Majlis Khuddamul Ahmadiyya Belgium

Over Ons

Naar aanleiding van Goddelijke openbaring verklaarde Hazrat Ahmad in 1891 dat hij de Beloofde Messias en Mahdi was, wiens komst was voorspeld door de Heilige Profeet van de Islam, Mohammeds en in de geschriften van andere godsdiensten. Wij volgelingen geloven dat zoals de komst van Elias was vervuld in de persoon van Johannes de Dopera, de tweede komst van Jezus, in geestelijke zin, vervuld is in de komst van Hazrat Mirza Ghulam Ahmada. Ahmadiyya Moslims zijn geen fundamentalisten of fanatici. Onze regel is:

Er is geen dwang in de godsdienst
Koran, 2:257

Wij houden ons alleen met het geloof bezig en niet met politiek (seculair). Wij willen niemand iets opdringen, maar willen streven voor vrede en harmonie tussen de mensen. Onze motto is:

Liefde voor iedereen, haat voor niemand.
Onze motto

De gemeenschap was in 1889 opgericht in Qadiaan (India) en is uitgegroeid tot een dynamische kracht in de huidige wereld van de diverse godsdiensten.

Onze leden: mannen, vrouwen en kinderen hebben hun eigen sub-organisaties ingedeeld volgens leeftijdcategorieën. Ook draagt ieder lid een deel van zijn of haar inkomsten bij aan de fondsen van de gemeenschap voor plaatselijke, landelijke en internationale projecten die door de gemeenschap worden opgezet, zoals o.a.: Het bouwen van moskeeën en missiehuizen, educatieve instellingen en ziekenhuizen, drukkerijen, literatuur, bijeenkomsten, enz. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verstrekt informatie over de Islam op veel manieren: o.a. d.m.v. zijn eigen tv-zender (MTA) en literatuur in de plaatselijke taal. Onze gemeenschap heeft de vertaling van de heilige Koran in meer dan 58 talen uitgebracht. Ahmadiyya gemeenschap heeft over hele wereld zijn vestigingen. In België is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap sinds 1982 werkzaam en telt ongeveer 1200 leden.

Khudam-ul-Ahmadiyya (jeugd)

Begin jaar 1938 richtte de tweede Kalief, Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad, een jeugdorganisatie op met de naam Khudam-ul-Ahmadiyya (mannen tussen 15-40 jaar).

De jonge Ahmadis hebben te allen tijde op een continue en vrijwillige basis in dienst gestaan van de mensheid, de boodschap van de Islam verspreid, hun tijd, hun leven en rijkdom opgeofferd.

MKA België was in 1982 opgericht en is desondanks de beperkte mogelijkheden steeds actief geweest om de gemeenschap te bekrachtigen op gebied van fysische, mentale en spirituele hulp.

MKA is een religieuze ingesteld, daarom is zijn doel om de khudam op te leiden zodat ze hun verantwoordelijkheden en verplichtingen tegenover God en de mensheid op een correcte wijze volbrengen, en bovendien steeds in dienst staan voor de mensheid en natie. Verder wordt gestreefd dat de khudam verantwoordelijk zijn en een voorbeeld zijn in de gemeenschap op vlak van morele en religieuze waarden, en dat ze een sterke persoonlijkheid ontwikkelen en steeds de waarheid spreken.

Jeugd activiteiten wereldwijd

HUMANITY FIRST is een internationaal belangrijke en wereldbekende NGO, gesticht door een ahmadi in de vroegere jaren 90 met de huidige hoofdzetel in Engeland. In naam van de mensheid werken zij sinds enkele jaren succesvol aan grote hulpprojecten in de hele wereld. Het is een internationale liefdadigheidsinstelling die werkzaam is in de wereld (natuurrampen, oorlog, hongersnood)

Doel

  • Mensen te bevrijden die lijden onder natuurrampen en menselijke conflicte
  • Vrede en begrip promoten, die gebaseerd is op wederzijdse tolerantie en respect
  • Hun visie is het beschermen en het behoud van menselijk leven en waardigheid boven alle andere (geloofs-) overwegingen, om eenheid en broederschap te symboliseren. Humanity First verzekert dat het hulp zoveel mogelijk naar de juiste plaatsen terechtkomt. Al het werk gebeurt op vrijwillige basis.

Jeugd activiteiten in België

Enkele projecten die we organiseren in de naam van de mensheid:

Waqar-e-amal

Dit is het vrijwilligers werk waarin onze khudam met enthousiasme deelnemen. De bedoeling is om onze khudam op te leiden en te sensibiliseren zodat ze allerhande lichamelijke werken kunnen uitvoeren zonder het gevoel te ontwikkelen dat een werk minderwaardig of vernederend kan zijn. De gewoonte te creëren om met de hand te werken, zodoende het vermogen te vergroten om grote inspanningen te kunnen leveren.

Khidmat-e-Khalq

Ter gelegenheid van verschillende feesten deelt onze gemeenschap geschenken uit o.a. aan de kinderen in asielcentra zonder enige vorm van discriminatie. Regelmatig worden er ook zieken en bejaarden bezocht, ook worden er vaak grote bloed donatie campagnes gehouden.

Op vlak van de morele en spirituele aspect organiseren we:

Religious Teachings Day

Dit programma wordt jaarlijks in verschillende steden van België georganiseerd met de hoofdbedoeling om interreligieuze dialoog en harmonie te creëren onder de religies, maar voor het uitwisselen en verspreiden van kennis.

Jaarlijkse Opleiding

Er wordt jaarlijks een driedaags opleidingskamp georganiseerd, waarin onze jeugd morele, religieuze, sociale en maatschappelijke kennis en waarden aangeleerd krijgen.

Jaarlijkse Ijtema MKAB

Het hoofddoel van een Ijtema (bijeenkomst) is om het fysische en morele welzijn van de jeugd te verzekeren.