U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Financijsko žrtvovanje- Vakf-e-Džadid

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tashahuda, Ta'awwuza i sure Fatiha, hazreti halifatul Masih V (aba) je rekao:Danas je prvi petak u 2019 godini. Najprije, želim čestitati Novu Godinu svim Ahmadi muslimanima u svijetu. Neka Uzvišeni Bog blagoslovi ovu godinu i neka nam donese bezbrojne uspjehe.Međutim, trebamo imati na umu da uobičajne čestitke nisu ni od kakve pomoći niti nam pomažu da zadobijemo zadovoljstvo Uzvišenog Boga. Prava čestitka za Novu Godinu jeste da obećamo da ćemo nastojati da uklonimo naše slabosti i tamu u nama u Novoj Godini. Trebamo obećati da ćemo da uklonimo nedostatke iz prethodne godine i da ćemo nastojati da donesemo veću i čistiju promjenu nego ranije,što smo se zavjetovali da ćemo postići kroz Bai'at sa Obećanim Mesijom (as).

Obećani Mesija (as) je objasnio kakav jedan Ahmadi treba biti. On kaže, ‘ Nakon davanja zavjeta, osoba ne treba samo vjerovati da je ova Zajednica istinita i da može dobiti blagoslove samo vjerovajući u ovo… Nakon ulaska u ovu Zajednicu, trebamo nastojati da postanemo čestiti i bogobojazni. Da se zaštitimo od svakog zla. Da provodimo noć i dan u poniznosti. Da imamo lijep govor. Da nam istighfar ( traženje oprosta) postane navika. Da činimo dove u toku dnevnih namaza.’ Možemo jedino činiti dove u toku namaza,kada ispunimo pravo namaza i kada ih obavljamo marljivo. Obećani Mesija (as) dalje kaže ‘ djelo se smatra saalihom ili ispravnim kada u njemu ne postoji ni najmanja mana.’ Tako da ovo je standard. Ovo je naš cilj. Istinska bogobojaznost leži u činjenju stalnih napora kroz cijelu godinu. Neka nas Uzvišeni Bog omogući da činimo tako. Neka ova godina zaista donese nebrojene blagoslove u našim životima i da također vidimo izuzetne uspjehe u Zajednici.Nakon ovoga, okrenut ću se drugoj današnjoj temi. Kao što znamo, godina Waqf-e-Jadida počinje u januaru. Nova godina Waqf-e-Jadida obično se najavljuje prvog ili drugog petka u Januaru. Zahvaljujući milosti Uzvišenog Boga, financijsko žrtvovanje je istaknuta osobina Zajednice Obećanog Mesije (as). I zašto to ne bi bilo tako! U ovom vremenu,  Obećani Mesija (as) u svijetlu naredbi Časnog Kur'ana i govorenja Časnog Poslanika (sa), nam je dao istinsko razumjevanje financijskog žrtvovanja.  Uzvišeni Bog kaže u Časnom Kur'anu:‘Zato se bojte Allaha koliko možete, i slušajte i pokoravajte se, i trošite (na Njegovom putu); (ovo) će biti bolje za vas. A oni koji budu sačuvani od pohlepe duše svoje – to su oni koji će biti uspješni.U slijedećem ajetu on kaže:Ako vi dadnete Allahu lijep zajam, On će to vama umnogostručiti, i oprostit će vam; a Allah je onaj koji najviše cijeni (i) blag je.’Skrečući našu pažnju na financijsko žrtvovanje, Obećani Mesija (as) je rekao: ‘ Nije moguće da volite bogatstvo kao I da volite Uzvišenog Boga. Samo jedno možete voljeti.’ Obećani Mesija (as) dalje kaže: Sretan je onaj ko voli Boga. Ako neko od vas voli Boga I troši na Njegovom putu, siguran sam da će to bogatstvo biti više blagoslovljeno od onog od drugih.’ Obećani Mesija (as) potom kaže:’ Ne vjerujte da je bogatstvo stečeno kroz vaše napore. Ustvari, ono dolazi od Uzvišenog Boga. I nemojte vjerovati da činite uslugu Uzvišenom Bogu I Njegovom izabraniku trošeći dio svog bogatstva ili čineći neku drugu vrstu službe. Ustvari, Bog vama čini uslugu pozvavši vas za ovu službu.’Starješine zajednice su učinile ogromna financijska žrvovanja za dobrobit zajednice. Rezultat žrtvovanja ovih starješina u to vrijeme  koja su učinjena zarad propagiranja vjere jeste da danas njihovi potomci žive u ugodnim I bogatim okolnostima. Vidimo sličan duh žrtvovanja među siromašnim ljudima, onima koji žive u udaljenim prostorima, koji su se rodili ili postali Ahmadi sto godina nakon vremena Obećanog Mesije (as) I nikada lično nisu upoznali halifu vremena. Ipak njihova ljubav za vjeru, poslušnost prema hilafetu, njihov zavjet odanosti I obećanje Obećanom Mesiji (as) I njihov žar za činjenje žrtvovanja zbog vjere su na zapanjujućem nivou. Onda je Huzur (aba) predstavio mnogo događaja iz cijelog svijeta koji griju srce u pogledu žrtvovanja nekih osoba I odnosu Uzvišenog Boga prema njima.Danas omladina često igra igricu koja se zove ‘fortnight’ (četrnaest dana) u kojima se troši njihov novac. Roditelji kao I pomoćne organizacije kao što su Khuddamul Ahmadiyya naročito ih moraju suzdržati od toga jer jedan korak vodi drugom koraku gdje će na kraju doći do bankovnih kartica I trošiti novac na to. Ustvari, prije nekoliko dana je objavljen članak u kojem se navodi anketa koja pokazuje da su formirane određene grupe koje dolaze u kontakt sa omladinom I koje su ih nagovorile da koriste bankovne kartice, te su dobili pristup bankovnim računima njihovih roditelja. Tek nakon nekog vremena roditelji su shvatili da im nedostaje novca na bankovnom računu. Ovo je rezultat ove igre koja postaje ovisnost kao droga među omladinom,gdje ne samo da se trači njihovo vrijeme I da dovodi do opasnih I strašnih misli u njihovim umovima, već povrh toga neki roditelji su čak pretrpjeli štetu. Dakle, osoba ovo mora izbjegavati I umjesto toga usaditi u djecu naviku da troše na Allahovom putu, na šta nam On skreće pažnju, posebno na Waqf-e-Jadid.Postoje mnogi događaji gdje žene daju chandu, ustvari one su često sredstva reforme za svoje muževe I skreću njihovu pažnju na chandu I često one bolje razumiju njenu vrijednost.Isto tako, postoji jedan događaj iz Indonezije- osoba ostaje zapanjena na priče u kojima ljudi pokazuju takvu odlučnost u svojoj vjeri. Jedna osoba iz Indonezije je prihvatila Ahmadijat I dala Bai’at 2016 godine. Nakon što je to uradio počeo se suočavati se velikim protivljenjem od strane njegove porodice I susjeda, do te mjere da su ga jednom članovi njegove familije neprestalno tukli, prisiljavajući ga da napusti Džemat I zabranjujući mu da se sastane sa lokalnim misionarom. Tako da se sastajao sa njim u tajnosti. Misionar mu je rekao,’ uvidjet ćeš da osoba mora podnijeti neko žrtvovanje nakon ulaska u Zajednicu.’ Ipak, odgovorio sam govoreći ,’ Ja ću nastaviti da činim žrtvovanje, čak I ako se progonjenje poveća.’ On je također znao o važnosti chande I financijskog žrtvovanja. Nakon mjesec dana od davanja Bai’ata osoba počinje davati chandu. On još uvijek nije imao siguran posao, ali ostavljao je po strani dio od svojih malih primanja koje je zarađivao od poslova tu I tamo, kako bi platio chandu. Sakrivao bi se od ljudi I tajno posjećivao misionarsku kuću navečer. Prije odlaska u misionarsku kuću, posjetio bi nekoliko raznih sela kako ga niko ne bi vidio da ide direktno u misionarsku kuću. Na ovaj način je imao redovni kontakt sa misionarskom kućom I ovako je dolazio da bi dao chandu.Potom je tu jedan drugi događaj koji pokazuje kako Uzvišeni Allah u određenim prilikama inspiriše čak one koji nisu Ahmadi. Misionar iz Mali džemata piše: ‘ Huzurova prošlogodišnja hutba o Waqf-e-Jadidu je bila na radiju Ahmadiyya Keeta. U toku tog vremena, šef sela, koje se nalazi 45 kilometara od grada je pozvonio I pozvao nas da podučavamo u njegovom selu. Kada smo otišli u selo, šef je rekao osjećajnim tonom:’ Halifa je ispričao vjerom nadahnute događaje iz cijelog svijeta. Slušanje takvih događaja je imalo veliki uticaj na ljude u našem selu.’ Tu su postojale Ahmadija radio stanice I oni su ih slušali. Ljudi iz  sela su zažalili što oni nisu učestvovali u ovom blagoslovljenom djelu. Zato smo vas pozvali ovdje. Istog dana je održan Tabligh program. I milošću Uzvišenog Boga pedeset  osoba je prihvatilo Ahmadiyyat. Ljudi iz sela su odmah dali jednu vreću kukuruza I 1000 franaka za blagoslovljeni program  Waqf-e-Jadida.’Sada ću predstaviti neke činjenice I brojke za Waqf-e-Jadid. Milošću Uzvišenog Boga, 31 decembra 2018 završena je 61 godina Waqf-e-Jadida. Članovi Džemata su uspjeli da učine ukupno žrtvovanje u iznosu od 9.134 miliona funti. Ukupni doprinos povećao se za 271,000 funti u odnosu na prošlu godinu. Pakistan je nastavio da drži prvu poziciju, međutim osim njega prvih deset pozicija od država su:

 

  1. Velika Britanija

Njemačka drži prvu poziciju u Tahrik-e- Jadidu I Amir Sahib Velike Britanije je rekao da će oni insh Allah biti prvi u Waqf-e-Jadidu I milošću Uzvišenog Boga oni su došli na prvo mjesto. Neka Uzvišeni Allah blagoslovi članove Džemata I njihovo bogatstvo I da ih osposobi da se ističu I u budućnosti također.

2) Njemačka

3) Sjedinjene Američke Države

4) Kanada

Trebam spomenuti da je jako mala razlika između Sjedinjenih Američkih Država I Kanade. Ako ne učine nekog više napora onda od nekadašnje prve pozicije dođu do treće a u budućnosti možda budu I još niže.

5) Indija

6) Australija

7) Indonezija

8) Država sa Bliskog Istoka

9) Ghana

10) Država sa Bliskog Istoka

U pogledu prihoda po osobi, redoslijed je slijedeći:

1) Sjedinjene Američke Države

2) Švicarska

3) Australija

U pogledu ukupnog doprinosa među državama Afrike, pozicije su slijedeće:

1) Ghana

2) Mauricius

3) Nigerija

4) Tanzanija

5) Burkina Faso

6) Benin

Milošću Uzvišenog Boga 1, 732,000 ljudi je učestvovalo u Waqf-e-Jadidu ove godine. Povećao se broj ljudi za 123,000. Države koje su napravile primjetan napor u pogledu povećanja broja učesnika su Niger, Sierra Leone, Nigerija, Cameroon, Benin, Gambia, Congo Kinshasa, Tanzanija, Liberija I  Senegal. Prikupljena Chanda za odrasle I djecu je zabilježena posebno, naročito u Pakistanu a sad I u Kanadi. U pogledu doprinosa od odraslih, prva tri Džemata u Pakistanu su:

1) Lahore

2) Rabwah

3) Karači

Pozicije za provincije u Pakistanu su slijedeće:

1) Sialkot

2) Islamabad

3) Faisalabad

4) Rawalpindi

5) Sargodha

6) Gujranwala

7) Multan

8) Hyderabad

9) Mirpur Khaz

10) Dera Ghazi Khan

Pozicije velikih Džemata za doprinose od Atfala su slijedeće:

1) Lahore

2) Karači

3) Rabwah

Pozicije prema provincijama su :

1) Islamabad

2) Sialkot

3) Rawalpindi

4) Sargodha

5) Gujranwala

6) Hyderabad

7) Dera Ghazi Khan

8) Sheikhpura

9) UmerKot

10) Nankana Sahib

Prvih deset mjesta za velike Džemate u Velikoj Britaniji zauzeli su:

1) Worcester Park

2) Masjid Fazl

3)  Južni Birmingham

4) Gillingham

5)  Zapadni Birmingham

6) Islamabad

7) Hayes

8) Sjeverni Bradford

9) New Malden

10) Glasgow

Mjesta prema regijama su slijedeća:

1) London B

2) London A

3) Midlands

4) North East

5) Middlesex

Velika Britanija je također dostavila izvještaj za doprinose od strane Atfala I njihove pozicije su slijedeće:

1) Bradford

2) Surbiton

3) Glasgow

4) Roehampton

5) Islamabad

6) Roehampton Vale

7) Mitcham Park

8) Battersea

9) Malden Manor

10) Mosque West

Prvih pet regija u Njemačkoj su :

1) Hamburg

2) Frankfurt

3) Wiesbaden

4) Moerfelden

5) Walldorf

6) Dietzenbach

Prvih deset Džemata u Sjedinjenim Američkim Državama po svom ukupnom doprinosu su:

1) Silicon Valley

2) Seattle

3) Detroit

4) Silver Spring

5) Central Virginia

6) Boston

7) Dallas

8) Laurel

9) Georgia

10) Carolina

11) York

Pozicije regija u Kanadi po svom ukupnom doprinosu su:

1) Vaughan

2) Calgary

3) Peace Village

4) Brampton

5) Vancouver

Pozicije velikih Džemata u Kanadi su slijedeće:

1) Durham

2) Windsor

3) Bradford

4) Zapadni Edmonton

5) Sjeverni Saskatoon

6) Južni Saskatoon

7) Zapadni Montreal

8) Zapadni Milton

9) Zapadni Hamilton

10) Abbotsford

Prvih pet mjesta za doprinos od Atfala su:

1) Durham

2) Milton West

3) Bradford

4) Južni Hamilton

5) Saskatoon

Pozicije za distrikte u Indiji su:

1) Hyderabad

2) Qadian

3) Pathapiriyam

4) Calicut

5) Kolkata

6) Bangalore

7) Chennai

8) Karoli

9) Rashi nagar

10) Delhi

Pozicije prvih deset Džemata u Australiji su slijedeće:

1) Castle Hill

2) Melbourne Long Warren

3) Penrith

4) Melbourne, Berwick

5) Marsden Park

6) Brisbane

7) Adelaide South

8) Brisbane Logan

9) Canberra

10) Plumpton

Pozicije od Atfal prihoda su :

1) Južni Adelaide

2) Brisbane Logan

3) Melbourne Long Warren

4) Melbourne, Berwick

5) Južni Brisbane

6) Marsden Park

7) Mount Druitt

8) Castle Hill

9) Istočni Melbourne

Pošto su ova imena napisana na urdu, postoji mogućnost da su neka od njih pogrešno izgovorena ali s tim su lokalni Džemati već upoznati. Neka Svemogući Bog blagoslovi sve one koji su učestvovali kao i njihovo bogatstvo i  omogući ih da čine uzorno žrtvovanje i u budućnosti.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp