U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Musleh Maud: Predskazanje i Ispunjenje tog predskazanja

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El-Fatiha, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao: 

Ovih dana Jaum i Musleh i Maud [Dan Muslih Mauda] se održava u Džematu, na primjer o predskazanja u kojem je Svemogući Allah dao radosne vjesti Obećanom Mesiji (a.s) u vezi obećanog sina. Allah je objavio u tom predskazanju da će taj sin posjedovati specijalne kvalitete, koji je istiniti sluga njegovoj vjeri, koji će živjeti dug život  i nastaviti misiju Obećanog Mesije (a.s) Ovo predskazanje je objavljeno 20 Februara 1886 godine i ovaj sin se rodio 12 Januara 1889 godine. Njegovo ime je bilo Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad i kojem je Uzvišeni Allah podario ogrtač Hilafeta poslije smrti Hazreti Halifatul  Masih I (ra). Ovo predskazanje nije bilo samo u vezi rođenja obećanog sina, radije bilo je u vezi izvanrednog sina koji će postaviti temelj duhovne revolucije u svijetu.

Kao što sam spomenuo ja ću da predstavim odgovore Obećanog Mesije (a.s) njegovim kritičarima i ovo može da se istinski razumije iz njegovog pisanja. Obećani Mesija (a.s) govori:” … realnost da se mrtvi oživi jeste da se moli za to da se duša vrati nazad; ovakvo oživljenje mrtvih je pripisano Mesiji i još nekim Poslanicima iz Biblije, u vezi čega kritičari imaju puno toga da kažu. … kakvu korist bi nesavršena duša od moralno kuruptirane i ovosvjetske osobe imala, koji je samo jedan čovjek među ljudima da se vrati na svijet.?”

U vezi predskazanja o Muslih Maudu, Obećani Mesija (a.s) objašnjava:” Na ovaj način, uz milost i blagoslov Uzvišenog Allaha, i uz blagoslov Poslanika (savs) koji je pečat poslanika, Allah je uslišao molitvu ovog poniznog sluge, i obećao je da pošalje dušu, da će njeni vidljivi i sakriveni blagoslovi se proširiti širom svijeta.”

Obećani Mesija (a.s) je objavio ovo u Tabligh-i-Risalat. On govori da se on nije molio za običnu dušu. Radije molio se za znak, kao rezultat toga, Uzvišeni Allah mu je dao radosne vijesti o sinu koji će da posjeduje mnogo kvaliteta. Vijesti o ovom obećanom sinu su  bile da će imati dug život, da će biti vrlo inteligentan, posjedovat će velike osobine i bogatstvo. Nacije će da dobiju blagoslove od njega. Biti će ispunjen sekularnim i duhovnim znanjem. 

Biti će obdaren izuzetno dubokim razumjevanjem Allahove riječi, tj. Časnog Kur'ana. Štaviše, on će koristiti ovo Bogom dato razumjevanje i služit  će Časni Kur'an na tako veličanstven način da će prosvjetliti svijet o statusu Allahove riječi. On će biti sredstvo za obezbjeđivanje oslobađanja onih koji su držani u ropstvu; On će biti Aalime Kabab, što znači da će se takve univerzalne katastrofe dogoditi tokom njegovog života da će cijeli svijet ih osjetiti. Njegova slava će se proširiti do kraja zemlje.

Svjedoci smo univerzalne katastrofe, kao što je spomenuto u predskazanju koja se desila u vrijeme Hazreti Musleh Mauda (ra) kao dva Svjetska rata kao i druge nepogode. Kao što sam spomenuo sad ću da kažem nekoliko riječi u vezi života i karaktera Hazreti Muslih Maud (r.a). 

Što se tiče njegovog obrazovanja, nakon što je završio učenje Časnog Kur'ana, upisao se u službenu školu i imao priliku steći sekularno obrazovanje. Pir Manzoor Muhammad Sahib (ra) mu je predavao Urdu jeziku. Nakon toga, Maulvi Šir  Ali Sahib (ra) mu je predavao Engleski jezik. 

Hazreti Sahibzada Mirza Mahmood Ahmad Sahib detaljno navodi da je bio slabog zdravlja s nekoliko kroničnih bolesti i ozbiljnim problemima s vidom, zbog trahoma. Oči su mu bile jako bolne i doktor je bio zabrinut da će izgubiti vid. Nakon toga, Obećani Mesija (a.s) je počeo posebno se moliti i dobrovoljno postiti. S Božjom milošću, njegov vid se poboljšao, mogao je djelomično vidjeti na jednom okou. Obećani Mesija (as) je rekao njegovim učiteljima da ga obrazuju sa svim onim s čime se on može nositi i da ga ne forsiraju u školi. Međutim, Obećani Mesija (a.s) je insistirao da on treba da uči prijevod Časnog Kur’an i Buhari zbirku hadisa od Hazreti Maulvi Sahib (to jest, od Hazreti Maulana Nur-ud-Din Hazreti Halifatul Masih I (ra) i da uči o medicini jer to je profesija koja je u njihovoj fameliji. 

