U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ahmadiyyat 101 I epizoda 14 I Da li je ahmedija ćanda (članarina) taksa?

Da li je Ahmedi ćanda (članarina) taksa ili haram žrtvovanje

Prihvatajući Hazreti Mirzu Ghulam Ahmada iz Kadijana kao Obećanog Mesiju i Imama Mehdija, ahmedije širom svijeta čine sve što mogu da podrže i rašire poruku  islama i ahmedijata do svih krajeva svijeta.

Živimo u svijetu gdje je novac potreban da biste pokrenuli stvari i to je stvar sa sve i jednim domaćinstvom,

Sve i jednom organizacijom  širom svijeta.

Ahmedija muslimanska zajednica nije izuzetak.

Ako želite proširiti poruku  ahmedija islama  u sve krajeve svijeta, morate štampati brošure, morate graditi džamije, i takođe morate izgraditi kuće za misionare, a sve to zahtjeva novac.

Ali, članovi ahmedija džemata srećno i voljno daju bogatstvo koje im je prije svega Svemogući Allah dao.

Kao što je rekao u Časnom Kur'anu:  ‘Vi nikako nećete postići dobrotu dok ne budete trošili od onog što volite; ‘

Neki ljudi kažu da je ova ćanda u formi takse.

Pa, prije svega, ovo nije taksa.

Ali čak i da jeste, ovo je taksa radi Svemogućeg Allaha koju ahmedije širom svijeta su više nego srećni da prihvate.

Dakle, gdje taj novac ide?

Da bi raširili poruku islama i ahmedijata u sve krajeve svijeta.

Prva i najvažnija stvar koju zajednica radi je da gradi džamije.

Radimo kopije Časnog Kur'ana trenutno na više od 70 jezika kako bi ljudi širom svijeta imali pristup Časnog Knjizi islama.

Gadimo islamske centre.

Takođe imamo tv kanale koji prezentuju 24 sata miroljubivu poruku islama u svim krajevima svijeta.

Imamo radio stanice širom svijeta.

Imamo Imame koji šire poruku islama i ahmedijata na svakom kontinetu na svijetu.

Takođe imamo islamske centre i imamo i „Sejjidina Bilal i Merjem fond“ koji služi za siročad i neudate djevojke i mnogo mnogo drugih.

Dakle, da podvučemo liniju,  sve ovo se čini od strane ahmedija širom svijeta  radi Allaha, radi širenja poruke islama i ahmedijata  širom svijeta i radi dobijanja blizine Allaha.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp