Samenvatting vrijdagpreek 17 Mei 2024 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20240517      KJ-Summary-FR-20240517

KJ-Summary-UR-20240517      KJ-Summary-BN-20240517

 

Samenvatting vrijdagpreek 17 Mei 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de preek van 17/05/2024 besprak Huzoor-e-Anwar (aba) de expeditie van Raji en besprak de bijzonderheden ervan. De Heilige Profeet (sa) stuurde 10 man, onder leiding van Hazrat Asim (ra), voor deze expeditie. Ongeveer 200 boogschutters van de Banu Lahyan stam confronteerden hen nadat ze hen volgden door hun sporen en terugvonden. Bij het zien van de vijand zochten de Metgezellen hun toevlucht op een heuvel. Daar beschoot de vijand hen met pijlen, waarbij Hazrat Asim (ra) en 7 andere Metgezellen werden gemarteld.

De drie overgebleven Metgezellen—Khubaib Ansari, Ibn Dasna en Abdullah bin Tariq (ra)—kwamen van de heuvel af na het sluiten van een overeenkomst. Echter, zodra ze afdaalden, werden ze gevangen genomen. Eén Metgezel, Abdullah bin Tariq (ra), weigerde mee te gaan en werd dusdanig ook gedood. De overgebleven twee Metgezellen werden verkocht aan de mensen van Mekka. Hazrat Khubaib (ra) werd gekocht door de Banu Harith bin Aamir bin Nawfal bin Abd Manaf, aangezien Hazrat Khubaib (ra) Harith bin Aamir had gedood op de dag van Badr.

Toen de vijand de Metgezellen aanviel, bad Hazrat Asim (ra), “O Allah, informeer Uw Profeet over onze situatie,” Hij stond toen moedig en dapper voor de vijand. Toen de dood naderde, bad hij tot Allah om zijn lichaam te beschermen zodat de vijand zijn lijk niet zou verminken. Het wordt verteld dat de mensen van Mekka mannen stuurden om een stuk van Hazrat Asim’s lichaam te halen. Echter, toen ze aankwamen, vonden ze een zwerm bijen die zijn lichaam bedekten waardoor ze niet dichterbij konden komen. Later spoelde een hevige regen zijn lichaam weg. Hazrat Zaid bin Dasna (ra) werd gekocht door Sufiyan bin Umayyah om zijn vader, Umayyah bin Khalaf, te wreken. De zonen van Harith kochten Hazrat Khubaib (ra). Ze hielden hem gevangen tijdens de heilige maanden. Daarna werd Hazrat Zaid buiten de Haram gebracht om te worden gedood. Daar vroeg Sufiyan hem, “O Zaid! Ik vraag je bij Allah, zou je liever hebben dat Mohammed hier in jouw plaats was zodat wij hem konden executeren terwijl jij bij je familie kon zijn?” Hazrat Zaid (ra) antwoordde, “Bij Allah, ik zou niet eens willen dat Mohammed (sa) door een doorn wordt geprikt waar hij nu is, terwijl ik bij mijn familie ben.” Bij het horen hiervan zei Sufiyan, “Ik heb nog nooit iemand zoveel zien houden van een ander als de Metgezellen van Mohammed (sa).” Toen werd Hazrat Zaid (ra) gemarteld. Volgens één overlevering werd Hazrat Khubaib (ra) ook op dezelfde dag gedood.

In gevangenschap werd Hazrat Khubaib (ra) zwaar behandeld, waarop hij opmerkte dat geen beschaafd volk hun gevangenen op deze manier behandelt. Als gevolg hiervan werd de hardheid jegens hem verminderd. Tijdens zijn gevangenschap vroeg Hazrat Khubaib (ra) om een scheermes voor zijn zorgen. Tijdens deze tijd kwam de baby van Harith’s dochter dicht bij Hazrat Khubaib, en hij nam het kind op zijn schoot met het scheermes in zijn hand. Bij het zien van de angst op het gezicht van de moeder, stelde Hazrat Khubaib haar gerust door te zeggen dat moslims zulke wreedheden niet begaan. Later zei ze dat ze nog nooit zo’n gevangene had gezien als hij. Op een dag zag ze hem druiven eten, terwijl er op dat moment geen vruchten beschikbaar waren in Mekka. Dit was niets anders dan voorziening van Allah. Hij reciteerde de Koran tijdens het Tahajjud-gebed in de vroege ochtend, hetgeen de vrouw tot tranen bewoog. Op de dag van zijn executie, toen Hazrat Khubaib (ra) buiten de Haram werd gebracht, vroeg hij toestemming om twee rak’ahs te bidden. Hij bad kort en smeekte toen tot Allah. De rest van de details van deze expeditie zullen in de toekomst worden gedeeld. Insha’Allah!