U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi Izvrsnih Osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, Euze i Sure El-Fatiha, Hazreti Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao:

Prvi ashab o kojem ću da govorim je Hazreti Ubeida bin Zeid Ensarija. On je pripadao Benu Ađlan plemenu i učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu.

Hazreti Zahir bin HIraam el- Ašđa’ii je ashab koji je učestvovao u bitci na Bedru. Propadao je Ašđa’a plemenu bio je uz Časnog Poslanika u bitci na Bedru.

Hazreti Anas bin Malik prenosi:” Među onima koji su živjeli na selu bio je čovjek po imenu Zahir. On je donosio poklone iz svog sela za Poslanika (savs). Kad bi god on odlučio da ide nazad, Časni Poslanik (savs) mu je također davao poklone prije nego što bi se on vratio na selo. Časni Poslanik bi govorio ‘inna zahira zahiran badiatuna ve nahnu haziru’ što znači Zahir je naš prijatelj iz pustinje a mi smo njegovi prijatelji iz grada.” Časni Poslanik ga je puno volio. Hazreti Zahir je bio čovjek srednjeg izgleda i bio je svjestan kako on izgleda u očima drugih. Časni Poslanik (savs) mu je govorio da on ne treba da ima takvo mišljenje zato što je on puno važan u Allahovim očima. Poslanik (savs) jedne prilike je rekao:” Svaka osoba koja živi u gradu ima vezu sa nekim iz sela, osoba sa kojom Poslanikov porodica ima vezu je Zahir bin Haram.

Hazreti Zeid bin Hattab. On je bio stariji brat Hazreti Omera (ra) i prihvatio je Islam prije Halife Omera (ra). Bio među prvim ljudima koji su se preseli u Medinu. On je učestvovao zajedno uz Časnog Poslanika u bitci na Bedru, Uhudu, Hendeku (kod rova) bio je na Hudejbiji i u toku Bai’at i Rizvan. Časni Poslanik (savs) je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Ma’an bin Adi. Obadvoica ovih ashaba su postali šehidi u toku bitke Jamama.

Hazreti Zeid bin Hattab, prenosi da na dan Hadždžat-ul-Veda (zadnjem hadždžu Časnog Poslanika savs), Časni Poslanik (savs) je rekao:” Vodite brigu o svojim robovima, hranite ih hranom koju vi jedete, i odjevajte ih odjećom koju vi sebe odjevate. Ako učine grešku koju vi ne možete da oprostite, onda O Allahove sluge, onda ih prodaj te i ne kažnjavaj te ih.”

U toku bitke Jamama kad su Muslimani bili se razbježali i oslabili u toku bitke, Hazreti Zeid je glasno govorio ovu dovu:” O Allahu! Ja se izvinjavam za ove koji su pobjegli i ja sam čist i nezavisan od Musajlima Kazzaba i Muhakama bin Tufaila i od toga šta su oni uradili.” Onda je čvrsto uzeo zastavu i ušao u neprijateljske redove i pokazao je svoju odličnu vještinu sa mačem sve dok nije postao šehid. Kad je Hazreti Zeid bio ubijen, Hazreti Omer (ra) je rekao:”Neka Allah ima milost nad Zeidom. On me je prestigao u dva dobra djela, prvi je primio Islam i prvi je postao šehid.” Jedan od partnera Musajlima Kazzaba je bio Rađđal bin ‘Unfuvah, njega je ubio Zeid bin Hattab.

Rađđal bin ‘Unfuvah, je primio Islam, preselio se iz Mekke, bio je Kari (osoba koja uči Kur’an prema pravilima recitacije) ali se na kraju priključio Musajlimu. Zato uvjek moramo da se molimo za naš uspješan kraj.

Hazreti Ubade bin Hašhaš je pripadao plemenu Balii. Bio je rođak sa očeve i majkine strane Hazreti Muđeziru bin Zijaad. On je bio pod ugovorom sa Beau Saalim. Hzreti Ubade bin Hašhaš je učestvovao u bitci na Bedru, on je tu zarobio Kais bin Saaib. Hazreti Ubade bin Hašhaš je postao šehid na dan bitke na Uhudu, ukopat je u istom mezaru sa Hazreti Numan bin Malik i Hazreti Muđezir bin Zijad.

Hazreti Abdullah bin Đad bin Kais čija titula je bila Ebu Vehab i bio je iz plemena Benu Salma, koje je Ensarijsko pleme. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu. Muaz bin Đabel je bio njegovo rođak sa majkine strane.

Hazreti Haris bin Aus bin Muaz on je bio poglavica Beau Aus plemena. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu. Spomenuto je kad je Harzet Muhammad bin Muslamah, zajedno sa drugim ashabima napao Ka.aba bin Ašrafa i ubio ga, vrh od jednog muslimanskog mača je udario u nogu od Hazreti Haris bin Ausa i bio je ranjen. Ashabi su ga odnijeli kod Poslanika (savs) u Medinu. Časni Poslanik (savs) je pomazao njegovu ranu svojom pljuvačkom i poslije toga on nije osjećao bol.

Ka’ab bin Ašraf je bio čovjek koji je volio da pravi spletke i nered u Medini, on je bio Jevrejske religije ali Arapskog porijekla. Njegov otac Ašraf je bio vrlo mudar i prevarant iz Benu Nibhan. Ka’ab bin Ašraf je bio postavljen kao vođa svih Jevreja u Arabiji. On je bio vrlo zgodan, dobar govornik,pjesnik i vrlo bogat čovjek. Radi njegovih ogromnih ulaganja imao je sve učenjake pod svojom kontrolom i sve poglavice. Ali ako pogledamo na njegove moralne karakteristike, on je čovjek koji je imao morale jednog zlikovca i bio je veliki spletkaroš.

Kad je Poslanik (savs) se preselio u Medinu on je sklopio ugovor sa svim Jevrejima sa kojima je bio i Ka’ab bin Ašraf kad se ugovor sklapao. Ovaj ugovor je bio da promovišu prijateljske odnose, mir i sigurnost i da svi učestvuju u odbrani Medine. Kako god, Ka’ab duboko u njegovom srcu je imao previše mržnje i licemjernosti prema Muslimanima. On se u tajnosti protivio Islamu i Poslaniku (savs) izmišljajući razne spletke itd. Zapisano je da je on davoa svake godine veliku sumu novca Jevrejskim religijskim učenjacima. Ove godine im je odbio da da novac, kad su ovi učenjaci rekli da oni misle da je Posalnik (savs) taj poslanik koji je spomenut u njihovim knjigama. Kad je Jevrejima ponestalo hrane i novaca došli su kod Ka’ba i rekli da misle da su pogrišili tumačeći ove znakove i da Muhammed (savs) nije taj poslanik koji je obećan njima. Ovaj odgovor je bio vrlo zadovoljavajući za njega i dao im je njihov godišnji novac. Poslije ovoga on je počeo sa još opasnijim spletkama i poslije bitke na Bedru on je počeo da se ponaša na takav neprijateljski način. Napravio je vrlo opasno stanje za Muslimane. Prvo kad su novosti o pobjedi na Bedru dostigle do njega, prvo je rekao da su ove vjesti ne tačne, jer kako da mala grupa Muslimana pobjedi ogromnu armiju Kurejšija.  Rekao je ako je ova novost istinita onda smrt je bolja od ovakvog života. Kad su vjesti potvrđene i kad je saznao da je ova pobjeda dala veliko ojačanje Muslimanima, bio je prdplavljen ljutnjom. Kad su se Muslimani vratili on je otišao u Mekku, kad je stigao u Mekku koristio je moć svog dobrog govora i poezije da rasplamsa vatru neprijateljstva koja je tinjala u srcima Kurejšija. Stvorio je da ovi ljudi osjećaju žeđ za Muslimanskom krvi i osvetom. Kad je ovo postigao odveo ih je u dvorište Kabe dao im zavjese kabe i rekao svima da se zakunu da neće prestati dok Islam i Poslanik (savs) ne budu smaknuti sa ove zemaljske kugle. Poslije je putovao od plemena do plemena širom arabije radeći isto kao u Mekki. Onda se vratio u Medinu i pisao je pjesme vulgarnog jezika u vezi Muslimanki i čak je uključio žene iz Poslanikove porodice i objavio je ovu poeziju širom Arabije. Konačno je bio i smislio atentat nad Poslanikom (savs). Pozvao je Poslanika (savs) da dođe na neku gozbu u njegovu kuću gdje je bo naredio nekoliko mladih Jevreja da ubiju Poslanika (savs). Hvala Uzvišenom Allahu nije uspio jer su informacije dostigle do Časnog Poslanika (savs). Prema ugovoru koji su sklopili dolaskom Poslanika (savs) u Medinu, Poslanik (savs) je bio glavni za taj ugovor i glavni u Medini. Onda kad se ovo sve izdešavalo i kad je on prekršio ugovor sa Muslimanima pozivajući druge na rat protiv njih, planirajući attentat nad Poslanikom i koristeći vulgaran jezik u poeziji u vezi Muslimanki, Poslanik (savs) je izdao smrtnu kaznu za Kaba bin Ašrafa. Radi situacije koja je tad trenutna bila u Medini, kazna nije javno razglašena, zbog toga jer je bilo vrlo moguće da civilni rat izbije da se naglasila njegova kazna javno. Poslanik je naredio nekoliko njegovih ashaba da odu i ubiju Ka’ba. Poslije kad je Ka’ab bio ubijen Muhammed bin Maslamah (ra) su odmah došli kod Poslanika i prenijeli su mu vjest da je Ka’b ubijen.  Kad je ova novost dospjela u javnost, strah se osjećao cijelim gradom, Jevreji su bili puno ljusti. Slijedećeg dana, ujutro delegacija Jevreja je stigla kod Poslanika (savs) i žalili su se da je njihov poglavica Ka’ab bin Ašraf bio ubijen na taj i taj način. Časni Poslanik (savs) ih je slušao niti je govorio da zna niti da ne zna u vezi događaja ali je onda rekao:” Da li ste vi svjesni kriminala koji je Ka’ab uradio?.” I onda im je naveo sve šta je on radio. Poslije ovoga ovi ljudi nisu ništa rekli i njihova ljutnja se smirila, i razumjeli su da je ovo bila ispravna kazna za osobu koja je uradila djela kao što je on. Ovo je bila kazna za Ka’aba koji je uradio zločin, bolje reći zločine tako da je njegov kraj bio ovakav. Uzvišeni Allah kaže da je širenje zla i nemira gore od ubijanja.

Uistinu sve laži protiv Islama i Časnog Poslanika (savs) da je Islam religija tlačenja su laži bez ikakvog smisla. Ka’abova kazna je što je zaslužio svojim djelima a Poslanik (savs) je naredio ovu kaznu zbog toga što je on imao autoritet lidera da to uradi. Hazur kaže završit ću ovu hutbu sa ovim. Da Svemogući Allah uvjek zaštiti Islam od ovakvog zla. Trenutno stanje Muslimana na današnjici je umjesto da uzmu pouku iz historije, oni umjesto toga su uključeni u ovakva zla i oni su ti koji ovo rade Muslimanske i druge vlade. Da Svemogući Allah zaštiti Islam od svakog zla i da im omogući da prihvate onoga koji je poslat od Uzvišenog Allaha radi upute i preporoda Islama.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp