U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Snaga sabura i njegovi plodovi

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja  Tešahuda ,  Teavvuza  i  sure Fatiha , Halifa Hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da mu neki ljudi pišu i čak iznose razne argumente kako bi to pokušali dokazati u svjetlu poteškoća sa kojima se Ahmadija Muslimanska zajednica suočava u Pakistanu i raznim drugim zemljama, Ahmadi ne bi trebali samo ostati strpljivi, već bi trebali uzvratiti.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da neki ljudi čak navode određene citate Drugog Halife (ra) i kažu da je on dao dozvolu da se uzvrati, međutim Hazreti Halifa (aba) je jasno stavio do znanja da se te stvari pogrešno pripisuju Drugom Halifi (ra).

Moguće je da je pod vrlo specifičnim okolnostima Drugi Halifa (ra) možda odobrio da se reaguje, ali i to nakon velikog i pažljivog razmatranja. Nadalje, ako je bilo takvih slučajeva, taj odgovor je bio striktno u skladu s Halifovom naredbom i nije bio prepušten odluci drugih nosilaca dužnosti.

Strpljenje je učenje islama

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su prije podjele Pakistana i Indije, dok je Indija bila pod britanskom vlašću, postojali određeni britanski oficiri koji su bili protiv Ahmadijata koji su pokušavali da kažu da su neki govori koje je održao Drugi Halifa(ra) bili zapaljivi i oni su to učinili kako bi pokušali da podstaknu napad na njega.

Međutim, u ovom pokušaju uvijek nisu uspjeli, jer je Drugi Halifa (ra) uvijek savjetovao Zajednicu da ostane strpljiva. U stvari, čak su i protivnički oficiri potvrdili činjenicu da kada su mislili da će govor koji je održao Drugi Halifa (ra) podstaći odmazdu, on bi krenuo drugim putem jer je pozivao na strpljenje i strpljivost.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je to naravno bio slučaj, jer Drugi Halifa (ra) nikada ne bi savjetovao ništa suprotno učenju islama i Časnog Poslanika savs . Obećani Mesija as je savjetovao svoju zajednicu da djeluje sa strpljenjem i dovama u brojnim prilikama. U stvari, čak je rekao da ako neko nema sposobnost da korača po najtežim stazama bez pokazivanja strpljenja, onda ga slobodno može  ostaviti.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da ga o ovoj temi pitaju razni mediji i novinari i on obično odgovara da je često bilo da su ljudi koji se protive Zajednici ti koji na kraju uđu u Zajednicu i prihvate Ahmadijat. I mi bismo mogli pokazati istu agresiju koja se pokazuje protiv nas, međutim mi smo ti koji smo prihvatili Mesiju -Imama Doba koji je došao da uspostavi mir i koji nas je savjetovao da ostanemo strpljivi. Dakle, ako postoje legalni putevi kojima se može pristupiti, onda se oni mogu usvojiti.

U stvari, postoje trenuci kada čak i ako se na poduzimaju zakonski postupci, Bog već očituje svoja sredstva pomoći. Hazreti Halifa (aba) je rekao da su ljudi zapanjeni kada su čuli ovaj odgovor, te pohvaljuje činjenicu da tako žive miroljubivi ljudi.

Pravo značenje strpljenja

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u hutbi Drugi Halifa (ra) objasnio pravo značenje strpljenja. Hazreti Halifa (aba) je rekao da će iznijeti određene tačke u svjetlu ove hutbe, zajedno sa uputama Obećanog Mesije as o strpljenju.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Drugi halifa (ra) smatrao strpljenje izuzetno važnom stvari, rekavši da je strpljenje među najvažnijim obavezama zajednice poslanika. Nijedna zajednica nije uspjela bez strpljenja. Drugi halifa ra je dalje objasnio da postoje dvije vrste strpljenja; prvi je pokazati strpljenje uprkos tome što je u potpunosti sposoban za osvetu, a drugi je pokazati strpljenje u okolnostima bespomoćnosti.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da kada analiziramo značenje ‘strpljenja’ na arapskom nalazimo da su njegova značenja izuzetno široka. U kontekstu različitih slučajeva u Časnom Kur'anu Allah Svemogući je naredio strpljenje zajedno sa različitim značenjima ‘strpljenja’ koja su objašnjena od strane raznih leksičkih autoriteta, postaje jasno da ‘strpljenje’ ima tri osnovna značenja:

  1. Čuvati se od grijeha
  2. Dosledno činiti dobra djela
  3. Uzdržati se od panike i straha

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se, u svjetlu prvog značenja, mora boriti protiv onih zala koja podstiču čovjeka i da se čuvaju od onih zala koje bi čovjeka mogle potaknuti u budućnosti. Strpljenje nije samo mirno sjediti, nego ulagati stalne napore za unutrašnje pročišćenje. Takvi ljudi također doživljavaju Allahovu pomoć na načine koje nikada nisu mogli ni zamisliti. Protivnici čekaju da napustimo strpljenje i počnemo da se ponašamo kao oni kako bi mogli odnijeti pobjedu, međutim Uzvišeni Allah nam naređuje da koristimo mudrost.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u svjetlu drugog značenja jasno stavljeno na znanje da se mora dosljedno poduzeti  dobra djela, a također i usvojiti ona dobra djela  koja još nisu u stanju. Ovo je u stvari sredstvo približavanja Bogu koje se može postići namazom, kao što Bog kaže u Kur'anu:

”I tražite pomoć sa saburom i namazom; a zaista je to teško, osim poniznim,” (Časni Kur'an 2:46 )

U drugom slučaju, Bog kaže u Časnom Kur'anu:

”i oni koji su strpljivi radi zadovoljstva Gospodara svoga, i obavljaju namaz, i troše od onoga čime smo ih Mi opskrbili, tajno i javno, i odvraćaju zlo dobrim. Za njih će biti (lijep) krajnji boravak –” (Časni Kur'an 13:23 )

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su strpljenje, dosljednost, skromnosti i namaz glavno sredstvo traženja Božijeg zadovoljstva, a to se može postići samo kada živimo svoje živote na način koji pogoduje postizanju zadovoljstva Svemogućeg Boga.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je treće značenje strpljenja izbjegavanje panike u trenucima poteškoća. Uvijek treba imati na umu da je sve što imaju dar od Svemogućeg Boga. Ako On nešto oduzme, onda će kasnije dati nešto drugo. Ovo je odlika onih koji su bogobojazni i strpljivi.

Pokazati strpljenje samo radi Boga

Hazreti Halifa (aba) je rekao da treba imati na umu da strpljenje ne smije biti rezultat bilo kakve slabosti ili svjetovnog straha, već strpljenje treba biti isključivo radi Boga i u skladu sa Njegovom zapovijesti. Naređujemo strpljenje samo zato što je to zapovijest Svemogućeg Boga.
Ako se radilo samo o odmazdi, onda mora postojati mnogo Ahmadi muslimana koji su spremni uzvratiti bez ikakvog straha za vlastiti život. Međutim, to bi bilo suprotno učenju islama. Preziremo takva djela jer ne dolikuju zajednicama poslanika. Obećali smo da ćemo čuvati čovečanstvo od svih vrsta zla.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je jednom prilikom Obećani Mesija as. rekao da nečiji postupci treba da pokazuju razliku između strpljenja i nedostatka dostojanstva. Na primjer, ako neko zamoli drugog da pozajmi nešto novca, a drugi ga kudi i ponižava pa osoba koja traži misli da, budući da je u slabijoj poziciji da traži od drugoga novac, treba to jednostavno izdržati i smijati se , onda bi se to smatralo nedostatkom dostojanstva.

Međutim, s vremena na vrijeme za dobrobit nacije, potrebno je šutjeti. Ovo je istinsko strpljenje.Na primjer, ako postoji slučaj u kojem osveta negativno utječe na društvo, a osoba i dalje uzvraća, onda bi se to smatralo glupim. Međutim, ostati strpljiv za veće dobro je istinsko strpljenje.

Hazreti Halifa (aba) rekao je da ponekad ljudi misle da kada je osoba nezakonito uhapšena treba da dođe do neke vrste demonstracija ili nereda, međutim to je pogrešno. To je upravo ono što protivnici žele kako bi nanijeli još više okrutnosti. U ovom trenutku čak i državni zvaničnici podržavaju naše protivnike, a ako bismo pokazali neki oblik odmazde, onda bi to samo dodatno pogoršalo situaciju. Zapravo, postoje određeni primjeri u našoj historiji gdje je pokazana neka odmazda, a to je samo pogoršalo situaciju.

Međutim, kada se pokazalo strpljenje i pokrenuli pravni postupci, bilo je slučajeva u kojima se ovaj pristup pokazao uspješnim. Stoga ne uzvraćamo jer bi to bilo u suprotnosti sa učenjem islama. U stvari, naše strpljenje je ponekad u velikoj mjeri uticalo na zvaničnike. U suprotnom, ako bismo uzvratili baš kao i protivnici, to bi se negativno odrazilo na one kojima propovijedamo pravu poruku islama.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da uvijek moramo imati na umu da moramo strpljivo podnositi privremene poteškoće za veće i dugoročno dobro Zajednice.

Odgovor onima koji kažu da je Obećani Mesija as upotrijebio grubi jezik

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Drugi Halifa ra objasnio da je rang Boga i Njegovih poslanika jedinstven. Ako bi se dao svjetski primjer, onda sudija može osuditi lopova prema njegovim zločinima, ali ne mogu ići okolo i svakoga nazivati ​​lopovima jer bi to stvorilo neslogu. Stoga, naglašavajući slabosti drugih, Obećani Mesija as je pokušao da ih reformiše. Međutim, kada je u pitanju on i njegova ličnost, Obećani Mesija as.sam je rekao da trpi sve lične napade koji se upućuju na njega.

Drugi Halifa (ra) je ispričao da su ljudi gađali kočiju kamenjem, prilikom prolaska Obećanog Mesije as. konjskom zapregom,  a neki su čak ulazili u kočiju kroz prozor. Međutim, Obećani Mesija as je samo pokazao strpljenje. Upravo to strpljenje je uticalo na te iste protivnike i privuklo ih da prihvate Obećanog Mesiju as . Ovo se dešava i dan-danas.

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da osoba koja ostane strpljiva više ne govori sama od sebe, već njen govor postaje nadahnut od Boga. Dakle, Zajednica treba ostati strpljiva i ne treba na okrutnost odgovarati okrutnošću ili na psovku odgovarati psovkom. Ništa se ne može porediti sa strpljenjem, iako strpljenje nije lako. Ali Allah Svemogući pomaže onima koji su strpljivi.

Strpljenje osvaja srca

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da će se ova zajednica suočiti sa poteškoćama sličnim onima sa kojima se suočavala zajednica muslimana u vrijeme Časnog Poslanika savs. Međutim, treba imati na umu da su takve poteškoće neophodne. Niko nije veći od poslanika, i oni su izdržali najveće teškoće. Što je više poteškoća, to je više mogućnosti da se približimo Svemogućem Bogu. Ne samo da treba ostati strpljiv, već se treba moliti za protivnike i ne gajiti ništa osim saosećanja, kako bi i oni, gledajući ovaj primjer, bili pogođeni i privučeni istini. Strpljenje može osvojiti srca.

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da onaj ko ne pokazuje strpljenje ne može biti uključen u njegovu zajednicu. Obećani Mesija as je rekao da je izdržao velike poteškoće. Ljudi bi mu slali pisma ispunjena najpodlijim i najprljavijim jezikom. Zapravo, ponekad bi morao da plati da bi primio pisma i otvorio ih samo da bi naišao na prljavi jezik koji su mu dobacivali. Međutim, kroz sve to, ostao je strpljiv, posebno kada je riječ o ličnim napadima na njega.

Ako je ikada upotrijebio grubi jezik, kako neki tvrde, bilo je to isključivo radi reformacije. Obećani Mesija as je rekao da ga nije poslao Svemogući Bog, onda bi mu možda smetao podli jezik koji se koristi protiv njega. Ali s obzirom da ga je Bog poslao, kako bi mu takve stvari mogle smetati?

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da je sramota vidjeti druge muslimane koji koriste takve psovke. Ali u svakom slučaju, jasno je i sigurno da su njihovi pokušaji uzaludni i da ne mogu ništa učiniti da zaustave istinu. Obećani Mesija as je rekao da ga je Bog poslao u skladu sa predskazanjima Časnog Poslanika savs, tako da nema opravdanja da protivnici iznose bilo kakve prigovore.

Čak i Časni Poslanik savs je morao izdržati poteškoće i teškoće u rukama svog naroda, ali njegov uspjeh je bio bez premca. Musaov a.s. narod je prihvatio Musaa (as), ali nije prihvatio Poslanika (savs) većeg od njega i nastavili su nanositi okrutnosti. Kroz sve to, Časni Poslanik savs je pokazao najviši nivo strpljenja, a sve to bez povlačenja svojih napora propovijedanja.

Uspjeh je ukorijenjen u strpljenju

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je jednom, jedan Ahmadi otišao do Obećanog Mesije as i rekao da u njegovom selu ima čovjeka koji mu je nanio velike poteškoće. Zamolio je Obećanog Mesiju as da moli da se ova osoba udalji iz sela. Obećani Mesija as se nasmiješio i rekao da nakon što postane dio ove Zajednice, čovjek mora djelovati u skladu s njenim učenjima. Ako neko ne podnosi poteškoće, kako onda može pokupiti blagoslove Svemogućeg Boga?

Ne mogu se zamisliti teškoće sa kojima se suočavaju Časni Poslanik savs i njegovi ashabi, ipak su ih izdržali i na kraju su svi protivnici posustali. Isto će se dogoditi i sa ovom Zajednicom, i nakon perioda strpljenja, ova Zajednica će svjedočiti padu svojih protivnika. Strpljenje je takođe oblik obožavanja, a Bog kaže da će onaj ko je strpljiv biti nagrađen bez mjere.
Dakle, našoj Zajednici Bog pomaže, a podnošenje poteškoća jača vjeru. Ne postoji ništa kao strpljenje.

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da naš uspjeh nije ukorijenjen u odmazdi, već u traženju oprosta, pokajanju, stjecanju vjerskog znanja, prepoznavanju Božijeg Veličanstva i klanjanju pet dnevnih namaza.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su to putevi ka našem uspjehu. Ako usvojimo ove stvari kao što je savjetovao Obećani Mesija as  tada ćemo se pokazati kao pobjednici. Kako protivnici povećavaju svoje protivljenje, mi bismo istovremeno trebali povećati naše obožavanje, umjesto da pokazujemo neki oblik odmazde. Naša pobjeda je obećana, ako Bog da. Istovremeno, moramo koristiti mudrost. Mnogi problemi se mogu riješiti našim ponašanjem i dovama.

Hazreti Halifa (aba) je molio da nam Allah podari strpljenje, sposobnost klanjanja i omogući nam da ove stvari provodimo kako bismo postigli Njegovo zadovoljstvo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp