U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ahmadiyyat 101 I epizoda 11 I 3 razlike između ahmedi muslimana i neahmedi muslimana

3 razlike između ahmedi muslimana i neahmedi muslimana.

broj 1: Hatame nabuvat

Hatme Nabuvat je vjerovanje da je Časni Poslanik s.a.v.s. Hataman Nabijjin – pečat svih poslanika.

Ovo vjerovanje je  zajedničko svim muslimanima.

razlika leži u interpretaciji.

Neahmedi vjeruju da “Hatam” znači “posljednji” i da je poslanstvo zauvjek zapečaćeno dolaskom Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kako god, mi ahmedi muslimani vjerujem oda ovaj pojam znači da je Časni Poslanik s.a.v.s.  pečat izvrsnosti poslanika, što znači da je on najbolji od svih poslanika u svom statusu i da niti jedan poslanik ne može doći a da nije pod autoritetom njegovog učenja.

Ne postoji jasnije objašnjenje ovoga od riječi Aiše r.a. kada je rekla:

Reci, on je hatamun nabijjin, ali ne reci da nema poslanika nakon njega.

Zaista je teško naći jasnije objašnjenje od ovog.

Druga stvar po kojoj se razlikujemo je povratak Ise a.s.

Neahmedi vjeruju da je Isa izbjegao raspeće i da je fizički uzdignut na nebo gdje se nalazi čekajući već dvije hiljade godina naredbu da se vrati.

Mi ahmedi muslimani vjerujemo da je Isa a.s. preživio raspeće i putovao do Kašmira da ispuni svoju misiju gdje je umro prirodnom smrću.

Sam Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao kako je preneseno u Sahih Muslimu “Da su Isa i Musa živi ne bi imali drugog izbora osim da slijede mene.”

Jednostavno rečeno, Mesija kasnijih dana koji se očekuje od svih vjera, ne može biti isti Isa koji je živio prije 2000 godina.

Tako da, ako poslanstvo nije prestalo i isti Isa a.s. se neće vratiti, onda ko je taj Mesija?

Ovo je ono gdje je Ahmedija džemat prepoznao Hazreti Mirzu Ghulam Ahmada a.s.  kao Obećanog Mesiju.

Podređeni poslanik bez šerijata iz Ummeta Časnog Poslanika s.a.v.s.

I ovo nas dovodi do razlike broj 3 – Hilafet.

Kao što je spomenuto od Časnog Poslanika s.a.v.s. halifat će ponovo biti uspostaljen na temelju poslanstva.

U sui 24 u Časnom Kur'anu je rečeno:

Allah je čvrsto obećao onima od vas koji vjeruju i čine dobra djela da će ih On sigurno odrediti halifama (nasljednicima) na Zemlji, kao što je odredio halifama one prije njih;  

Ahmedija  halifat nije politički već duhovni halifat a ahmedija zajednica je jedina u islamu koja je ujedinjena pod jednim vođom i pod jednim halifom.

U realnosti, ove tri razlike nisu razlike u vjerovanju već razlike u razumijevanju  i ahmedi muslimani uvijek usvajaju interpretaciju koju nam je dao naš voljeni Poslanik s.a.v.s. i pod sjajnom uputom Časnog Kur'ana.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp