата и ноќните молитви. Бил мудар, носел едноставна облека и јадел едноставна храна, и меѓу луѓето се однеусвал како обичен човек. Секогаш бил подготвен да одговори на секое поставено прашање. Иако, спрема луѓето покажувал полно сочувство и луѓето му биле наклонети, сепак, чувствувале голема стравопочит од неговата големина. Ги сакал оние кои биле побожни и сиромашните ги држел блиску до себе. Дури, ниту најголемите сили не успеале да го уверат во нивните лажни приказни, а, ниту најслабите биле некогаш разочарани од неговата правичност.

Хазрети Халифа-тул Месих а.т.б.а. го цитираше Ветениот Месија а.с. кој во врска со хазрети Али р.а рекол дека бил праведен и чист и од оние кои на Аллах му се најдраги.  Бил Божјиот лав и бил многу дарежлив. Во борбата бил исклучително харабар до таа мера што никогаш не се тргал од своето место на бојното поле. Исто така бил вешт во говор, а неговите зборови ги прободувале срцата. Неговото знаење било толку големо што никој не можел да се натпреварува со него. Луѓето секогаш ги советувал да им помагаат на сиромашните а и самиот бил пример за тоа. Тој бил исклучително близок на Семоќниот Аллах.

Отворањето на МТА во Гана

Хазрети Халифатул Месих рекол дека по џума намаз ќе зборува за новиот телевизијски канал – МТА Гана.

Студиото Вахаб адам во Гана е направено во 2017 година и е именувано во честа на рахметли Емир и главен мисионер во Гана. Студиото  емитува преку 60 проценти на моменталните програми за каналите во МТА Африка. Студиото има 17 стално вработени и преку 60 волонтери кои се обучени во различни оддели. Вехаб Адам Студио е еден од најнапредните студиа во Гана и има најдобри содржини. Разни медијски организации и емитери ги праќаат своите вработени за обука и работно искуство во студиото. Студиото произведува многу програми уживо, вклучувајќи Првиот африкански натпревар во Кур6анот, рамазански програми и многу други работи.

Сега со работа започна новиот канал под името МТА гана. МТА гана ќе биде 24 часен национален канал кој емитира на дигитална платформа во Гана. МТА Гана ќе бида дотапна за гледање без потреба од сателитска антена, и ќе може да се гледа со нормална антена. Тоа значи дека луѓето во Гана лесно ќе можат да го пратат тој канал. Каналот ќе биде на иста локација како останатите канали во Гана и ќе бида достапен на милиони домови во земјата. Главниот регион на покриеноста ќе биде Акра, Централниот регион, Кумаси и околноти подрачја на Тамала и Ва.

Програмите ќе се емитуваат од студиото Вахаб Адам на различни јазици во Гана, вклучувајќи ги и  англиски, Тви, Га, хауски и други. Преносот и закажувањето на каналот ќе се одвива локално од студиото на Вахаб Адам преку волонтерит ма Лаѓна и други тимови. Произведени се многу програми кои даваат морална обука и ги образуваат луѓето од Гана за вистинските и убавите учења на исламот. Говорите на Хузур-и-Енвер (Неговата Светост) преведени се на Тви, а хутбите со превод  уживо ќе се емитуваат во разни мисионерски куќи. МТА Гана ќе биде единствен исламски канал на дигитална платформа во Гана.

Молба за дови

Хазрети Халифатул месих рекол дека противниците на Заедницата с еобидуваат да го закочат нашиот напредок, но Семоќниот Аллах продолжува да ни отвора нови патишта.

Хазрети Халифатул Месих повторно побарал дови за Ахмади во Пакистан и во Алжир, кои се лажно затворени.

Исто така рекол дека треба да се моли за општа состојба во Пакистан, и нека Аллах на Ахмади им подари леснотија и нека овозможи противниците да се вразумат, а ако не им е судено да станат разумни, тогаш Ахмади муслимани нека се спасат од нивните раце. Хазрети Халифатул Месих рекол дека Ахмади во Пакистан треба да дадат посебен акцент на клањањето на нафила и на давањето на садака.