U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ahmadiyyat 101 I epizoda 15 I Je li ahmedija muslimanski džemat sekta?

Je li ahmedija muslimansaka zajednica sekta?

Pitanje je šta smatrate da je sekta?

definišete li lojalnost i predanost kao nešto  sektaško?

U tom slučaju sljedbenici i oni koji su se pridržavali bilo koje vjere ili duhovne upute ikada bi neophodno bili dio sekte.

Ili  definišete pokornost  nečemu ili nekom stvorenju ili nekoj organizaciji sektaškim jer u tom smislu onda zaposljenici ili članovi odbora ili volenteri bilo koje organizacije kroz historiju  bi bili članovi sekte.

Hoćemo li onda početi da govorimo da su članovi svih organizacija kroz vrijeme i kroz historiju ili sljedbenici ili oni koji se pridržavaju bilo koje vjere kroz historiju da su članovi sekte? Naravno da ne, to je apsurdno.

postoje 2 temeljna mjesta odakle potječe ova tvrdnja o sekti:

kada ljudi vide neobuzdanu i sveobuhvatnu poslušnost i kada vide neobuzdanu i sveobuhvatnu  ljubav.

A to je zapravo zbog nedostatka razumijevanja shvaćanja i prepoznavanja ova dva temeljna stuba u društvu do kojih je ovo došlo.

Šta tačno mislim?

Pogledajmo koncept pokornosti – ova neobuzdana  poslušnost,  potpuna poslušnost.

Činjenica je da vidimo da mnogi ahmedi muslimani će skočiti kada bi njihov halifa rekao da skoče.

Kada halifa kaže da se nešto uradi, ahmedi muslimani su spremni da daju svoje živote. Na ovo ljudi kažu „zar to nije sektaško ponašanje? A ono šta oni zapravo vide je zapravo kocept potpune poslušnosti.

Ali u realnosti ako pogledamo na ovaj koncept pogledajte bilo koju organizaciju u svijetu.

Kada potpisujete za služenje, kada pokušavate da dobijete korist od organizacije, bilo to korist u novcu, zaposlenju, unapređivanju vještina ili šta više, radi popravljanja svog duhovnog stanja, radite to uzimajući tu korist  pridržavajući se određenih pravila i kodeksa ponašanja koje treba i ne treba raditi koja definiše karakter jedne organizacije ali i članove unutar te organizacije.

Naravno da se ovo dešava svojom slobodnom voljom. Vidite nešto, slažete se sa tim,  prijavite i onda se pridržavate tih propisa.

Sa ahmedija muslimanski džematom nema izuzetka.  Pogledajte misiju i ciljeve ahmedija muslimanske zajednice kroz poruku Obećanog Mesije i naravno halifa džemata.

Neko će reći da to je nešto  sa čime se slažem, nešto čemu ja pripadam  i vidjevši kaže „da to je nešto čega bih želio biti dio i  onda će se oni pridržavati tih pravila i propisa.

I naravno da u svakom trenutku ako neko poželi da ne bude dio toga i takvog načina života, naravno da na tako nešto imaju pravo i u tom slučaju ta pravila i propisi neće više važiti za njega.

Kako onda to može biti sektaški?

Čak šta više, zaposlenici u bilo kojoj kompaniji širom svijeta  u kojoj kompaniji možemo reći da zaposlenici ne moraju da se pridržavaju pravila kompanije, ne moraju da slušaju instrukcije direktora?

U kojoj armiji u svijetu  vojnik može ustati i reći „zapravo ne, ne slažem se sa tom naredbom“

Ako se ne slažeš, slobodno idi.

Po čemu se onda ahmedija muslimanska zajednica razlikuje od toga?

Sa druge strane vidimo tu neobuzdanu ljubav, žrtvovanje, tu lojalnost.

U kom svijetu se tako nešto može nazvati sektom?

Ako kažemo da divljenje, ljubav, želja i volja za oponašanjem nečijeg primjera iz razloga kako je prelijep ahlak i karakter  te osobe, da je sekta onda gdje se nalazi linija?

Je li sektaško ponašanje ako mlada djevojka oponaša  svoju majku ?

Ako osoba koja vidi nešto online i kaže „veoma mi se sviđa ponašanje ove osobe“ Je  li to sektaški?

Činjenica i stvar je da ako pojedinac vidi nekoga i kaže „ovo je čovjek od Boga“ njegov karakter,  njegov način života je nešto zbog čega poželim da se promijenim.

Vidite da je u tome korist  za tebe, za tvoju porodicu, tvoje prijatelje i za svijet oko tebe,  i onda poželiš da to prisvojiš i usvojiš u svom životu, kako bi to bilo sektaški?

Ako govorimo o pokazivanju odanosti i ljubavi, gdje onda da se zaustavimo?

Osnivači vjera, poslanici kroz vrijeme kada bi donosili poruku od Boga, ljudi oko njih bi se transformisali i preobratili bi se po karakteru te osobe.

Pogledajte samo primjer ashaba Časnog Poslanika s.a.v.s. gdje oni ne bi dali niti jednoj kapi vode da padne  na pod kada bi uzimao abdest.

Hvatali bi ih. Je li to Neuzubillah sektaško ponašanje? Naravno da nije!

Ovo niče i dolazi iz područja netaknute i čiste ljubavi, i nemoguće je ovo smatrati sektaškim.

I zato kada ahmedi muslimani pokažu lojalnost i ljubav  halifi, kada pokažu lojalnost i ljubav onim ljudima  koji su usvojili potpunu i  i korisnu promjenu u njihovom životu i svijetu oko njih, kako neko tako nešto može zvati sektaškim?

Sada, uprkos svemu ovom, jednom kada shvatimo da pojedinac čini to svojom voljom,  može se odreći u svakom trenutku, čini to radi svoje koristi i koristi svijeta,  ne krši zakone i pokazuje ljubav i divljenje osobi od Boga,  uprkos tome, ako pojedinac i dalje želi tvrdoglavo inzistirati na pogrešnom razumijevanju svih činjenica da je ovo  ne daj bože na neki način sekta – Nema sumnje da govori mnogo više o osobi koja optužuje na ovaj način nego protiv koga je ovo rečeno.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp