Maria in de Bijbel en de Koran

Recent gingen wij met elkaar in gesprek over het organiseren van Dialoogsessies tussen christenen en moslims in Turnhout.

‘Wij’ zijn vertegenwoordigers van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi, de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap België in Turnhout, de Afrikaanse Moskee Ittihad in Turnhout en de Verenigde Protestantse Kerk België (VPKB) in Turnhout.

We houden de eerste Dialoogsessie op vrijdag 16 december, van 19u tot 21u, in de grote aula van het HIVSET.

Over Maria in de Bijbel en de Koran, als de moeder van Jezus en als een belangrijke inspirerende vrouw voor christenen en moslims.

We belichten zowel wat gemeenschappelijk is als wat eigen is aan de christelijke en de islamitische kijk op Maria. En we gaan met elkaar in gesprek.

Het doel is een interreligieuze dialoog. Waarin we elkaar beter leren kennen en zo waarderen. En waarin we elkaar als gelovigen inspireren.

Daarnaast staat de Dialoogsessie open voor belangstellenden in bredere zin.

 

Programma:

19u00 Inleiding door Dirk Godecharle, coördinator van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi, die de Dialoogsessie coördineert.

19u05 Marcel Pool, dominee VPKB, over Maria in de Bijbel vanuit de protestantse kerk.

19u15 Adam Lougue, voorzitter van de Afrikaanse Moskee Ittihad, over Maria in de Koran.

19u25 Walter Krikilion, theoloog, over Maria in de Bijbel vanuit de katholieke kerk.

19u35 Sheheryaar Akbar, missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, over Maria in de Koran.

19u45 Vragenronde met alle sprekers.

19u55 Dankwoord door de heer Idrees Ahmad, Nationale Voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap België.

20u00 Pauze met koffie, thee en frisdrank. Hierbij is er gelegenheid tot informele contacten.

20u30 Uitwisseling in kleine gespreksgroepen over de betekenis van Maria in het eigen leven en in de dialoog met elkaar.

20u55 Afsluiting door Dirk Godecharle.

 

Inschrijven en aanmelden:

Inschrijven is niet verplicht. Maar aanmelden is gewenst. Dat kan via een mail aan:

Deelname is gratis.