U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ahmadiyyat 101 I epizoda 13 I Da li ahmedi žene nose hidžab?

Da li Ahmedi žene nose Hidžab?

Kratak odgovor je: da

Hidžab predstavlja prepreku ili zaštitu.

U islamu označava skromnost,

proteže se od vanjske haljine skromnosti i prekrivanja glave do

skromnosti u govoru,

skromnosti u djelima,

i skromnost karaktera.

Hidžab je jasna islamska naredba koja se nalazi u Časnom Kur'anu.

A kao muslimani, nastojimo se pokoriti Časnom Kur'anu i Božijoj riječi u potpunosti.

Dakle, muslimanke pokrivaju glavu, nose široku odjeću i oblačimo se skromno kako bi zaštitili našu ljepotu od nepoznanika.

Važno je napomenuti  da je hidžab izbor.

Časni Kur'an kaže:  Nema prisile u vjeri

I činjenica je da ne postoji zakon u islamu koji kažnjava muslimanku zbog  neuspjeha pridržavanja hidžaba

Niti jedan čovjek ili žena ne mogu natjerati drugu osobu da oblači hidžab.

Ali, u isto vrijeme hidžab je fundamentalno pravo koje ne može oduzeti niti jedna vlast, čovjek ili žena.

Kao jedna muslimanka naše je pravo da ispunimo, da izaberemo da ispunimo obavezu prema Bogu radi dobijanja Njegove blizine.

Hidžab ili marama nisu jedinstveni u islamu, već ima kulturološke i religijske korijene koji dosežu do Rimske i Grčke imperije isto kao i u Kršćanstvu, Judizmu i hinduizmu.

U svim ovim društvima, obilježje visokog statusa i pravednosti je skromnost.

Jedina razlika je u stepenu i interpretaciji pokrivanja sebe.

Sada, muslimanke se drže visokog standarda hidžaba i skromnosti i dok nam hidžav donisi veoma bitnu zaštitu od neopravdane i neželjene pažnje i uznemiravanja.

Ovo je veoma bitno u današnjem društvu gdje postoji povremena volja za dehumanizacijom žena tamo gdje su nasilje i diskriminacija nad ženama u porastu.

Hidžab ne sprečava niti umanjuje bilo kakvu jednakost i bilo koju priliku ili bilo kakvu slobodu.

Sasvim suprotno muslimanke su slobodne da se bave obrazovanjem, karijerom i biznisom bez restrikcija znajući da nam je islam dao visok status i visoki nivo dostojanstva.

Dakle da, ahmedi žene nose hidžab i činimo to ponosno znajući da nam to omogućuje da se u potpunosti integriramo u moderno društvo dok se pridržavamo svoje vjere.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp