U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Sura114 En-Nas II Uvod i bosanski prevod

Uvod Sure
(Objavljena poslije Hidžre)

Datum objave i sadržaj

Ova sura, druga od sura Mu’avizatan, čini produžetak teme prethodne i ona je, na neki način, dopuna njoj po tome da je u suri Al-Falak vjernicima naređeno da od Boga traže zaštitu protiv teškoća i oskudica fizičkog života, a u ovoj suri je tražena zaštita od kušnji i nevolja koje remete čovjekov duhovni razvoj, i zaštita treba da bude pozivana ne samo verbalnom molbom nego djelima i postupcima koji će privući Božiju milost. Ovo je stvarno značenje naredbe prenesene riječju kul (reci).
Ova sura je posve prikladno nazvana An-Nas, pošto se zaštita moli od Gospodara, Kralja i Boga ljudi (an-Nas) protiv šteta šaptača između džina i ljudi (an-Nas), koji šapću zle misli u srca ljudi (an-Nas).  Ova sura, budući da je objavljena u isto vrijeme kao i sura Al-Falak, čini, skupa sa njom, prikladan kraj Kur’ana.

O sadržaju

Ova sura objašnjava sve vrste napora Jevreja i kršćana u smislu da će oni tvrditi da su gospodari ljudi. To znači, oni će uzeti sve vrste ekonomije svijeta. I također će tvrditi da su oni vladari ljudi. Dakle, oni će okupirati politiku u svijetu, i oni sebe pokazuju gospodarima ljudi. Oni će davati onima koji njih slijede, kao da ih obožavaju. A one koji odbiju da ih obožavaju oni će osramotiti.
Njihovo najopasnije oružje bit će da će stavljati smutnju među ljude i bit će oni koji stavljaju smutnju u srca ljudi i uklanjaju se. Ovo će biti stanje velikih sila u ovom dobu, koje možemo nazvati kapitalizmom ili komunizmom. A bit će spašena ona osoba koja samo traži utočište kod Boga od svih ovih stvari.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp