U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Otvaranje Filadelfija Džamije

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je proučio ajet 18 iz Sure Al-Taubah i onda je rekao prevod ovog ajeta je slijedeći:

“Jedino onaj održava Allahovedžamije ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, i obavlja namaz, i daje zekat, i ne boji se nikog osim Allaha; veća je mogućnost da su ovi ljudi među upućenim.”

Ellahmdulillah (Sva hvala pripada Allahu) Uzvišeni Allah nam je omogućio da napravimo prvu džamiju u ovom gradu i danas se zvanično otvara. Mi pravimo džamiju sa nijetom da bi postigli zadovoljstvo Uzvišenog Allaha. Da bi postigli zadovoljstvo Uzvišenog Allaha moramo da pratimo Allahova naređenja. Prvo i najvažnije naređenje je da ispunimo da obožavamo Allaha i moramo da ga ispunimo na način na koji je On naredio.

Uzvišeni Allah kaže da je neophodno da pokažemo našu vjeru u Boga kroz praktične primjere. Ovo se jedino može desit kad mi pokažemo praktični primjer od ikamatus salat (klanjanje namaza). Šta je ikamatus salat? Prvo to je klanjanje namaza u džematu. Drugo, velika pažnja prema Svemogućem Allahu. Onda, jedino oni ljudi koji istinski klanjaju namaze koji su regularni i u džematu, koji klanjaju a jedini fokus u njima je na Uzvišenog Allah; koji klanjaju moleći se; istikfar (tražeći oprost) i koji su vrlo pažljivi u namazu.

Moramo da sami sebe preispitujemo da li smo mi zaista ljudi koji drže džamije u lijepom i blistavom stanju, koji plaćaju Zekat i koji daju finansijsko žrtvovanje zbog svoje religije i čovječanstva, i koji se ne boje nikoga osim Uzvišenog Allaha. Uvjek ostaju pažljivi i ponašaju se prema Božijem naređenju  i uputama koje su spomenute u Časnom Kur’anu. Onda dužnosti svakog pobožnog Muslimana nisu male i neznačajne.

Također poslije kad se džamija napravi, dužnosti svih ljudi koji su džematlije te džamije se povećavaju dosta više. Vi morate da ispunite dužnosti obožavanja i dužnosti prema stvorenjima Uzvišenog Allaha. Jedino onda ćete biti ubrojani među onima koji su upućeni od Uzvišenog Allaha. Jedino onda ćete biti ubrojani među onima na koje Uzvišeni Allah obasipa svoju ljubav. U ajetu prije ajeta kojeg sam proučio ranije Uzvišeni Allah spominje da oni ljudi koji pripisuju druga Allahu, njihova srca su ispunjena sa ljubavi prema bogovima i oni ne mogu da ispune dužnosti prema Uzvišenom Allahu ni prema Njegovim stvorenjima.

Postoje razni oblici širka (pripisivanja druga Allahu). Obećani Mesija a.s je rekao na jednom skupu postoje razne forme širka. Prvi oblik širka koji je vrlo čest je kad osoba uzme kamenje, objekte, energije i izmišljene bogove i boginje i smatra ih bogom.

Obećani Mesija a.s dalje piše da postoji druga forma širka, koji polahko truje ljude i povećava se sve više i više na današnjici. Ovo znači da ljudi ne stavljaju svoju vjeru u Uzvišenog Allaha i imaju više vjere u druge stvari i načine. Njihov posao, poslovanje i ovosvjetske stvari odvode ih od Boga. Ovo je razlog zašto ljudi se ne koncentrišu u namazu i zašto ne dolaze u džamije na namaz. Zato moramo se moliti i pasti na sedždu Uzvišenom Allahu i reći: O Gospodaru! Učini nas istinitim vjernicima.”

Obećani Mesija a.s je spomenuo jedna od svrha izgradnje džamija da ako želimo da širimo istinito učenje i učenje Islama trebamo da sagradimo džamiju. Džamija treba da bude napravljena sa potpunom iskrenosti a ne sa bilo kakvim pretvaranjem. Obećani Mesija (a.s) kaže da samo treba da se izgradi radi ljubavi prema Allahu. Sa ovom izgradnjom džamije velika odgovornost spada na ramena džematlija a to je da šire istinitu poruku Islama, i da informišu ljude u vezi istinite slike prelijepog i mirnog učenja Islama kroz ovu džamiju.

Naša historija nam govori kad je Hazreti Mufti Muhammed Sadik došao u Ameriku kao misionar 1920 godine, on je stigao u luku ovdje u Filadelfiji.

Kako god nije mu bilo dozvoljeno da uđe u Ameriku i bila mu je zabrana data. Bio je pritvoren sa drugim zatvorenicima, kao rezultat njegovog tablika (širenja vjere) 15 ljudi je primilo Islam. Uz ovo njegova praksa, pobožnost i njegove molitve su bile ključne. U jednom od njegovih reporta Hazreti Mufti Muhammed Sadik piše:” Za nekoliko dana ovaj ponizni sluga u Americi, iako sam imao puno poteškoća, nezgoda i predrasuda od Kršćana, puno uspjeha je postignuto. Sva hvala pripada Allahu za ovo.” On onda piše:” U ovom trenutku 29 ljudi i žena je ušlo u istinsku religiju, čija imena ću da predstavim sa novim Islamskim imenima.”

Ipak kao što sam spomenuo Svemogući Allah nam je omogućio da napravimo prelijepu džamiju ovdje u ovom gradu, zato sad zajednica i lokalni misionar moraju da naprave plan da šire prelijepo učenje Islama u svim direkcijama, i da ovo mjesto postane utocište mira i ljepote i da ljudi žele da žive u okolini. Što se tiče populacije ovo je šesti po broju grad u Americi. Ako se istinito učenje Islama proširi ovdje i u bližim lokacijama onda ako Bog da od ovih istih ljudi bit će rođeni oni koji su iskreni pobožni ljudi i napunit će džamije i bit će oni koji se boje Svemogućeg Allaha i koji su na ispravnom putu.

Rečeno mi je da je trošak za ove džamiju 8.1 milion Američkih dolara. Ovi 8.1 miliona će jedino da se pokažu od koristi kad budemo ispunjavali svrhu džamije. Jednom je Obećani Mesija a.s rekao: “ Prava svrha džamije nije u spoljnoj ljepoti, ona leži u onim ljudima koji klanjaju svoje namaze sa iskrenošću, drugačije sve džamije su napuštene.

Obećani Mesija a.s onda kaže:” Džamija Časnog Poslanika (savs) je bila mala; krov je bio napravljen od palminih grana , kad bi kiša padala prokišnjavalo je, ali se sjetite veličanstvenog posla koji se dešavao u toj džamiji…Duša džamije zavisi od ljudi koji u njoj dolaze.” Onda dodaje:” Vrlo je važno da se džamije grade da bi se bogobojaznost širila.”

 

Mnogi ljudi su doselili ovdje iz Pakistana tražili su azil ili imaju status izbjeglica, oni trebaju da obrate dobro pažnju.

Cilj svakog Ahmadi ne bi trebao biti da traže ovosvjetska zadovoljstva i čari, radije trebaju da se brinu o budućem svijetu jer su tamo nagrade vječne. Zato, oni koji su postali nemarljivi da ispunjavaju dužnosti prema Svemogućem Allahu i prema Njegovim namazima radi ovosvjetskih stvari bi trebali dobro da skrenu pažnju na ovo. Trebaju da preispitaju svoje stanje, da li je njihova praksa prema Bai’atu kojeg su dali? Kao što sam ranije spomenuo, popravljanjem svog praktikovanja znači da ispunjavamo dužnosti prema Uzvišenom Allahu prema Njegovim namazima i prema Njegovim stvorenjima. Osim toga, da širimo poruku Islama cijelom svijetu.

Obećani Mesija a.s dalje piše:” Ako uspostavite vezu sa mnom onda morate ispuniti svrhu zbog koje sam ja došao; a to je da pokažete lojalnost i vjeru prema Svemogućem Allahu i da postupate prema učenju Časnog Kur’ana na način koji nam je pokazao Časni Poslanik (savs) i njegovi ashabi. Razmisljaj te o ispravnim principima koje Časni Kur’an nalaže i ponašaj te se prema njima… Zapamtite zajednica koju Uzvišeni Allah želi da upostavi ne može uspjeti bez pobožnih djela.” Ovo nije mala stvar, ovo je stvar koja traži veliko razmišljanje i praksu. Zapamtite uvjek da ovosvjetske želje i bogatstvo vam ne može garantovati zaštitu ili zaštitu za vaše potomke. Činjenica je da je jedino blagoslov i milost Svemogućeg Boga i jedino kad uspostavimo vezu sa Njim i radimo prema Njegovim naredbama da možemo da garantujemo našu sigurnost. Da nam Uzvišeni Allah omogući svima da živimo život prema ovom učenju.

Zemljište za džamiju kupljeno je 2007 godine. Odprilike 6 godina poslije 2013 rad je počeo. U toko izgradnje postojali su neki problemi, ali ove godine džamija je završena. Kao što sam spomenuo 8.1 miliona je potrošeno u izgradnji ove džamije, lokalni džemat u Filadelfiji je donirao malo više od 2.435.000, ostali džemati širom Amerike su donirali 1.240.000 glavno sjedište džemata u Americi je doniralo 4.447.000 prilično više od pola ukupnog iznosa.

Zemljište iznosi 21,400 skvernih fita. Na 3 sprata je, u podrumu imaju komercijalnu kuhinju. Na srednjem spratu, apartman za misionara, na gornjem spratu je biblioteka i uredi. Džamija je podjeljena na dva djela, pola za muškarce i žene, veličina je 5000 skverni fita. Prostor može da sadrži odprilike 350 ljudi i 350 žena. Ima 6000 skver fita prostorija koja će da služi za razne potrebe u koji može da stane 700 ljudi i može da se koristi za sport. Takodjer džematski uredi su tu. Parking ima mjesta za 46 automobila ali ima prostora za 86 automobila.

Da Allah pomogne svim Ahmadi Muslimanima da ispune svrhu izgradnje džamija koju je Uzvišeni Allah naredio i koje sam već spomenuo, i da džamija bude prekretnica u širenju istinite poruke Islama u ovom mjestu. Amin.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp