Samenvatting Vrijdagpreek 18 Feb 2022 – Musleh Maud: De profetie en de man

 

KJ-Summary-NL-20220218

KJ-Summary-EN-20220218                            KJ-Summary-UR-20220218

 

 

Samenvatting vrijdagpreek 18 februari 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah zei, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), dat wij elk jaar op 20 februari de profetie van Musleh Maoud (ra) herdenken. Hijvoorspelde aan de Beloofde Messias (as) de geboorte van een zoon, als antwoord aan degenen die zeiden dat er geen tekens verschijnenin de Islam. De Beloofde Messias (as) kondigde dus degeboorte aan van een zoon die lang zou leven, grote dienst zou leveren voorhet geloof en over 52 karaktertrekken zou beschikken. De Beloofde Messias (as) gaf ookeen tijdsbestek waarbinnen deze profetieën vervuld zouden worden endie allemaal uitkwamen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij aspecten zou benadrukken uit het vroege leven van Hazrat Musleh Maud (ra), zijn gezondheid en de manier waarop hij behandeld werd door Allah de Almachtige.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat één van de profetieën in verband met de beloofde zoon was dat hij lang zou leven. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) beschreef echter dat zijn gezondheid vrij zwakwas in zijn kindertijd. Tot op het punt dat het bij momentenleek dat hij wankelde tussen het leven en de dood. Er werd gedacht dat een kind met dergelijke gezondheid niet lang zou kunnen leven. Verder leed hij ook aan een aandoening van de ogen, in die matedat hij praktisch niet kon zien uit één oog. Hij werd ook gediagnosticeerd met verschillende andere aandoeningen en ziektes. Hij worstelde met zijn studies en zijn leerkrachten klaagden over zijn slechte prestaties bijde Beloofde Messias (as). Maar de Beloofde Messias (as) vertelde hen om hem niet onder druk te zetten wegens zijn slechte gezondheid.

Harzat Musleh Maoud (ra) zei ooit, ik heb niet veel wereldse kennis maar Allah de Almachtige heeft mij geleid om zulke boeken te schrijven waar de wereld versteld van is en ermoet worden toegeven dat er geen betere boeken geschreven zijn over de Islam. Bekende tegenstanders hebben aanvaard dat er geen beter boek geschreven is dan Tafseer e Kabir, die de verklarende tekst van de Heilige Koran verder uiteenzet. Hazrat Musleh Maoud (ra) zegt, dat er leiders zijn van verschillende geloofsstromingen die mij kwamen bezoeken. Het is nooit gebeurd dat ze ontevreden vertrokken zijn over deleer van de Islam nadat ze naar mij geluisterd hebben. Dit is alleen door de zegening van Allah, aangezien ik zelf geen wereldse kennis bezit. Allah de Almachtige heeft me Zelf geleerd. Hazrat Musleh Maoud (ra) sprak dan over een droom waarin een engel hem de betekenis van Soerah Fatihah leerde. Hij zei, het is alsof Allah mij vanaf mijn kindertijd aan het voorbereiden was om de profetie van de Beloofde Messias (as) te vervullen.

Huzur e Anwar zei dat deze grote profetie van de Beloofde Zoon vervuld werd in de persoon van Hazrat Musleh Maoud  (ra). De duizenden boeken die door hem geschreven zijn, zijn een kostbare schat. Zij worden nu vertaald naar het engels en naar andere talen. We moeten proberen om hier gebruik van te maken. Terwijl hij naar de profetie verwijst als zijnde voor hemzelf, zegt Hazrat Musleh Maoud (ra): “Bij de gratie van Allah de Almachtige, de profetie waarop al lang werd gewacht om te worden vervuld, heeft Allah de Almachtige mij verteld dat deze profetie waar is uitgekomen door mij”.

 

Allah heeft deze profetie  dus vervuld voor de vijanden van de Islam en heeft aan hen duidelijk gemaakt dat Islam de ware godsdienst is van God. De Heilige Profeet Muhammad (vzmh) is Zijn ware profeet en Hazrat Masih e Maoud (as) is door Hem aangesteld geweest als de Beloofde Messias (as). Degenen die de Islam vals noemen zijn zelf leugenaars. Allah de Almachtige heeft de vervulling van de profetie als een  bewijs aangetoond voor de waarachtigheid van de Islam en de Heilige Profeet Muhamamd (vzmh), en Allah heeft het bij deze aan iedereen bewezen.