U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ahmadijat 101 I epizoda 12 I Kako se pridružiti Ahmedija muslimanskom džematu?

Kako se osoba može pridružiti Ahmedija muslimanskom džematu.

Ako se osoba želi pridružiti Ahmedija muslimanskoj zajednici, prvo će se upoznati sa lokalnim Imamom

Koji će sjesti sa njima i objasniti im  glavno i osnovno vjerovanje zajednice. ,

Oni su kako slijede:

1 vjerujemo da je Hazreti Mirza Ghulam Ahmad  iz Kadijana  predskazani Mesija i Mehdi kako je najavljeno od Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s.

2 vjerujemo da je on poslanik, što znači da je naše razumijevanje „Hataman Nabijjina“ da poslanik bez šerijata može doći nakon Časnog Poslanika neka su mir i blagoslovi Allahovi nad njim, koji će mu biti podređen i koji će mu služiti.

3 vjerujemo da je Hazreti Isa a.s.  Božiji poslanik, umro prirodnom smrću.

A to znači da Mesija koji treba da dođe da će biti od muslimana

  1. Vjerujemo i prihvatili smo hilafet koji treba da dođe i već je došao na temelju poslanstva kako je rečeno i predskazano od strane Časnog Kur'ana i Časnog Poslanika s.a.v.s.

Ako pojedinac razumije i prihvata ove stvari onda ćemo ga zamoliti da pročita par knjiga džemata, poimenice „Filozofija učenja islama“ i „10 uvjeta Bai'ata“

Kada osoba želi da da Ba'at (zakletvu) ovo će im biti prezentovano.

Ovo je formular.

Na njemu piše:

Na ovaj dan, pridružujem se Ahmedija džematu u islamu na ruci Masroor Ahmada koji je halifa Ahmedija muslimanskog džemata.

Dalje se kaže: „Obećavam da ću uvijek učini najbolje što mogu da se pridržavam 10 uvjeta Bai'ata kako su propisani od Obećanog Mesije, hazreti Mirze Ghulam Ahmada iz Kadijana.

Ovo su 10 uvjeta Bai'ata

Ovo je sažetak svih zabrana i naredbi Časnog Kur'ana i u govorima Časnog Poslanika s.a.v.s.

Pridržavajući i slijedeći ove instrukcije, pomaže nam da postanemo bolji ljudi i da izgradimo jaku i vječnu vezu sa Svemogućim Allahom.

Osoba se treba pridružiti Ahmedija muslimanskom džematu sa ovim imajući ovo na umu – To treba biti učinjeno sa istinskom pobožnošću i radi traženja Allahovog zadovoljstva.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp