U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Obaveza vjernika poslije ramazana

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja  Tešahuda , Teavvuza  i  sure Fatiha , Halifa Hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da je danas posljednji petak u ramazanu. Mjesec ramazana je prošao i bit će mnogo onih koji su ramazan provodili u ibadetu i trudeći se da uvedu promijene u sebi, ali nisu bili u mogućnosti da svoje planove provedu kako su planirali.

Podizanje  standarda ibadeta i vrline

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je petak blagoslovljen dan u kojem se dove posebno uslišu. Ako nam Ramazan nije protekao baš onako kako smo planirali, ili kako treba da se provede Ramazan, trebamo se i dalje truditi da u preostalom vremenu koje je preostalo u ramazanu molimo da Uzvišeni Allah pokrije naše nedostatke i podari nam mogućnost da živimo svoj život na način na koji Allah Svemogući želi od nas. Bog je izuzetno milostivOn nije naveo da samo u ramazanu postoji određeno vrijeme za primanje dova petkom, nego je važnost i blagoslov petka je opčenita tj. nije uslovljena ramazanom.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da ako se danas u našim dovama zavjetujemo da ćemo nakon ovog ramazana nastaviti da podižemo standard naše vrline, da ćemo nastojati da povećamo našu povezanost sa Bogom, do sljedećeg petka ćemo ibadetiti samo radi Allaha, da se do sljedećeg petka trudimo da vjeri damo prednost nad ovozemaljskim stvarima i do sljedećeg ramazana da nastavimo u naporima koje smo nadali da ćemo uložiti tokom ovog ramazana, onda su to načini na koje možemo usvojiti pravu vrlinu. Kada naši ibadeti i naši postupci budu isključivo radi Boga, tada će nas Allah, koji je Milostivi, zasigurno podariti blagodatima za kojima smo težili čak i na ograničen način tokom ovog Ramazana.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da ako nastavimo da koračamo naprijed na ovaj način i ne dozvolimo da nas ovozemaljske stvari savladaju, onda će čak i naši ograničeni napori tokom ovog Ramazana biti prihvaćeni od Boga i On će nastaviti da nam daje svoje blagoslove. Ovo je osnovni princip koji uvijek trebamo imati na umu. Kada oblikujemo svoje živote u skladu s pravednošću, tada ćemo također biti primjer budućim generacijama koji će omogućiti da se vrlina prenosi s koljena na koljenu.

Održavanje nivoa postignutog tokom Ramazana do kraja života

Hazreti Halifa (aba) je rekao da smo se kao Ahmadi zakleli na vjernost Imamu Doba , a svi uslovi  bai'ata na osnovu kojih smo ga prihvatili su ukorijenjeni u bogobojaznosti. Ovo je nešto što nas je Obećani Mesija as, neprestano podsjećao, kako bismo mogli u sebi donijeti revoluciju koja nije ograničena na jedan mjesec u godini, već je trajno. Nema sumnje, Bog nam je dao vrijeme Ramazana kao vrijeme za obuku, ali to je zato da nakon Ramazana nastavimo da postižemo nove visine u bogobojaznosti, za razliku od pada u naše isto stanje kao što je bio slučaj prije Ramazana.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Obećani Mesija as  poslan da podigne standarde bogobojaznosti i za našu reformaciju, i to je ono na što nas je stalno podsjećao. Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je to upravo svrha za koju je on ovlašten i rečeno mu je da će se tokom njegovog vremena nebesa ponovo približiti zemlji. Njegova misija će trajati do kraja vremena, a danas su njegovi sljedbenici ti koji moraju čuvati svoju vjeru i postići njene najviše razine.

To se ne može postići naporima ograničenim na jedan mjesec, već ti napori moraju nadmašiti mjesec i moramo stalno težiti podizanju standarda naše vjere. Kada to učinimo, bit ćemo među onima koji su shvatili našu zakletvu vjernosti i nastojali da je ispune. Zatim ćemo biti uključeni među one koje je Allah naveo kada je rekao Obećanom Mesiji as: “Ja sam s tobom i sa onima koje voliš.” Kada je Uzvišeni Allah s nekim, šta im onda više treba?

Hazreti Halifa (aba) je rekao da ovaj nivo možemo postići samo kada stalno težimo da postignemo ljubav Svemogućeg Allaha. Kao rezultat toga, bit ćemo uvršteni među sretnike koji beru blagoslove Uzvišenog Allaha i čije se dove primaju. Ovo će dovesti do toga da ćemo imati pouzdanja da pozivamo druge ka Bogu i da prihvatimo Istinskog Slugu Časnog Poslanika (savs). Ovo zavisi od postizanja visokih standarda bogobojaznosti. Oni od nas koji su u stanju da ovo svahte nastavit će da vide manifestacije Božijih blagodati. Svi mi možemo vidjeti ove manifestacije, sve dok svoje živote oblikujemo prema Božjim zapovijestima.

Zaštita od napada šejtana

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da bogobojaznost i oholost ne mogu ići ruku pod ruku. Bogobojazan čovjek provodi vrijeme u ibadetu i ispunjava ljudska prava. Istinska bogobojaznost nosi u sebi određeno svjetlo koje razlikuje jednog od drugih. Ovo svjetlo će obuzimati svaki aspekt nečijeg života, a putevi kojima koračaju također će postati prosvijetljeni. Ovo je standard kojem vjernik i bogobojazan čovjek treba da teži.

Tako i nakon Ramazana, cilj bi nam trebao biti postizanje ovog nivoa i standarda. Srećni su oni čija su djela radi Boga i Njegovog zadovoljstva. S druge strane, ako tome ne budemo težili, onda će naša tvrdnja i naš zalog biti samo puke riječi, a naši napori tokom mjeseca Ramazana neće donijeti nikakvu korist. Dakle, moramo stalno analizirati sebe kako bismo vidjeli da li kontinuirano nastojimo postići bogobojaznost. Stoga možemo imati sposobnost da se borimo i pobijedimo šejtana.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da nas je u današnje vrijeme šejtan okružio iz svakog ugla i da bez Božije pomoći ne možemo biti spašeni iz šejtanskih kandži. Božja pomoć je sa Bogobojaznima, a u vremenu u kojem su napadi šejtana jači nego ikada prije, sada moramo se fokusirati na naše dove više nego ikada prije. Bilo putem televizije, društvenih medija ili bezbrojnih drugih sredstava, šejtan divlja, i u takvim okolnostima moramo se posebno bojati za svoju djecu i vidjeti da im osiguravamo zdravu i svijetlu budućnost.

Dakle, ne smijemo se opuštati nakon Ramazana, već moramo nastaviti sa povećanjem znanja o Kur'anu i vjeri kako bi se u našim domovima uspostavila trajna atmosfera. Neprestano se trebamo moliti da se spasimo od šejtana i dedžala.

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je Antihrist(dedžal) manifestacija šejtana. Predviđeno je da će u Posljednjim danima biti mnogo bitaka sa šejtanom, ali će na kraju šejtan biti poražen. Međutim, ovo zavisi od ljudi koji koračaju putevima bogobojaznosti. Konačni poraz šejtana trebao je doći u vrijeme Mesije.
Međutim, Bog je obećao da će vjernici i oni koji slijede Obećanog Mesiju as, biti pobjednici do Sudnjeg dana, međutim samo oni koji istinski slijede Obećanog Mesiju as mogu biti uključeni u tu grupu pravih vjernika. Dakle, treba stalno da analiziramo sebe da vidimo da li ispunjavamo uslove da budemo uključeni u tu grupu vjernika.

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da se slijedeći ga i pridržavajući se njegovih učenja ne samo da se može spasiti od šejtana, već se može i pobijediti šejtan. Istinski slijedeći Obećanog Mesiju as i pridržavajući se njegovih učenja, može se uključiti u obećanje koje je Bog dao Obećanom Mesiji as:

“Sigurno ću zaštititi sve one u tvom domu.”

Dakle, šejtan se ne može pobijediti samo riječima, već pobjeda nad šejtanom ovisi o našim postupcima i načinu na koji se ponašamo. Savršen primjer za nas je Časni Poslanik (savs), čiji je šejtan postao musliman.

Uticaj i plod  dove

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da ako neko razmatra Časni Kur'an, vidijet će da on tj. Časni Kur’an počinje dovom i završava se dovom. Ovo je jasan pokazatelj da se ništa ne može postići bez Boga. Sve dok neko ne postigne Božiju milost i blagoslov, ne može ništa postići. Čak i da bi stekli Njegovu milost i blagoslove, čovjek se mora moliti. A dove nisu samo riječi, već prave dove čine donošenje neke vrste smrti na sebe.

Prava dova ima magnetski efekat koji privlači milost i blagoslove. Ali takva dova se ne može smatrati onom u kojoj nečije misli lutaju tu i tamo i više su zaokupljene ovozemaljskim stvarima. Umjesto toga, to je istinska dova koja je potpuno posvećena Bogu koja može otvoriti vrata za uspjeh. Jasno je rečeno u Časnom Kur'anu:

”Zaista, vjernici su uspjeli, oni koji su ponizni u svojim namazima,” (Časni Kur'an, 23:2-3)

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da je prirodan rezultat istinske dove da se nečija želja za svijetom postepeno smanjuje. Nikada se ne može reći za osobu koja se moli na takav način da je zaboravila Boga, nego Boga zaborave oni oni, koji daju prednost ovom svijetu. One koji se mole u pravom smislu ne obuzima svjetovni posao koji obavljaju, već ih njihove molitve drže usredotočenim na Boga.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da istinski ibadet podrazumijeva da je njegov utjecaj prisutan u našim prividnim životima i našim dušama. Takvo obožavanje nas vodi ka višem nivou morala i spašava nas od zarobljavanja u svjetovnosti i od šejtanovih kandži jer je takva osoba u Božjoj zaštiti. Takvo obožavanje ne može biti okaljano mišlju ni na šta drugo osim na Boga.

Zašto dova ponekad ostaje beskorisna

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je suština namaza ibadet. Čovjek može klanjati namaz, ali nema koristi ako ostane lišen pravog ibadeta. U suprotnom, može se jednostavno otići u džamiju i klanjati namaz, a zatim nastaviti s okrutnostima, kao što to rade razne današnje terorističke organizacije. Dakle, Ahmadija muslimanska zajednica je ta koja treba da uspostavi pravi primjer namaza koji crpe blagoslove i zadovoljstvo Svemogućeg Allaha. Jednom kada to učinimo, tada ćemo ispuniti svoju zakletvu na vjernost Obećanom Mesiji as, a također ćemo imati istinsku korist od mjeseca Ramazana.

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je prava dova ona u kojoj se čovjekovo srce topi. Također treba imati na umu da svoje dove ne smijemo čuvati misleći da Bog zahtijeva naše dove. Bogu ništa ne treba, nego smo mi ti kojima je Bog očajnički potreban i iz tog razloga nam je važno da čuvamo svoje dove.

Dove Hazreti Halife (aba)

Hazreti Halifa (aba) je dovio da možemo klanjati u pravom smislu. Neka naše dove nikada ne budu onakve kakve Bog ne voli. Neka pokupimo Božije blagoslove. Neka uspostavimo vezu sa Bogom i imamo udio u obećanjima koja je Bog dao Obećanom Mesiji as. Usadimo naviku obožavanja našim budućim generacijama kako bi se spasili. Kao što je rekao Obećani Mesija as, kada se uspostavi istinsko obožavanje(vjerovanje), šejtan ne može nanijeti nikakvu štetu. Biće nam sreća da podignemo svoj standard obožavanja i time budemo uključeni među one koji čine pravdu da budu dio zajednice Obećanog Mesije as. To zahtijeva od nas da osiguramo da nijedan dio našeg dana ili noći ne prođe bez dove.

Neka nam Uzvišeni Allah omogući da živimo svoje živote u skladu sa učenjem Allaha i Njegovog Poslanika (savs) i prema želji Obećanog Mesije as. Neka Allahovo zadovoljstvo bude naš krajnji cilj. Zavjetujmo se da nikada nećemo mirovati dok u sebi ne razvijemo takvu iskrenu promjenu koja nam omogućava da živimo na način koji je drag Bogu i na način koji sprječava šejtana da se mješa u naše živote. Neka nam Uzvišeni Allah omogući da to učinimo.

Hazreti Halifa (aba) je pozvao na dove za Ahmadije u Pakistanu, da ih Allah sačuva od zlih smicalica neprijatelja. Pakistanski Ahmadi bi se posebno trebali moliti za svoje stanje i osigurati da ove dove ne budu ograničene na nekoliko dana, već da budu kontinuirane. I oni bi se trebali zavjetovati da će oblikovati svoje živote na način koji je drag Bogu. Hazreti Halifa (aba) je također pozvao na dove za Ahmadije u Burkini Faso, Bangladešu, Alžiru i Ahmadi koji žive širom svijeta, da Allah sve spasi od zlih smicalica protivnika. Hazreti Halifa (aba) je molio da nam Allah omogući da u sebi ostvarimo pobožne promjene. Neka nam podari sposobnost da možemo činiti prave dove i neka prihvati te dove.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp