U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Da li je muslimanki dozvoljeno da radi i zarađuje?

Pitanje: On kaže da određeni učenjaci kažu da je ženi dozvoljeno da radi samo pod određenim uslovima, odnosno u posebnim uslovima

Odgovor:

Azzarura – Veoma zahtjevna situacija.

Ne u drugom slučaju.

Žene su slobodne da rade ako žele. Dok god nisu udate, nema primjedbi. Slobodne su raditi  dok su udate i njihov suprug nema primjedbi na to, jer briga o njima,  briga za njene potrebe su ili na njene roditelje  ili na njenog muža.  Prema Časnom Kur'anu, oni su kawwam, oni su dužni da troše na svojim ženama i da preuzmu brigu o svim njihovim potrebama.

Tako da nije bitno ni za koju muslimanku  da radi za svoj život. Ali, ima opciju i izbor, da radi kada god želi ali ne smije zanemariti svoje dužnosti održavanja kuće i djece i tako dalje.

Ako zapostavi te dužnosti ovo bi bilo, činjenica je kao i zapostavljanje budućih generacija.

Djevojke ili žene koje rade dok imaju djecu, imaju veoma malo vremena da brinu o potrebama kuće i  djece i njihovom vaspitanju.

Tako da su oni ili predati u ruke babi siterki ili su samo zaključana kući, ili poslana i pokupljena iz škole.

Ovo je nehumano tretiranje budućih generacija.

Tako da se islam ovome snažno suprotstavlja.

Sada, ako se suprug slaže i oboje se slažu, ništa ih od toga ne može zaustaviti.

Ali u isto vrijeme, islam zahtjeva od supruga da sam zaradi za sebe i svoju porodicu i on nema pravo na novac zarađen od strane njegove supruge.

Tako da ili će joj dozvoliti ili joj neće dozvoliti,  ovo je jedini izbor. Ali ako joj dozvoli, on je ne može koristiti kao izvor uvećanja svojih prihoda.

Šta god da  žena zaradi, to pripada njoj.

Ako suprug zna da će ona dijeliti ovaj novac ako je činim sretnom. Mnogo su veće šanse da će se suprug prikladno ponašati prema takvoj supruzi

Ovo je ukratko učenje Časnog Kur'ana i Hadisa.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp