Samenvatting NL Vrijdagpreek 29 Oktober 2010 – Halloween

Khutba over ‘Halloween’

door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

 

PDF

Zoals ik eerder al zei, de moderne vooruitgang heeft een grote rol gespeeld in het verspreiden van enkele verkeerde tradities en mensen nemen hieraan deel en laten hun kinderen toe om hieraan deel te nemen zonder enig besef van hun realiteit en bezieling. Ze beginnen simpelweg de samenleving te volgen zonder na te denken. Indien zij aandacht zouden schenken aan het gebed dat de Heilige Profeet (vzmh) ons heeft geleerd om vergiffenis te vragen aan God voor de fouten die wij hebben begaan uit onwetendheid, en wanneer dit gebed oprecht en gemeend is, God hen vergeeft, dan zal de mens veiliggesteld worden van het maken van fouten in de toekomst.

Ik wil het graag even hebben over één van deze verkeerde tradities die met veel enthousiasme wordt gevierd in het Westen en over een paar dagen zal plaatsvinden, en dit is Halloween. Zoals ik al zei, laten ook Ahmadi’s hun kinderen toe om deel te nemen aan deze gelegenheid zonder na te denken terwijl, als we ons even zouden verdiepen in dit onderwerp, we tot de conclusie zouden komen dat dit in feite een kwaadaardigheid is uit het Christendom waardoor een persoon dichter bij het atheïsme komt te staan. Zelfs de Bijbel verbiedt satanische handelingen, heksen en spoken, maar toch zijn deze terug te vinden in de Christelijke samenleving omdat zij zijn afgedwaald van hun religie. In het algemeen wordt dit beschouwd als iets plezierigs voor kinderen. Echter dienen we steeds te onthouden dat elke handeling, zelfs de plezierige, indien gebaseerd op ongeloof of een kwetsende uitkomst, vermeden dient te worden door Ahmadi’s. Mijn aandacht  werd op dit onderwerp gevestigd toen één van onze leden die aan het hoofd van ons onderzoeksteam staat, mij informeerde dat haar dochter toestemming had gevraagd om zich in een speciaal kostuum te verkleden op Halloween voor een tijdje rond te dwalen, en daar zou ze het bij laten. Zij weigerde echter. Later deed zij meer onderzoek naar dit onderwerp en vond enkele bijzondere vreemde feiten. Ik vroeg haar enkele referenties en ik zal nu een samenvatting geven van mijn bevindingen, aangezien kinderen mij dikwijls vragen stellen over dit onderwerp. Ze schrijven mij aan om te zeggen dat hun ouders hen niet toelaten om deel te nemen aan Halloween en vragen wat er mis mee is, terwijl kinderen uit enkele andere Ahmadi familie’s eraan deelnemen met de toestemming van hun ouders? Ik verteld hen meestal om zich ervan te weerhouden op basis van wat ik wist over het onderwerp, namelijk dat dit een verkeerd en kwaadaardig gebruik is. Nu dat ik de geschiedenis van deze traditie ter beschikking heb gekregen, is het noodzakelijk dat Ahmadi kinderen zich ervan weerhouden.

Deze traditie maakte haar intrede in het Christendom, of beter het Westen, omwille van ierse tradities. Het kwam vaak voor onder de heidenen uit de verre voorgeschiedenis als gevolg van ongeloof en atheïsme. Het is gebaseerd op de ideologie van satanische wezens en heksen die de ideologie van religie en de reinheid van huizen afzweert en wilt vernietigen. Ongeacht hoe vaak men herhaalt dat dit enkel voor het plezier is, de oorsprong is verkeerd. Niet enkel dit, maar daarnaast houdt het twijfel en goddeloosheid in, gezien de hoofdgedachte was dat op 31 oktober het verschil tussen de levenden en de doden ten einde komt, waardoor de doden uit hun graven komen en een gevaar worden voor de levenden. Zij zorgen voor problemen en ziekte enzovoort voor de levenden. Om zich veilig te stellen voor hun kwaad, beroept men zich op zogenaamde magiërs die hun gewassen en vee nemen om op een speciale manier op te offeren. Verder worden ook kampvuren gemaakt om de dode geesten op een afstand te houden en hen te weerhouden van hun kwaadaardige bedoelingen door hen af te schrikken, of hen te behagen met offers. Speciale kostuums en maskers werden gedragen om de kwaadaardige geesten af te schrikken. Bij het verspreiden van het Christendom werd deze traditie dus mee verspreid en ook door hen geadopteerd en begon deze deel uit te maken van hun festiviteiten, met name door de Katholieken.

