U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da je spomenuo neke hadise u vezi Hazreti Abdullah bin Mas’uud (ra) u zadnjoj hutbi i da će danas da nastavi da još govori o njemu.

Hazreti Abdullah bin Mas’uud ima veliki status kad je upitanju njegova blizina sa Uzvišenim Allahom i njegova veza sa Njim. On je bio specijalni savjetnik zajedno sa Hazreti Ebu Bekrom (ra) i Hazreti Omerom (ra). I prema jednom hadisu, Časni Poslanik (savs) im je govorio da se drže pravog puta i prakse od Hazreti Abdullah bin Mas’uud. Časni Poslanik (savs) je imao specijalno povjerenje u njega, a Hazreti Abdullah bin Mas’uud je imao ogromnu ljubav prema Poslaniku (savs).

Hazreti Abdullah bin Mas’uud je bio bogobojazan, pobožan i obožavao je Allaha puno. Volio je puno da obožava Allaha kroz nafila namaze (dobrovoljni namazi) to jeste dodatno redovnim namazima i tahadžudu. On bi također klanjao Chasht (u periodu između jutra i podne.) I postio je dobrovoljni post Ponedjeljkom i Četvrtkom. 

Bio je dobro poznat kao osoba odličnog morala, bio je blag učitelj, i puno bogobojazan. Ispunio je na najbolji nacin vezu  bratstva koju je Časni Poslanik (savs) uspostavio sa Hazreti Zubair bin El-Avam, on mu je vjerovao kao pravom bratu i dao mu je da vodi sve njegove finansije. 

Jednom je hodao prema sastanku gdje je prisustvovao Časni Poslanik (savs) još je bio napolju na putu kad je čuo rijči Časnog Poslanika (savs) :” Sjedni!” Hazreti Abdullah bin Mas’uud još nije bio stigao na sastanak, ali čim je čuo glas Časnog Poslanika (savs) dok je još stajao na putu kraj džamije sjeo je i sjedeći se micao prema džamiji. Kad ga je osoba kritikovala i upitala ga kakva je to glupost što je on radio. Hazreti Abdullah bin Mas’uud je rekao: “Čuo sam naređnje Časnog Poslanika (savs) kad bi umro prije nego što stignem do džamije, ne bi želio da me smrt zadesi u neposlušnosti prema Časnom Poslaniku (savs). Ovo je bila neviđena poslušnost i duh kojim su pratili sve što je Časni Poslanik naredio. Ovo je zašto ashabi iako su bili nepismeni i često je spomenuto da je samo bilo 7 pismenih ljudi u cijeloj Mekki, ali oni su uznapredovali širom svijeta. Kao rezultat njihove poslušnosti prema Poslaniku (savs) ovo je položaj koji su oni postigli. Zbog ovoga mi uvjek moramo da se sjetimo ovoga, ovaj primjer svaki Ahmadi mora da prati.   

Jedne prilike Hazreti Omer (ra) je sreo karavan. Ali zbog mraka nije ih mogao da vidi. U toj grupi je bio Hazreti Abdullah bin Mas’uud. Hazreti Omer (ra) je poslao nekoga da pita odakle je grupa stigla. Kad je upitao, Hazreti Abdullah bin Mas’uud je odgovorio “Fađđul Amiik”  što znači iz daleka. Onda je upitao gdje oni putuju? On je odgovorio u Bejtul Atiik (Drevnu Kuću) to jeste Kabu. Hazreti Omer (ra) je pitao:

”Da li je ijedan od vas učenjak?” i naredio je nekome da ih pita koji je ajet u Časnom Kur’anu najuzvišeniji. Kad je Hazreti Omer (ra) to pitao, Hazreti Abdullah bin Mas’uud je odgovorio: “

Allah je – nema boga osim Njega

– vječno živi, Samouzdržavani,

Sveodržavajući. Ne obuzima Ga

drijemež, niti san…(2:256) 

Rekao je Ajetul Kursija. Hazreti Omer (ra) onda je upitao. Koji je ajet najsadržljiviji u Časnom Kur’anu. 

Hazreti Abdullah bin Mas’uud je odgovorio: “Zaista, Allah naređuje pravednost,i dobročinstvo, i da dajete kao (što dajete) bližnjim svojima…” (16:91) 

Hazreti Omer (ra) je onda rekao da ih pitaju koji ajet je sveobuhvatajući u Časnom Kur’anu? Hazreti Abdullah bin Mas’uud je odgovorio: 

“ Tog Dana ljudi će izlaziti u

podijeljenim grupama, da im budu

pokazana djela njihova.

Pa ko god bude uradio i trun

dobra, vidjet će ga,

 a ko god bude uradio i trun zla,

vidjet će ga. (99:7-9)

Onda je upitao koji ajet iz Časnog Kur’ana utiče na nekoga da ima trepera od njega? Hazreti Abdullah bin Mas’uud je odgovorio: 

“(Odluka) neće biti po vašim

željama, niti željama sljedbenika

Knjige. Ko god čini zlo bit će kažnjen

za to; i on za sebe neće naći prijatelja

ili pomagača mimo Allaha. (4:124)

Hazreti Omer (ra) je postavio pitanje koji ajet iz Časnog Kur’ana najviše obećava? Hazreti Abdullah bin Mas’uud je odgovorio:

”Ti reci: “O robovi moji koji ste

činili nepravdu svojim dušama! Ne

gubite nadu u Allahovu milost,

zaista, Allah oprašta sve grijehe.

Doista, Allah najviše prašta (i)

milostiv je. (39:54)

Hazreti Abdullah prenosi:” Jednom je Hazreti Abdullah bin Mas’uud se osjećao bolestan i bio je puno zabrinut. Rekli smo mu nikad te prije nismo vidjeli ovako zabrinutog u toku bolesti. On je odgovorio da se razboli iznenada i ne osjeća se spremnim da se suoči sa životom poslije smrti i da ga to zabrinjava. Uz Allahov blagoslov Hazreti Abdullah bin Mas’uud je postao vrlo istaknut da u zadnjoj godini svog života, njegove finansije su iznosile 95 hiljada dirhama. On je napisao u svom testamentu da njegovi ćefini budu vrlo jednostavni i da njihova cijena bude 200 dirhama. Hazreti Osman (ra) je klanjao njegovu dženazu i bio je ukopan u Džennetul Bakii’ navečer. 

Drugi ashab kojeg ću spomenuti danas je Hazreti Kudama bin Maz’un. On je bio brat od Hazreti Usman bin Maz’un i bio je suprug Hazreti Safije, ona je bila sestra Hazreti Omera (ra).

Hazreti Kudama bin Maz’un je imao više brakova. Jedna od supruga se zvala Hind bint Valiid koja je rodila Umara i Fatimu, druga supruga se zvala Fatima bint Ebu Sufiyaan koja je rodila Ajšu. Onda supruga po imenu Ummi Vald koja je rodila Hafzah i Hazreti Sufija bint Hitab koja je rodila Hazreti Ramlah.Imao je 19 godina kad je prihvtio Islam, znači bio je vrlo mlad i poslije je njegova cijela porodica otišla iz Mekke i preselila se u Medinu ostavljaju ći svu imovinu. Njegova porodica je ugostio Abdullah bin Salma Ujlani iz Medine. Kad je Časni Poslanik (savs) se preselio iz Mekke u Medinu on je odredio stalni boravak za hazreti Kudama i njegovog brata jer im je dodjelio dio zemljišta.    

Hazreti Kudama je bio jedan on prvih Muslimana koji je učestvovao u preseljenju u Abesiniju i Medinu. Učestvovao je u bitci na Bedru, Uhudu i svim ostalim borbama uz Časnog Poslanika (savs).  

Kad je Hazreti Usman bin Maz’un preminuo iza sebe je ostavio jednu kćerku u vezi koje je savjetovao svog brata Hazreti Kudama. Hazreti Kudama se složio za jednu ponudu braka za nju ali ona i njena majka su želile ponudu od druge osobe. Ovo je bilo predstavljeno Časnom Poslaniku (savs) i onda je on pozvao Hazreti Kudama i rekao mu: “Ova djevojka je siroče. Ona će da se uda za onoga koga ona želi. Ona će da prihvati koga hoće od dvojice koji su je prosili.” Ovo je bila odluka Časnog Poslanika (savs) i ovako je Časni Poslanik (savs) uspostavio izbor za žene i podučio Muslimane da dobro paze siročad. Ovo je bila odluka Časnog Poslanika (savs) i ovako su žene dobile  slobodu izbora i da se siročad paze sa specijalnom pažnjom. Poslanik (savs) se potrudio da niko ne posupi loše prema njoj zbog toga što je njen otac umro. Hazreti Kudama je preminou u 36 godini poslije Hidžre u 68 godini života. 

Da nam Uzvišeni Allah omogući da idemo stopama ovih ljudi, koji su imali duboko znanje u vezi vjere kroz njihovu lojalnost i vjerodostojnost pokazali su veliki stepen ljubavi prema Časnom Poslaniku i da nas sačuva da budemo dio bilo kakvog nereda. 

Poslije hutbe ja ću klanjati dvije dženaze u odstustvu. Prva je za Gospodju Amatul Hafiiz Bhatti suprugu Gospodina Mahmuud Bhatti iz Karačija. Ona je služila kao Presjednica Leđne (Organizacije za žene) u distriktu Karači dugo vremena. Preminula je 27 Septembra u 93 godini života. Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo. 

Druga dženaza je od Gospodina Adnan Vandenbroeck koji je služio kao Nacionalni Sekretar Amuur-i-Kharđa (Vanjske Afere) Preminuo je 29 Septembra. Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Njegov otac je Gospodin Rizwan Vandenbroeck koji je bio prvi Ahmadi Musliman u Belgija Džematu koji je prihvatio Ahmadijjat u 1960-oj. Gospodin Adnan nije primio Ahmadijjat radi svog oca, već je sam za sebe istraživao i onda je poslije 1994 primio Ahmadijjat. Bio je vrlo aktivan u Tabliku, klanjao je redovo, i služio Džemat i bio je lojalan Instituciji Hilafeta. Slušao je hutbe svakog petka i onda bi rekao svojoj djeci da preslušaju hutbe. Imao je jaku vezu sa Hilafetom. 

Da Uzvišeni Allah uzdigne status I podari mu Njegov oprost i milost. Da Allah podari Džematu mnogo osoba poput njega. Ostavlja iza sebe suprugu, sina i kćerku; da Svemogući Allah im omogući da se učvrste u vjeri i da im poveća jačinu vjere i da im omogući da nastave u stopama svog oca. Amin. 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp