Eid Diner Baitul Mujeeb, 24 april 2024

Jamaat Baitul Mujeeb had de eer om een Eid diner te organiseren op 24 april 2024.
Onder de gasten waren de plaatselijke burgemeester Boris Dilliès, enkele schepenen, een priester, een delegatie van de plaatselike boeddhistische gemeenschap en buren.

Het programma bestond uit een welkomstwoord door de gerespecteerde Ameer Sahib, een presentatie over ramadan en het suikerfeest door de plaatselike missionaris en boodschappen van gewaardeerde gasten. Daarna genoten alle aanwezigen van een diner.

Het programma werd zeer gewaardeerd door de gasten.