Deze traditie heeft zich nu over de hele wereld verspreid omwille van het Christendom en de media, voornamelijk in het Westen, in de Verenigde Staten, Canada, hier in het Verenigd Koninkrijk, Japan, Nieuw-Zeeland,  Australië en ook in sommige Europese landen. Zoals ik al zei, is dit een verborgen kwaad dat ook door de Moslims in het Westen wordt aangenomen. Kinderen dragen verschillende kostuums en gaan van huis tot huis om iets te vragen om deze geesten gunstig te stemmen. Indien de familie deze kinderen iets geeft, betekent dit dat de doden dat specifieke huis geen kwaad zullen berokkenen. Dit is atheïsme. Zelfs als je denkt dat dit enkel voor het plezier is, zijn de ideeën achter deze traditie agnostisch. Daarnaast is het beneden alle waardigheid voor een Ahmadi om zich uit te dossen in een vreemde vermomming en van deur tot deur te gaan bedelen. Zelfs indien zij zeggen dat zij enkel voor chocolade gaan, bedelen is op zich verkeerd. Een Ahmadi dient zijn waardigheid te behouden en dit moet hen vanaf hun kindertijd ingeprent worden. Dergelijke handelingen laten kinderen afdwalen van hun religie en geloof. Wanneer Halloween gevierd wordt, geeft het de boodschap dat er niets mis is met het geloven in het bestaan van kwaadaardige geesten, heksen, buitenaardse wezens, en het tijdelijk aanbidden van de duivel, enkel en alleen om plezier te maken. Deze theorie is volstrekt verkeerd en al deze handelingen zijn kwaadaardig van aard. Onze kinderen dienen deze niet enkel te vermijden, maar zich volstrekt ervan te weerhouden. Nog niet zo lang geleden, wanneer kinderen van deur tot deur gingen om te bedelen, gaven mensen hen ook iets opdat de dode geesten hen niets zouden aandoen.

Gezien kinderen en soms ook hun ouders mij hierover vragen blijven stellen, verklaar ik hierbij dat dit een slecht gebruik is dat ons naar ongeloof zal leiden. Voorts zet het kinderen aan, onder het mom van plezier en recreatie, om de moed te verzamelen om verkeerd te handelen. De trend om zich respectloos en onbeleefd te gedragen tegenover ouders, buren, ouderen, en binnen de gemeenschap is langzaam aan het toenemen als gevolg hiervan. Dit is een onderzoek dat aantoont dat kinderen de moed krijgen om ook deel te nemen aan andere misdaden. In het Westen wordt elke handeling verdedigd onder het mom van plezier en feestelijkheid voor kinderen, en toegestaan. Maar nu beginnen zij zich zelf ertegen uit te spreken omdat de moraliteit wordt aangetast als gevolg hiervan.

Mensen die tegen Halloween zijn houden vol dat kinderen worden aangemoedigd om anderen te laten schrikken en angst aan te jagen onder het mom van plezier. Verder zijn ook de filmen kinderen aan het bederven, en indien zij misdaden beginnen te begaan en worden aangemoedigd onder het mom van plezier, zal de hele samenleving eronder lijden, nietwaar? Voor ons is de grootste bedreiging het brengen van de doden voor God de Almachtige en het creëren van ongeloof, of om kinderen geschenken te geven om de geesten te behagen, of magie te gebruiken om hen af te schrikken. Dit houdt allemaal geen steek en is een lachwekkende ideologie.

Auteur Dr. Grace Catterman, M.D. schrijft in zijn boek, ‘Jij en de problemen van je kind’:

“Een tragisch nevenproduct van angst in de levens van kinderen vanaf de pre-puberteit is de interesse en de betrokkenheid in bovennatuurlijke occulte fenomenen.

Dit wil zeggen dat in het leven van kinderen, alvorens zij de puberteit instappen, de staat van extreme angst die zich in hen ontwikkelt te wijten is aan hun interesse en betrokkenheid in bovennatuurlijke zaken.”

Tegenwoordig zijn de gevolgen van Halloween niet enkel beperkt tot kinderen die kostuums dragen en bedelen van deur tot deur, maar nu gaan oudere kinderen op dwangmatige wijze proberen om mensen angst aan te jagen en zich met andere misdaden bezighouden. Dit heeft tot gevolg dat zij langs de ene kant de gemeenschap verstoren en schade berokkenen, en dat zij ook een last worden voor de ouders en ook hun eigen leven verpesten. Daarom zeg ik dit opnieuw tegen de Ahmadi’s, het is heel belangrijk om jezelf veilig te stellen voor dergelijke zaken. De Ahmadi kinderen en hun ouderen dienen hun verbond met God te versterken en God’s bepalingen te volgen. Laat jezelf niet zover meesleuren door de westerse maatschappij dat je zelf het onderscheid tussen goed en kwaad niet meer kan maken. Word niet betrokken bij verborgen ongeloof, dat zal later naar openlijk ongeloof leiden. Moge Allah ons allen veilig stellen hiervoor. Ameen.