Unatoč nekoliko izvještaja iz škole da nije postigao zadovoljavajući napredak , Obećani Mesija (as) nije prisilio svog sina da uči i ostao je vrlo podržavajući. Hazreti Halifatul Mesih I (ra) također je pružao veliku podršku i rekao Hazreti Sahibzadi Mirzi Mahmoodu Ahmadu Sahibu: “Mian! Tvoje zdravlje nije dovoljno dobro da možeš da učiš sam. Dođi kod mene ja ću da čitam a ti slušaj.” Tako je Hazreti Sahibzada Mirza Mahmood Ahmad Sahib najprije naučio Kur'an, a zatim Sahih Buhari, kao i neke lekcije iz medicine. Hazreti Muslih Maud kaže da je to moje obrazovanje. U vrijeme kada sam završavao ovaj čas, Svemogući Allah mi je pokazao san o mom intelektualnom napretku.

Njegovo sekularno obrazovanje bilo je minimalno, skoro ništa, njega je Allah podučio svemu. Njegovi govori, predavanja, pisanje, spisi i tumačenje Časnog Kur'ana svjedoče o činjenici da ga je Bog Svemogući podučio. To je veliki znak istinitosti ovog predskazanja. Hazreti Musleh Maud (ra) je održao svoj prvi javni govor u toku života Obećanog Mesije as na Dželsa Salani 1906. godine, koji je bio široko prihvaćen. Njegov duhovni napredak bio je golem, njegov sljedeći govor na Dželsa Salani bio je nakon smrti Obećanog Mesije (a.s) taj govor je bio pun vjerskog znanja i riječitosti. Nekoliko ne Ahmadi učenjaka je pohvalilo njegovo široko znanje i dubinu njegovog razumjevanja.

 Što se tiče standarda njegovih molitvi čak i kao djete, jedan od njegovih učitelja iz detinjstva, Hazreti Muftija Muhamed Sadik Sahib je izrazio sledeće: “Sjećam se da je jednom kada je Mian Mahmud imao oko 10 godina, stajao je u namazu u džamiji Aksa uz Obećanog Mesiju (as),  i kad je pao na sedždu počeo je da plače. Od malih nogu, imao je izuzetan odnos ljubavi prema Bogu i Njegovim Poslanicima.”

Zatim slijedi još jedan incident koji pokazuje duboko stanje  njegovih namaza i naviku da ostane na sedždi dugo vremena. Šeik Ghulam Ahmad Sahib se prisjećao: “Jednom sam odlučio da ću cijelu noć provesti sam u džamiji i tražiti od svoga Gospodara sve što želim kad se osamim. Kad sam stigao u džamiju, vidio sam da je neko već bio tu na sedždi i da plače s takvom mukom da se nisam mogao skoncentrisati  na svoju vlastitu molitvu. Namaz te osobe imao je tako snažan utisak na mene da sam se počeo moliti: “O, moj Gospodaru, što god Te  ta osoba moli, daj mu to.” Toliko sam dugo čekao da se osoba digne sa svoje sedžde da sam se umorio stojeći. Ne znam koliko je već bio tamo prije mog dolaska, ali kad je podigao glavu, vidio sam da je to bio Mian Mahmood Ahmad Sahib. Nazvao sam mu selam, rukovao se sa njim i pitao ga: “Miane, šta si danas tražio od Boga?” Odgovorio mi je: “ Ja sam samo molio Allaha da on preporodi Islam pred mojim očima.” Poslije ovoga je otišao. 

U tako mladim godinama, imao je toliko duboku želju da vidi dan kad će Islam pobjediti, uistinu plodovi ovoga su se desili, kao što je Allah mu podario Hilafet u vrlo mladim godinama. Hazreti Sahibzada Mirza Mahmood Ahmad Sahib je spomenuo njegovu molitvu koju je objavio u Tashiizul Azhaam u 1909 godini.

Riječi te molitve su sljedeće: “O moj Gospodaru! Svojim iskrenim srcem koje je puno žudnje, padam Ti na sedždu i molim se punim srcem, moleći te da uslišas moje dove.  Gospodaru moj! Hvaljen neka si Ti! Moj narod ide prema propasti, spasi ih od propasti. Ako sebe nazivaju Ahmadi, kako onda da oni imaju vezu samnom    ako njihova srca i unutrašnjost ne postanu čisti?… Onda O Gospodaru moj! Podari tvoje atribute od Rahmanijjata i Rahimijata i očisti ih. Usadi u njih žar i duhovnost kao kod ashaba, tako da oni postanu spremni da služe vjeru a njihove riječi i djela da postanu čisti…Gospodaru moj! Sačuvaj moj narod od svih iskušenja i patnje, sačuvaj ih od svake nepogode koja ih može zadesiti i učini da od njih potomci budu časni i dobri ljudi. Neka postanu nacija sa kojom si Ti zadovoljan i neka postanu zajednica koju si Ti izabrao za Sebe. Neka budu zaštićeni od Šejtanskih uticaja i neka se meleci uvjek spuštaju na njih. Blagoslovi ovu zajednicu u ovosvjetskim potrebama i blagoslovi njihovu vjeru. Amin.”

Kao što sam spomenuo ranije, ova molitva je od 1909 godine, kad je Hilafet započeo. U to vrijeme on je imao 20 godina, kako god punim srcem je žudio da služi svoju vjeru i svoj narod. On je provodio dane i noći šireći religiju Časnog Poslanika (savs) i misiju Obećanog Mesije (a.s) , ispunio je njegovu zakletvu i vratio se svom Gospodaru. Da Svemogući Allah nam pomogne da razumimo i da učimo njegovu dovu i da ispunimo dužnosti koje trebamo da ispunimo kao Ahmadi Muslimani. Da nam Allah pomogne u ovome. 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp