U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Šehidi iz Burkina Faso – Zvjezde Ahmedijata

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze i sure el Fatihe,  hazreti Halifatul Masih V( da Allah bude njegov pomagač) je proučio slijedeće ajete:

”I ne recite o onima koji su ubijeni na Allahovom putu da su mrtvi; naprotiv, oni su živi, ali vi ne osjećate. A Mi ćemo vas sigurno iskušavati strahom i glađu, i gubitkom imetka i života, i plodova; i podaj radosne vijesti strpljivima onima koji, kad ih zadesi nesreća, kažu: ”Uistinu, mi Allahu pripadamo i Njemu se vraćamo.”(Časni Kur'an  2:155-157)

Nova stranica u historiji Afrike i Ahmadijata

Hz. Halifatul Masih je rekao da je to ono što je Svemogući Allah rekao za one koji žrtvuju svoje živote zbog Allaha – da nisu mrtvi, nego da su živi. Više od jednog vijeka Ahmadi su žrtvovali svoje živote radi Allaha. Jesu li njihove žrtve bile uzaludne? Ne. Naprotiv, Allah ne samo da je uzdigao ime i status tih šehida, nego je to učinio i sredstvom za kontinuirani napredak Ahmedija muslimanske zajednice. To su ljudi koji omogućavaju uspjeh onima koji su ostali; kako se onda mogu smatrati mrtvima?

Hz. Halifatul Masih je rekao da su ove šehidske smrti počele sa hazreti Sahibzadom Abdul Latifom šehidom (ra). Zatim, u Africi, postojao je iskreni Ahmadi u Kongu koji je stradao 2005. Posljednjih dana, ljubav, odanost, iskrenost, čvrsta vjera i odlučnost koju su Ahmadi u Burkini Faso pokazali su zapanjujući i njihov primjer je istaknut. Kada im je rečeno da se odreknu Obećanog Mesije (as) i potvrde da je Isa (as) živ na nebu kako bi spasili svoje živote, oni su odgovorili da će njihov život završiti jednog ili drugog dana, neće izgubiti svoje živote napuštajući svoju veru.

Zatim su, jedan po jedan, dali svoje živote radi Allaha. Njihove žene i djeca su natjerani da gledaju, ali niko nije jadio ili uzviknuo, nego su pokazali krajnje strpljenje. Dakle, ovo su ljudi koji su ušli u historiju ne samo Afrike, već Ahmadijata širom svijeta. Zadobili su sebi vječni život. Ispunili su svoju zakletvu da će žrtvovati svoj život, bogatstvo i vrijeme u najvećoj mjeri. Hz. Halifatul se molio da ih Allah učini primaocima nagrada obećanih onima koji žrtvuju svoje živote za Njega.

Devet šehida iz Burkine Faso na Allahovom putu

Hz. Halifatul Masih je rekao da je 11. januara u zajednici Mahdi Abad u  Dori, Burkina Faso, ubijeno 9 Ahmadija jer se nisu odrekli svoje vjere. Prema izvještajima, 8 osoba na 4 motora došlo je u Ahmadija džamiju u vrijeme jacije-namaza . Rekli su da svi brzo uđu u džamiju, jer je bilo ljudi koji su im došli u susret. Zatim su pitali ko je Imam džamije, i ko je  Imamov pomoćnik. Postavljali su razna pitanja o vjerovanju Ahmadija, na koja je imam samouvjereno davao odgovore. Pitali su da li je Isa (as) živ ili je preminuo, na što je imam odgovorio da je Ahmadija vjerovanje da je Isa (as) preminuo.

Zatim im je također rekao o dolasku Obećanog Mesije (as). Zatim su donijeli slike Obećanog Mesije as i halifa, a imam im je svima dao detalje. Zatim su rekli da je – Bože sačuvaj – Obećani Mesija (as) bio lažan u svojoj tvrdnji. Teroristi su potom formirali grupe od svih prisutnih u džamiji, razdvajajući djecu, omladinu i starije. I u džamiji je bilo oko 11 ili 12 žena. Potom su teroristi izveli starješine u dvorište džamije. U to vrijeme bilo je 10 starješina, među kojima i jedan bolesnik, kojima je terorista rekao da ostanu unutra. Dok su bili vani, teroristi su govorili da će onaj ko se odrekne Ahmadijata biti spašen. Imam je odgovorio da ako žele da mu odrube glavu onda mogu, ali on se neće odreći istine. Položili su ga na zemlju sa nožem u vrat, ali je rekao da ako će ga ubiti neka ga ostave uspravno. Nakon toga su ga strijeljali, tako da je prvi šehid bio Imam Hadžija Boureima Bidiga.

Izvanredan primjer čvrstoće u svojoj vjeri

Hz. Halifatul Masih je rekao da su nakon ovoga teroristi pomislili da će se drugi, kada to vide, uplašiti i odreći se vjere. Prešli su na sljedećeg starješinu, međutim on je rekao da se nikada ne može odreći Ahmadijata i da je zadovoljan slijeđenjem puta Imama. Nakon toga su ga pucali u glavu. Zatim su teroristi jedan po jedan otišli do ostalih, postavljajući im isto pitanje, dobijajući isti odgovor, i svi su dočekali istu časnu smrt. Svi su pokazali najviši nivo strpljenja i upornosti.
Njihova vjera se nije pokolebala ni za trenutak, uprkos tome što su vidjeli svoju braću  svi su dali isti odgovor. Svaki šehid je izdržao oko 3 metka. Dvojica šehida su takođe bila braća blizanci. Kada je stradalo 8 ljudi, ostao je AG Adramane Agouma, koji je imao 44 godine i bio je najmlađi među šehidima. Teroristi su rekli da je najmlađi i da treba da mu spase život. On je hrabro odgovorio da je spreman da žrtvuje svoj život baš kao što su to činili i njegovi stariji, a potom je ubijen.

Hz. Halifatul Maish je rekao da je Obećani Mesija (as) rekao da će Allah poslati druge poput njega. Sigurno je da su događaji u Burkini Faso ispunjenje toga.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je cijelo iskušenje trajala oko sat i po. Čovjek se samo može čuditi teškoćama koje su djeca i ostali prisutni podnosili gledajući kako njihovi starci gube živote. Teroristi nisu odmah otišli i nastavili su sa prijetnjama, govoreći da će se i ostali koji se ne odreknu Ahmadijata suočiti s istim krajem.

Osnivanje zajednice Mahdi Abad u Burkini Faso

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Zajednica Mahdi Abad osnovana 1989. godine. 1999. godine većina obližnjeg sela je prihvatila Ahmadijat. Imam tog područja bio je hadžija Ibrahim Bidiga koji je bio vehabijski imam. Prešao je u Ahmadijat nakon dugog istraživanja i proučavanja. Tada je postao neustrašivi vojnik Ahmadijata. Kada je bio suočen sa opcijom da se odrekne Ahmadijata, rekao je da nakon što je vidio istinu o kojoj svjedoče Časni Kur'an i hadisi, kako bi onda mogao napustiti istinu? 2004. godine, zbog pronalaska zlata u njihovom selu, rudarska kompanija ih je raselila u drugo područje. Većina ovih ljudi bili su Ahmadi, pa je nakon pisanja halifi ovo područje dobilo ime Mahdi Abad. IAAAE je 2008. godine je izgradio prvo uzorno selo u ovoj oblasti, koje je bilo prvo takve vrste.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je terorista unio strah u ljude, da je postojao strah da će se, ako se tijela izvuku, teroristi vratiti. Obližnji vojni kamp nije nikoga poslao uprkos tome što je obavješten, a obezbjeđenje nije stiglo do slijedećeg jutra. Šehidi su ukopani 12. januara ujutro.

Devet sjajnih zvijezda Ahmadijata

Hz. Halifatul Maish je rekao da će navesti detalje o svakom šehidu.

Hadžija Boureima Bidiga.

Živio je neko vrijeme u Saudijskoj Arabiji radi studija. Bio je poznavalac jezika Tamašeka, posebno komentara Časnog Kur'ana na ovom jeziku. Prije nego što je prihvatio Ahmadijat, bio je glavni imam u raznim oblastima, a mnogi učenjaci su dolazili da ostanu kod njega kako bi učili i imali koristi od njegovog znanja. Ponekad bi taj broj dostigao pet stotina, a oni bi kod njega ostajali sedam dana. Prvi put je čuo za Ahmadijat na pijaci. Kada je saznao da Ahmadi vjeruju u Isusovu smrt i dolazak Obećanog Mesije (as), otišao je u misijonarsku kuću u Doriju da sazna više. Prihvatio je Ahmadijat nakon velikog istraživanja.

Hz. Halifatul Masih je rekao da neki protivnici kažu da Ahmadija zajednica cilja na siromašne ljude, međutim ovi šehidi su i to poništili, jer je on primjer onih koji su prihvatili Ahmadijat nakon velikog istraživanja i proučavanja. Godine 2000. otputovao je u Veliku Britaniju da prisustvuje Godišnjoj konvenciji (Dželsa Salana). Imao je ogromnu volju za propagiranje islama. Činilo se kao da ni za šta drugo ne mari osim za ovo. Izdržao je mnoge prijetnje smrću, ali nikada nije oštro odgovorio. Mnogi veliki učenjaci tog područja su prihvatili Ahmadijat zbog njegovih napora, a mnoga sela su također ušla u okrilje Ahmadijata zbog njegovih napora. Imao je duboku ljubav prema Hilafetu; sjedio bi i pozorno slušao časove koje je Halifa držao s djecom, iako uopće nije znao Urdu. Rekao je da mu je čast samo sjediti i slušati halifu. Mnogi od njegovih učenika sada rade kao lokalni misionari u različitim područjima Burkine Faso.

Redovno je klanjao pet dnevnih namaza u džamiji. Imao je dvije žene i 11 djece. Hz. Halifatul Masih je potvrdio njegovu čvrstu vjeru i odlučnost i također je predstavio lične izvještaje mnogih na koje je on pozitivno utjecao. Hz. Halifatul Masih je u vezi sa iskrenošću ljudi u Burkini Faso rekao da je, dok je bio na tamošnjoj putovanju, primijetio da kad god ga ljudi sretnu, uvijek će pokušati da ga zagrle. Čak je i četvrti Halifa (rh) jednom izjavio da je utvrdio da je tlo Burkine Faso plodno i spremno da prihvati istinu.

AG Maniel Alhassane.

Po zanimanju je bio poljoprivrednik. Prihvatio je Ahmadijat 1999. godine i bio je među najistaknutijim Ahmadijama u selu. Imao je veliku ljubav prema Hilafetu. Redovno je klanjao molitve, davao novčane priloge i uvijek se žrtvovao za dobro Zajednice. Svima je bio drag. On bi uvijek bio na čelu ispunjavanja svakog poziva Zajednice.

AG Maliel Ousseni.

Bio je brat blizanac gore pomenutog šehida. On je također prihvatio Ahmadijat 1999. godine. Bio je među onima koji su pratili imama Boureima do misionarske kuće Dori kako bi saznali više o Ahmadijatu. Redovno je klanjao pet dnevnih namaza i dobrovoljne molitve prije zore.

AG Hamidou Abdouramanae.

Prihvatio je Ahmadijat 1999. godine. Po zanimanju je također bio poljoprivrednik. Bio je vrlo ljubazan i uvijek je pohađao programe koje je organizovala Zajednica. Svoju porodicu je uvijek učio da ostane privržena Zajednici. Uvek je redovno gledao MTA

AG Ibhrahim Souley.

Bio je poljoprivrednik. Uvijek je klanjao u džematu i davao novčane žrtve. Posjedovao je veliko znanje i učestvovao je u raspravama o znanju. Bio je veoma ljubazan i nježan i prema svima se ophodio ljubazno.

AG Soudeye Ousmane.

Bio je iskreni Ahmadi, uvijek predstavljajući svoje vrijeme i bogatstvo. Pomogao je u izgradnji džamije u Mahdi Abadu. Uvijek je prvo davao od svojih prihode za dobrobit zajednice. Također bi pomagao drugima kojima je potrebna koliko god je mogao.

AG Maguel Agali.

Prihvatio je Ahmadijat 1999. godine zajedno sa svojim ocem. Bio je veoma iskren Ahmadi. Redovno je klanjao molitve i davao novčane priloge.

AG Idrahi Moussa.

Po zanimanju je bio  poljoprivrednik. Bio je aktivan Ahmadi i redovno je klanjao svoje molitve. Provodio bi vrijeme u džamiji dok je bio zaokupljen zikrom. Redovno je pisao pisma halifi i molio se  za njega.

AG Adramane Agouma.

Bio je najmlađi među šehidima. Prihvatio je Ahmadijat sa 20 godina. Nakon toga, njegova privrženost Ahmadija zajednici samo se povećala. Kada su teroristi ušli u džamiju i pitali ko je Imamov pomoćnik, on je hrabro rekao da je to on. Uvijek bi među prvima dolazio u džamiju. Također je dovodio svoju djecu u džamiju kako bi i njih držao vezanima. Bio je stručni biciklista i čak je vozio bicikl u Ganu 2008.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su ovo sjajne zvijezde Ahmadijata. Ostavili su nam primjer. Hz. Halifatul Masih se molio da Allah poveća njihovo potomstvo u iskrenosti. Neprijatelj može misliti da će ovim eliminirati Ahmedije iz područja, međutim, ako Bog da, Ahmadijat će se samo povećati na tom području. Hz. Halifatul Masih je rekao da lokalna zajednica treba pažljivo osmisliti plan za nastavak propagiranja Ahmedija poruke. Molio se da Allah i dalje podari strpljenje porodicama.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je za pomoć porodicama šehida pokrenut fond u vrijeme Četvrtog halife (rh) pod nazivom Syedna Bilal Fund. Rekao je da od ovog incidenta ljudi šalju donacije direktno za ove ljude, međutim ljudi treba da doniraju ta sredstva u fundaciju Syedna Bilal i precizirao da je ova donacija posebno namijenjena porodicama šehida u Burkini Faso. Ovo nije usluga koja se čini, već je odgovornost Zajednice da brine o njima.

Hz. Halifatul Masih se molio Allahu da nastavi sa podizanjem položaja ovih šehida. Neka njihova šehidska smrt urodi plodove i budu sredstvo da se poruka Časnog Poslanika (savs) brzo širi svijetom.

Dženaze

Hz. Halifatul Masih je rekao da će pored devet šehida predvoditi i dženazu u odsustvu sljedećih iskrenih članova:

Dr Karimullah Zirvi

Bio je iz SAD-a i bio je sin Sufija Khude Bakhsh Zirvija. Dr Karimullah Zirvi preminuo je 4. januara 2023. On je također bio zet Malika Saifura Rahmana. Bio je veliki učenjak; napisao je razne knjige i služio Zajednici na razne načine. Hz. Halifatul Masih se molio da mu Allah podari oprost i milost

Amatul Latif Zirvi

Bila je supruga dr. Karimulaha Zirvija i kćerka Malika Saifura Rahmana. Preminula je 6. januara 2023. godine, dva dana nakon smrti njenog supruga. Njena majka se zvala Amatul Rašid Šaukat i bila je urednica časopisa Al-Misbah u Rabvi. Posjedovala je veliku intelektualnu snagu, a imala je i priliku da služi Zajednici. Hz. Halifatul Masih se  molio da joj Allah podari oprost i milost. Njen brat piše da su i muž i žena imali veliku ljubav jedno prema drugom. Trpjeli su teškoće, ali se nikada nisu žalili. Obadvoje su bili okeani znanja i brinuli su se o svima oko sebe s ljubavlju do svojih posljednjih dana.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp