U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Finansijsko žrtvovanje, nova godina Tahrik i Džedida 8.11.2019

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je proučio ajet 273 iz sure El _ Bekara i rekao je:

Prijevod ovog ajeta je slijedeći:

“ Nije tvoja dužnost da ih uputiš;

nego Allah upućuje koga On hoće. A

šta god od imetka potrošite, to će biti

korist za vas. Vi inače ne trošite osim

za Allahovo zadovoljstvo. A šta god

od imetka potrošite, to će vam u potpunosti

biti vraćeno i neće vam biti

učinjena nepravda.”

Ovaj ajet objašnjava da uputu daje Boga i moramo se moliti za istinsku uputu i sve ono što potrošimo radi Uzvišenog Allaha iz najboljeg dijela našeg bogatstva, to je za našu korist. Uzvišeni  Allah ne zadržava ništa kao dug, već vraća mnogostruko. Kad seljak baci sjeme na polje, neznalica može reći: „Šta je učinio! Potrošio je svo sjeme. “Međutim, mudra osoba zna da ta sjemena koja su bačena na polje mogu dati hiljade ili čak milione zrna. Dakle, čisto bogatstvo koje se troši u svrhu Uzvišenog Allaha sa čistom namjerom, može zauzvrat donijeti hiljade nagrada, i zaista se tako i dogodi. Ahmadi koji su stari i novi ovo stalno doživljavaju i to im pomaže da se pridržavaju svoje vjere.

Uzvišeni Allah je okarakterisao prave vjernike da oni troše u ime Allaha kako bi dobili Njegovu naklonost, postigli su Njegovo zadovoljstvo i bili svjedoci blagodati Allaha u vezi s tim kako prihvata njihovu žrtvu i osigurava ih i vraća im i ovo ih dodatno povećava u vjeri. Dakle, Uzvišeni Allah kaže: „Ja ne držim zajam. Ako trošite iz svog čistog imetka da biste postigli Moju naklonost i radi moje vjere i po mojoj naredbi, tada ću vam zauzvrat vratiti.“ Uslov je da bogatstvo treba da bude čisto. Stoga bi ljudi koji žive u razvijenim zemljama trebali biti posebno svjesni činjenice da bi trebali zaraditi na čist način. Lažne tvrdnje o socijalnim naknadama i skrivanjem poreza nezakoniti su načini zarade, a to uključuje davanje lažnih izjava i Ahmadi moraju shvatiti da su sve to grijesi i takva zarada nije čista. Zarada nezakonitim sredstvima ili zanimanjima koja su zabranjena od Boga takođe je nečista zarada. Uzvišeni Allah ne prihvata finansijsku žrtvu udjeljenu od nečiste imovine.

Onda je Hazreti Halifatul Masih spomenuo mnoge inspirativne primjere iz širom svijeta, od mladih, starih, muškaraca i žena, koji su uradili veliko žrtvovanje radi vjere i uložili to u Tahrik i Džedid i najavio je početak nove godine Tahrik i Džedida. Plaćajući članarinu popravlja finansijski status ljudi, pomagajući im da dobiju bolje plaćene poslove, njihova preduzeća posluju vrlo dobro i oni dobiju novac odakle se nikada nisu ni nadali. Poslije ovih blagoslova ovi ljudi se žrtvuju još više za svoju vjeru.

Na početku, kada je Hazreti Musleh Maud (ra) pokrenuo Tehrik-e-Džedid, dao je kriterije za donacije siromašnima. Rekao je: “Ako neko ima jaja, neka ih donira, ako neko ima nešto novca, neka to ponudi.” I danas promatramo kako ljudi troše na Allahovu putu radi Njega i radi njegovog uživanja. Misionar iz Gvineje Bissau piše: „Jedna pedesetogodišnja Ahmadi žena koja živi u vrlo udaljenom području zvanom Kapokoraj. Prilično je siromašna i nema izvora prihoda. Nekoliko prije, članovi tog područja bili su podstaknuti da učestvuju u Tehrik-i-Džedid. Ona je  rekla: “Ja nemam ništa osim malo pile. Odgojit ću ga, prodati i dati sve što od nje dobije za Tehrik-i Džedid.” Nakon nekog vremena, došlo je do epidemije pilića u tom kraju, i njena kokoš se razbolila. Rođaci su je savjetovali da zakolje kokoš prije nego što umre. Međutim, ona je rekla; “Neću to uraditi.” Molila se: “O Allahu! Ja nemam ništa drugo osim ovu kokoš. Dakle, molim za Tvoju pomoć. Molim Te spasi joj život.” Kaže: “Kad sam se sutradan probudila, kokoš se oporavila u potpunosti. Odgojila sam je dvadeset dana i dala je Mu'alimu kao moj doprinos.” Ljudi tvrde da ne mogu da budu svjedoci nikakvih znakova [u vezi Obećanog Mesije (as)]. Ako je nečiji odnos sa Svemogućim Allahom istinit, i namjera iskrena, tada će im Svemogući Allah pokazati znakove. Upravo ti mali znakovi postaju izvor povećanja  njihove vjere.

Drugi primjer u vezi ovakvog žrtvovanja sa ovakvom iskrenošću i predanošću je iz Benina. Misionar regije Lokossa piše: „Poplava je zahvatila većinu područja u regiji Lokossa i svi putevi koji vode u to područje bili su blokirani. Lokalni misionar je posjetio  poplavljeno područje uz pomoć lokalne policije. Kad ih je ugledao, lokalni predsjednik počeo je da plače i objasnio da plače od radosti jer će sad moći ispuniti svoje obećanje Bogu i platiti članarinu na vrijeme. Uopće se nije brinuo zbog gubitka zemlje i žetve od posljedica poplava.

Djeca koja su svjesna važnost iskrenosti i žrtvovanja još je jedna transformacija o kojoj svjedoče sljedbenici Obećanog Mesije (as) koju je usadio u nas. Hazreti Halifatul Masih V (aba) dao je veličanstvene primjere dvoje djece, koji su radili poslove kako bi prikupili sredstva za članarinu. Jedan od njih otišao je u šumu da sakuplja drva. Ova vrsta žrtve u kojoj neko mora raditi ili otići u džunglu da bi sakupio drva, a zatim ih prodao, koncept je koji ovdje djeca ne mogu povezati jer su ovdje uslovi bolji. Ali su i ovdje sjajni primjeri žrtvovanja; ima neke djece koja su dala svoj džeparac ili štedili novac da bi nešto kupili, ali umjesto toga udjelili su taj iznos. Ipak, svugdje nalazimo primjere iskrenosti i odanosti, od kojih svaki žrtvuje u skladu sa svojom situacijom. Da ih Uzvišeni Allah poveća u svojoj iskrenosti i odanosti.

Sada ću spomenuti neke detalje u vezi udjeljivanja koje je Svemogući Bog omogućio sljedbenike Obećanog Mesije (as) rade na način na koji će da postignu Allahovu ljubav i milost. Allahovom milošću 31. oktobra završila se 85. godina Tehrik-i-Džedida i započela je 86. godina. U ovoj [prethodnoj] godini skupljeno je 13,6 miliona funti putem Tehrik-i-Džadid i Allahovom milošću ovaj iznos je povećanje od 802 000 funti u odnosu na prethodnu godinu. Ove godine valuta Pakistana je značajno opala zbog političkih i ekonomskih problema. Nakon toga, oni nisu uspjeli zadržati svoje uobičajeno mjesto, pa je zbog toga, Njemačka ukupno bila na prvom mjestu, Pakistan na drugom mjestu, Velika Britanija na trećem mjestu. Izvan Pakistana, Njemačka je bila 1. mjesto, nakon Pakistana Velika Britanija je bila 2. mjesto, zatim SAD, Kanada, Indija, zatim zemlja na Bliskom Istoku, Indonezija, Australija, Gana, a zatim još jedna zemlja na Bliskom Istoku

Uz milost Svemogućeg Allaha, uprkos teškoj situaciji u Pakistanu – a u stvari se pogoršala ekonomska situacija čitavog svijeta – donacija u domaćoj valuti se povećala.

Što se tiče doprinosa po osobi, prve tri zemlje su sljedeće: Švajcarska je 1., slijede SAD, Singapur, Velika Britanija je četvrta, Švedska je 5. a zatim preostale pozicije.

U smislu ukupnog doprinosa, izvanredni džemati iz Afrike su: Gana je 1. mjesto, Nigerija, Burkina Faso, Tanzanija, Gambija, Benin.

Allahovom milošću broj učesnika ove godine je preko 1.827.000, a dodatak od prošle godine je 112.000 ljudi koji su po prvi put učestvovali. Od zemalja Afrike koje su imale značajan porast članova koji su dali svoj doprinos su: Niger, Sijera Leone, Nigerija, Kamerun, Benin, Senegal, Gvineja Bissau, Obala Slonovače, Tanzanija, Gvinejski Konakri.

Među velikim džematima u smislu povećanja njihovih ukupnih doprinosa su: Bangladeš, Kanada, Malezija, Indija, Indonezija, Njemačka, Velika Britanija, SAD i Australija.

Prema Centralnim zapisima, uz milost Svemogućeg Allaha, onih koji pripadaju Daftar Avvalu ukupno je 5.927. Trideset šest njih je još uvijek živo i sami plaćaju čandu, a što se tiče onih koji su umrli, nastavljaju ih njihovi nasljednici i iskreni članovi džemata.

Njemačka je na 1. mjestu, prvih deset džematta su: Rödermark, Neuss, Pinneberg, Mehdi-Abad, Aansaberg (zapisani su na Urdu, možda se ne čita na ovakav način), Kiel, Flörsheim, Weingarten i Koeln.

Prvih deset lokalnih džemata u Njemačkoj su: Hamburg, Frankfurt, Gross-Gerau, Moerfelden, Dietzenbach, Wiesbaden, Riedstadt, Darmstadt, Mannheim i Azalsheim.

U Pakistanu, s obzirom na ukupni doprinos Tehriik-i-Džedid, plasman je: Lahore je 1., Rabwa 2, Karachi je treći. Deset okruga s najvećim doprinosom su: Islamabad 1, Sialkot, Faisalabad, Gujranwala, Umerkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Qasur, Toba Tek Singh i Mirpur Azad Kašmir.

Prvih pet regija u Velikoj Britaniji su: Baitul Futuh Region, Masjid Fazl, Midlands, Baitul Ihsan i Islamabad.

Ukupnog doprinosa, deset velikih džemata iz Velike Britanije su: Masjid Fazl, Worcester Park, Islamabad, Aldershot, Putney, New Malden, Gillingham, Birmingham West, Glasgow i Scunthorpe.

U pogledu manjih džamata: Svonsi je prvi, Dolina Spen, Keighley, Sjeverni Wales i Northampton.

U pogledu ukupnog doprinosa Američkih džemata su: Silver Springs, Los Anđeles, Silikon Valley , Sijetl, Centralna Virdžinija, Detroit, Čikago, Oshkosh, Hjuston, Južna Džordžija i Virdžinija.

Ukupni doprinos lokalnih džemata u Kanadi je sljedeći: Calgary je 1. mjesto, Village Village, Vancouver, Mississauga i Saskatoon.

Pet malih džemata su: Edmonton West je 1. mjesto, Durham, Bradford, Hamilton i Ottawa West

Deset Jama’atsa u Indiji za njihov ukupni doprinos su: Karelija, Kadijan, Pathapiriyam, Hyderabad, Kuombitor, Pengari, Bangalore, Calicut, Calcutta i Yad Gir.

Deset indijskih provincija su: Kerala, Karnatik, Tamil Nadu, Telangana, Jammu Kašmir, Odissa, Punjab, Bengal, Delhi i Uterter Pradesh.

Ekonomska i politička situacija Kašmira je vrlo teška, ali tamošnji džematti mnogo se žrtvovao.

Prvih deset džemata u Australiji po ukupnom doprinosu su: Castle Hill, Melbourne, Berwick, Melbourne Long Warren, ACT Canberra, Marsden Park, Adelaide South, Penrith, Monteith Parramatta, Adelaide West

Neka Uzvišeni Allah blagoslovi njihov imetak i potomstvo svih onih koji su učestvovali.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp