U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kelime Šehadet II Težina i važnsot

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešahuda , Teavvuza i sure Fatiha , Halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da je La ilahe illallah – Nema boga osim Allaha – osnova Božjeg jedinstva.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Časni Poslanik savs rekao da je Allah odredio da se takvoj osobi zabrani ulazak u vatru koja to uči radi postizanja Božijeg zadovoljstva. Kada neko proglasi da nema drugog boga osim Allaha samo radi Boga i da je u potpunosti odan Njemu, zauzvrat postiže Božije blagoslove. Ovo je zaista isto učenje koje su donijeli svi poslanici. Nažalost, upravo su ljudi zaboravili učenja tih poslanika i pretvorili ih u sredstvo pridruživanja partnera s Bogom.

Zagovor na Sudnjem danu

Hazreti Halifa (aba) je rekao da smo sretni što smo prihvatili učenja koja u potpunosti štite od prpisivanja  partnera s Bogom i također nam omogućavaju da postignemo uspjeh u ovom i sljedećem životu. Onaj ko slijedi učenje Časnog Poslanika savs i objavljuje Božije jedinstvo samo radi Božijeg zadovoljstva, onda će sigurno postići blagoslov i biće od onih koji će primiti zagovor Časnog Poslanika savs na Sudnjem danu.
U stvari, sam Časni Poslanik savs je rekao da će onaj ko iskreno proglasi la ilahe illallah biti zaslužan za njegov zagovor na Sudnjem danu.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Časni Poslanik savs bio pečat poslanika i da mu je Bog također podario položaj da bude  posrednik. Vjerovanje u Časnog Poslanika savs je u stvari načelo vjere, a istinska objava Božijeg jedinstva ne može biti lišena vjerovanja u Časnog Poslanika savs i vjerovanja da je on Pečat poslanika. Časni Poslanik savs nas je naučio kako da budemo slobodni i da se zaštitimo od širka. Nažalost, među njegovim ummetom ima onih koji podliježu raznim oblicima skrivenog širka (udruženja partnera s Bogom). Gdje nas uče o dubljim značenjima la ilahe illallah, također smo poučeni o cijenjenom položaju Časnog Poslanika. savs

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će predstaviti razne citate Obećanog Mesije as na ovu temu.

Tri odlike savršene vjere

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je sam Bog objasnio Svoju objavu da je završio islam kao savršenu i potpunu religiju; Bog je predstavio tri uslova i odlika:

  1. ‘čiji je korijen čvrst’
  2. ‘čije grane sežuu nebo’
  3. ‘U svakom trenutku donosi svoje plodove’ (Časni Kur'an, 14:25-26)

Što se tiče prve odlike, Obećani Mesija as je rekao da se ovo odnosi na la ilahe illallah . Na primjer, Svemogući Bog kaže:

‘Uistinu, u stvaranju nebesa i Zemlje, i u smjenjivanju noći i dana, i u lađama koje plove morem (natovarene) s onim što donosi korist ljudima, i u vodi koju Allah spušta s neba pa time daje život Zemlji nakon njene smrti i na njoj rasprostire sve vrste životinja, i u promjeni vjetrova, i oblacima koji su potčinjeni između neba i Zemlje – doista su znakovi za ljude koji shvataju.’ (ČasniKur'an, 2:165 )

U ovom ajetu, Svemogući Bog je kroz zakon prirode dokazao činjenicu da nema boga osim Allaha, što jasno ukazuje na činjenicu da postoji jedan i sveznajući Stvoritelj koji je pokrenuo ovaj zakon prirode. Pogled na svijet jasno pokazuje da on nije mogao nastati sam od sebe, već jasno ukazuje da ovaj svijet ima Stvoritelja koji mora biti Milostivi, Milosrdni, Svemoćni, Jedan Bez ikakvog partnera, Vječni, Inteligentni Dizajner , vrhunac svih atributa i onaj koji šalje objave.

Stoga, la ilahe illallah čvrsto usađuje u srce da je Bog Konačni Stvoritelj koji je stvorio cijeli univerzum i kao takvi moramo mu se obratiti za sve naše potrebe. Takav nivo vjere osigurava da se ne može pasti u širk .

Istinska pomoć se može tražiti samo od Allaha

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da je Uzvišeni Allah jedini koji može i ima sposobnost da pruži pomoć, pa je On jedini kome se treba obratiti. U Časnom Kur'anu stoji: ‘Mi jedino Tebe obožavamo i jedino od Tebe pomoć tražimo.’

Dakle, On je jedini od koga možemo tražiti pomoć i On je jedini koji zaista ima moć da pruži pomoć. Stoga se čovjek mora pridržavati naredbi Božijih i Njegovog Poslanika savs. To je poznato kao slijeđenje ‘pravog puta’ , što se naravno ne može postići bez la ilahe illallah .

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da Bog nije samo tvrdio da nema boga osim Njega, već je iznio sve potrebne dokaze i argumente prije nego što je iznio ovu tvrdnju, tako da je bila jasna i nepobitna . O veličini Božijeg jedinstva i la ilahe illallah svjedočili smo tokom osvajanja Mekke. Kada je Časni Poslanik savs upitao Ebu Sufjana, da nije shvatio superiornost la ilahe illallah , Ebu Sufjan je odgovorio rekavši da sigurno jeste, jer da je bilo koji od njihovih idola posjedovao bilo kakvo božanstvo, oni bi im do sada pomogli.

Džennetsko iskustvo u ovom životu

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da se ne može postići spas od nečije smrti, nego se istinski spas može postići samo kroz la ilahe illallah . To nije dovoljno samo proglasiti, već se to mora potpuno razumjeti i u skladu s tim živjeti. Tada, kada Božje jedinstvo obuzima srce osobe, ona počinje živjeti i doživljavati Džennet upravo u ovom životu.

Značenje la ilahe illallah prema rječniku je: ‘Nemam želje, nemam voljenog, nikoga da obožavam, nikoga da slijedim osim Allaha’. Kada se takvo stanje pojavi, tada se počinje doživljavati Džennet na ovom svijetu.

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je Bog dao mnoge zapovijesti, od kojih su neke uslovne. Na primjer, hadž se može obaviti samo kada su ispunjeni svi potrebni uvjeti. Isti je slučaj i sa zekatom i on je obavezan samo za one koji ispunjavaju tražene uslove. Postoje i slučajevi u kojima dnevne molitve mogu poprimiti drugačiji oblik, kao što su sastavljene ili skraćene zbog putovanja. Međutim, zapovijed la ilahe illallah nije uslovna, nego je univerzalna.

Sve ostalo potpada pod ovu zapovijed – ako neko ne čini ibadet po visokim standardima onda ne može imati potpunu vjeru u la ilahe illallah. Ako neko proglašava Božje jedinstvo, onda to mora dokazati svojim postupcima postupajući prema i ispunjavajući Božje zapovijesti i učenja. Stoga je ‘Nema boga osim Allaha’ sveobuhvatni princip i zapovijed, a ‘Muhammed savs je Allahov Poslanik’ primjer kako slijediti i provoditi la ilahe illallah .

Davanje prednosti  vjeri nad svijetom

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da život nije zagarantovan i da može izmaknuti u bilo kojem trenutku. Stoga ne treba misliti da imaju dovoljno vremena, nego se treba posvetiti Bogu i Njegovom obožavanju. Svakodnevno treba analizirati stepen u kojem ispunjavaju uslove i zahtjeve povezane sa la ilahe illallah . Neophodno je dati prednost vjeri nad svjetovnim stvarima.

Postizanje ovozemaljskih stvari ne bi trebalo da bude nečija svrha, umesto toga, davanjem prednosti vjeri, nečija svjetovna nastojanja takođe potpadaju pod vjeru. Ashabi su također učestvovali u svijetskim poslovima, ali su to činili bez ugrožavanja svoje vjere, svojih vjerovanja ili ibadeta. Sve dok la ilahe illallah ne zahvati svako vlakno nečijeg bića, oni ne mogu postići istinski uspjeh na bilo kojem nivou.

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je onaj ko čita Časni Kur'an potpuno svjestan činjenice da Bog ne voli puke verbalne tvrdnje. Takve tvrdnje ne mogu dovesti do bilo kakve promjene ili poboljšanja. Došlo je vrijeme na jevrejski narod koji je iznosio puke tvrdnje, ali je imao zle misli i ideje u svojim srcima i umovima. Tako je Bog na njih poslao razne nesreće. Zar nisu vjerovali u Tevrat i poslanike? Naravno da jesu.

Međutim, Bog nije bio zadovoljan sa pukim verbalnim tvrdnjama i srcima koja nisu odražavala njihove riječi. To znači da ako neko svojim riječima tvrdi da vjeruje u jedinstvo Boga i Njegovog Poslanika savs, neće im biti od koristi sve dok njihova srca ne proglase istu stvar i neće postići spas sve dok ovu tvrdnju ne provedu u praksi. Zakletva neće donijeti nikakvu korist bez djelovanja. Ljudi se mogu prevariti, ali Bog se ne može prevariti. Prema tome, postupci neke osobe moraju biti iskreni, a ta iskrenost se može izvesti iz istinskog razumijevanja la ilahe illallah .

Ne može se ući u Džennet iz pukog izgovaranja vjerovanja

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da ako je sve što je potrebno samo izgovaranje la ilahe illallah dovoljno da čovjek uđe u Džennet, onda ne bi bilo potrebe za djelovanjem i ne daj Bože, Šerijat bi bio uzaludan Međutim, to nije slučaj. Umjesto toga, bez djela i sprovođenja, čovjek ne može ući u Džennet. Sve dok neko ne utjelovljuje zahtjeve povezane sa la ilahe illallah neće postići uspeh ni bilo kom obliku.

Nadalje, ako neko prihvati da su sve poteškoće radi Boga i da On pomaže Svojim robovima, onda ih ništa ne bi zabrinjavalo niti izazivalo tjeskobu zbog njihovog povjerenja i vjerovanja u Boga. Ovo je bio metod koji su usvojili ashabi.

Iskorenjivanje suptilnih oblika širka

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da nije dovoljno jednostavno izbjegavati obožavanje idola. U stvari, postoje i drugi skriveni oblici obožavanja stvari. Časni Kur'an ističe da čovjek može nesvjesno obožavati vlastite želje. La ilahe illallah pobija ne samo idole, već i sve druge oblike obožavanja i stvari koje ljudi mogu povezivati ​​kao jednake Bogu, bilo da su skrivene ili prividne.

Na primjer, onaj ko zavisi isključivo od prividnih sredstava čini širk takođe. Ima i onih koji sebe smatraju toliko učenim i obrazovanim da njihove misli i ideje postaju predmet njihovog obožavanja. Takve stvari se ne mogu iskorijeniti bez Božje milosti. Istinska hrabrost je izbjegavanje svih oblika širka i posvetiti se  samo Svemogućem Allahu.

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da članovi njegove zajednice tvrde svoje vjerovanje u jedinstvo Boga, ali još nisu postigli nivo istinskog vjerovanja. Oni koji otimaju prava drugih I koji su nepravedni ili ne čuvaju se od drugih loših djela ne mogu se smatrati vjernicima u jedinstvo Boga, jer onaj koji drži ovo vjerovanje sigurno donosi pozitivnu promjenu u sebi. Tek kada se iskorijene unutrašnji idoli ponosa, arogancije, neprijateljstva, ljubomore, mržnje, licemjerja, nepoštenja itd., čovjek može istinski biti vjernik u jedinstvo Boga.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da tokom mjeseca Ramazana trebamo nastojati eliminirati ove unutrašnje idole kako bismo bili među onima koji istinski vjeruju u la ilahe illallah .

Hazreti Halifa (aba) je molio da u preostalim danima Ramazana budemo među onima koji se trudom i molitvom očiste od ovih unutrašnjih nečistoća. Trebamo se čuvati od svake vrste skrivenog širka i iskorijenimo sve oblike idola. Neka Bog bude jedini koga obožavamo, naša jedina želja i voljeni. Da razumijemo stvarnost la ilahe illallah i kada proglasimo da je Muhammed savs Allahov Poslanik, onda neka pred sobom zadržimo njegov primjer. Sve se to ne može postići bez milosti Božije, za koju moramo težiti fizički i duhovno.

Pravi značaj Noći Lejletul Kadr

Hazreti Halifa (aba) je rekao da u posljednjih deset dana Ramazana govorimo o Noći sudbine – to se može postići samo kada je svaka naša riječi i djela posvećena Bogu i tako je do kraja života. Ovo je pravi i vječni znak postizanja Noći Sudbine. Pravi znak postizanja Noći sudbine je uticaj i promjena koju ona donosi u srcu osobe. Ostali znaci viđenja svjetlosti, slušanja kiše ili mirisa slatkog mirisa su privremeni, dok je revolucija u srcu trajna manifestacija Noći sudbine.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su na nekim mjestima napravljeni aranžmani za posebne molitve tri dana u svjetlu njegove prethodne izjave da bi se, kada bismo svi zajedno molili tri dana, manifestirala posebna Božja milost. Hazreti Halifa (aba) je rekao da ako su ova tri dana uređena za namaze, samo da se vratimo u prethodna stanja i zaboravimo na pravu svrhu la ilahe illallah,onda zapamtite da Allah zna stanje naših srca i namjere. Ako se ovi dani određeni radi postizanja Allahovog zadovoljstva, onda to treba da bude uz zakletvu da će donijeti trajnu promjenu u našim životima. U ovom slučaju, Uzvišeni Allah će pokazati svoju posebnu pomoć i milost kako bi nas oslobodio okrutnosti koje nameću neprijatelji.

Hazreti Halifa (aba) je također podsjetio da je rekao da će se to dogoditi tek kada svaki član Zajednice reformiše svoje stanje. Dakle, treba imati na umu da ako se to ne dogodi, onda oni koji drže ove programe ne treba da se žale da ne daj Bože, Bog nije čuo njihove molitve. U stvari, Bog je obavijestio Obećanog Mesiju as da će mu pomoći Svojom posebnom pomoći i milošću. Ako Boga učinimo našom istinskom i jedinom željom, svrhom i Jedinim kojeg obožavamo, tada se ova revolucija može dogoditi još prije.

Stoga se moramo zakleti da ćemo trajno promijeniti naše stanje. Časni Poslanik savs je rekao da je posljednjih deset dana Ramazana za spas od vatre, kao što je rekao za onoga ko govori da nema boga osim Allaha. Ovo nam jasno ukazuje da se ništa od ovoga ne može postići bez istinitih i iskrenih dijela. Svako naše dijelo treba da odražava la ilahe illallah . Hazreti Halifa (aba) je molio da nam Uzvišeni Allah omogući da živimo na ovaj način.

Hazreti Halifa (aba) je također podsticao dove za opće stanje svijeta, da se Allah smiluje i da svoje blagoslove čovječanstvu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp