U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Flauta

Ispitivač: Moje pitanje je vezano za Shiri Krišnu (a.s.) Mi Hindusi smatramo SirKrišnu kao našeg stvoritelja, održavatelja i uništavatelja svih stvorenja. Kako je onsam rekao: „od svih stvorenja ja sam početak i kraj i sredina. Ja sam nerođen ibez početka. Iako sam ja gospodar svih živih bića ja se još uvijek pojavljujemsvakog stoljeća u mojoj transcendentalnoj formi”.

Moje pitanje je, koliko je ta religijskafilozofija u skladu sa filozofijom islama?

Hazreti Mirza Tahir Ahmad: Prije svega, molim da se razlikujem od vas, što se tiče tumačenja ovih navoda. Ja sam bio student komparativne religije. Otkrio sam da se svaka religija, i ako idolopoklonička može pojaviti nama danas, da je bila u osnovi monoteistička religija, jer ako neko ne prihvati to načelo univerzalnih principa onda argumenti među religijama neće imati kraja i svaka religija će smatrati da je proizišla iz različitih izvora, od različitog Boga.

Sada, protivno razumijevanju Veda koje ste nam sada predstavili, trebate također zapamtiti da je tačno što je Isus Krist (Isa a.s.) rekao, da je alfa i omega, i ovo nije samo rekao Isus, nego je i u Kur'anu spomenuto da je Časni poslanik s.a.v.s. izvor isredstvo dostizanja Boga i kada kažete Khatamun Nabiyyen (tj. Pečat svih poslanika”) to se onda podrazumijeva kao omega. Ali u drugom hadisu (hadis je tradicija Časnog Poslanika s.a.v.s.) gdje je on tvrdio da je prvi, alfa, i prema svim muslimanskim školama zajedno u pogledu nekih Kur'anskih ajeta i deklaracija Časnog Poslanika (s.a.v.s.), on je bio prvi koji je rođen.Sada postavlja se pitanje da li ste neke prevode napravili vi sami ili neko drugi,prevode koji ukazuju da je Krišna (a.s.) tvrdio da nije nikada rođen, i da je on vječan.

Pročitao sam Bhagavat Geeta sa dubokom pažnjom i otkrio sam jedini dokaz o istini i jednoći Boga, a Krišna (a.s.) sam, tvrdio je da je poslanik i ništa više. Na primjer on se zove „murli dhar” (svirač flaute). Očigledno flauta pjeva pjesmu ili stvara muziku ali iza toga je dah. Onda on ima više ruku nego obični ljudi i on ima tijelo, dobro definirano tijelo, ali umjesto dvije ruke ima četri i također je poznato da je on posjedovao krila.

Sada šta ovi simboli ili ako nisu simboli, doslovce ove činjenice ukazuju, to je pitanje? Kao što ste rekli dao nam je dobre vijesti da svake hiljadite godine ”pojavit ću se u mojoj originalnoj formi”. Je li to originalni Božiji oblik? Je li to prostor ljudskog stasa, sa četri ruke on može biti ograničen i nestati negdje i onda od tamo zavladati. Ovo je veoma,veoma ograničeno razmišljanje prirode Boga koju je on stvorio.

Kako je Gospodar Krišna to mogao reći? Mora da postoji neko nerazumijevanje njegove poruke ili pogrešna interpretacija njegovih riječi. Takvi nesporazumi se pojavljuju u svakoj religiji radi specifične religijske terminologije.

Uzmite na primjer upotrebu riječi „krila”. Časni Kur'an također koristi riječ „krila”u odnosu na meleke. Ali Časni Kur'an čini posebno jasnima da to nisu „krila” koja se koriste za let, nego da su ta krila indikativi atributa.

Pa ako postoje „dvije ruke” atributi su polovina onoga što posjeduje osoba koja ima četri ruke. Meleci rastu s atributima i uovom svijetu prema Časnom Kur'anu, oni imaju četiri krila. No, na onom svijetu oni će imati osam krila i ovo su sve metaforički termini i oblici, da tako kažemo.

Naprimjer Časni Poslanik s.a.v.s. sam je rekao da spušta svoja „krila” milosrđa nad onima koji mu vjeruju. Onda ljudi kažu da spuštaju svoja krila nad njihovim roditeljima.Tako da ove upotrebe nekih riječi „krila” na drugim mjestima u Kur’anu čini nam veoma jasnim to da su to samo termini koji su pogrešno razumjevani i protumačeni.

Ukratko, prema vjerovanju ahmadija, hazreti Krišna bio je Časni Božiji poslanik. On je koristio jezik simbola da bi prenio svijetu u to vrijeme istinu i ako čitate Bhagavat Gita detaljno to nije samo rat između dvije frakcije. To je u stvarnosti remek djelo opisa dobrote razapeto za borbu protiv zla, ili zla u borbi protiv dobra. Bitka između svijetla itame.

Sada, skrenite na Zoroastrizam, što Zaratustra kaže se opet ista stvar u različitim uvjetima. On govori o vatri protiv tame, vatra simbol istine koja je Bog, i tama simbol laži koja je đavo.

Jedan pronalazi slične simboličke izjave u Bibliji i u Kur'anu, ali ne znači da zlo ima zaseban entitet u sebi i proisteklo zasigurno od Boga koji je neovisan o Bogu dobrote.

Dakle, to su simboli pojmova i korištenje slične terminologije se nalazi u svakoj religiji.To je naša dužnost ne treba miješati ih, ali da se razumiju čime smo mogli pomiriti svjetske religije kao što su isteklo zasigurno od istog jednog izvora koji je Bog.

Nadam se da će to biti dovoljno kao što ja ne mislim da će biti vrlo isplativo ići mnogo dalje u raspravu o ovom pitanju.

Izvor: Review of Religions- Oktobar 1996.godine.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp