U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Bogobojaznost i naša veza sa Stvoriteljem

Kratki sadržaj

Poslije učenja Šehadeta, Euze i Sure El-Fatiha Hazreti Halifatul Masih V (da Allah blagoslovi njegove ruke) je rekao: Na ovom vremenu, u kojem se nemir i metež raširio svugdje i na svakom stepenu; u kućama, zajednicama, nacijama i širom svijeta. Uprkos napredku nauka, racionalnosti i unaprijeđenju, čovječanstvo se gubi u mraku. Čovječanstvo je zaboravilo svog Stvoritelja i Gospodara u požudi za ovim svijetom, i kreću se prema jami uništenja. Pod ovakvim  okolnostima, možemo shvatiti, da budem tačniji, zašto ne Muslimanski narod je izgubljen u privlačnosti ovosvjetskih atrakcija. Ovo je zbog toga što njihova religija ne predstavlja obimnu i kompletnu soluciju u smislu da ih uputi prema Uzvišenom Allahu. Kako god, zapanjujuće je da Muslimani koji imaju sveobuhvatajnu i  potpunu knjigu u originalnoj formi, su također u istoj situaciji. Zbog toga umjesto da poslušaju onoga koji je poslan i koji je Božiji Poslanik, koji je donio kraj svađama, većina Muslimana je odlučila da slijedi zalutale vjerske vođe, koji prave nered u ime religije. Ovo je razlog zašto Muslimanski svijet prolazi kroz razne nerede. Njihove vjerske i ovosvjetske vođe ih guraju u tamninu. Iskorištavajući ovu situaciju, strani svijet, posebno ne Muslimanske sile šalju oružje i pomoć da bi grupe Muslimana zaratile jedni između drugih da postignu sobstveni interes.

Ovo je velika agonija, koja bi trebala da bude izvor motivacije da se molimo za Muslimane, dok se osvrćemo na naše sobstveno stanje, da li smo mi postigli moralni i vjerski status koji je Obećani Mesija (a.s) očekivao od nas. Ako naše praktikovanje nije reflektovano sa reformom koja dolazi prihvatanjem Obećanog Mesije (a.s) onda mi možemo da spadnemo u kategoriju od onih koji su zarobljeni u neredu i metežu. Obećani Mesija (a.s) je neprekidno i mnogo puta savjetovao svom Džematu kakvo njihovo stanje treba da bude poslije Bai’ata (zakletve lojalnosti) i dao nam je praktične savjete kako postići ovaj cilj. Sad ću predstaviti razna pisanja od Obećanog Mesije (a.s) koja privlače našu pozornost ovome. Zbog toga trebamo da ih slušamo sa pozornošću. Nemoj te smatratiti da je dovoljno ako ste ih nekad prije čuli ili pročitali i mnogo puta, jer mi zaboravljamo i poslije toga ako smo ih čuli ili pročitali mnogo puta. Na jednom mjestu Obećani Mesija (a.s) piše :” Neophodno je za naš Džemat da usvoji bogobojaznost u ovom vremenu nereda, gdje udari pogrešnih uputa, neznanje i izopačenost vrebaju iz svih direkcija… Posmatraju i najmanji gubitak ovosvjetskih stvari, i odbacuju vjerske aspekte i prava Uzvišenog Boga…Oni su obuzeti sa osobnim osjećanjima u vezi najmanjih zbivanja…. Srcima je uskraćena vjera a praktično stanje nepostoji. Ovo je upravo razlog zbog kojeg je Uzvišeni Bog mene poslao da ja opet vratim ove aspekte… Bog nije želio da ovo polje ostane neplodno i za ljude da ostanu udaljeni (od Njega)… i zbog ovog razsloga mi propovjedamo da bi ti mogao da stekneš život ispunjen Takvom (Bogobojaznošću).”

Da bi bili istiniti Ahmadi Muslimani, transformacija našeg osobnog stanja je podmoranje. Jedino tad ćemo biti ustanju da ispunimo zavjete Baiata. Šta je istinitost Islama i kako je možemo dobiti? U vezi ovoga, Obećani Mesija (a.s) piše:” Islam znači da se potpuno predamo Uzvišenom Bogu i njegova suština je istinita i apsolutna poslušnost Bogu. Musliman je onaj, koji preda svo svoje biće Uzvišenom Allahu i želi da postigne zadovoljstvo Uzvišenog Allaha bez ikakve nade za nagradom… Dalje, sve njegove vrline i dobra djela su učinjena sa osjećanjem zadovoljstva.”

Obećani Mesija (a.s) piše, “Istiniti Musliman voli Uzvišenog Allaha govoreći i vjerujući da je On moj Voljeni, moj Gospodar, moj Stvoritelj i  Dobrotvorac. Zbog ovog razloga, on stavlja svoju glavu na Njegov prag. Iako istinitom Muslimanu kažu da neće dobiti nikakvu nagradu za ova djela; da Džehennem ne postoji, ni Džennet, nema uživanja i zadovoljstva, on i dalje neće biti u stanju da se suzdrži da ne radi dobra djela i da voli Boga.” Ovo je nesebična ljubav prema Uzvišenom Bogu, koju je Obećani Mesija (a.s) žudio da uspostavi, ne radi neke nagrade, ne radi straha prema Džehennemu, ne radi toga da zaradi Džennet, radije, trebamo da imamo čistu ljubav prema Uzvišenom Bogu. Moramo voljeti Uzvišenog Boga iako ništa ne dobijemo za uzvrat.

Zato, kad osoba koristi od Boga date sposobnosti za ove ciljeve i svrhe, bude očevidac lica svog Istinskog Voljenog.

Opisujući svoje stanje da je progutan u ljubavi prema Svemogućem Allahu, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Prema tome, s ciljem da postanete isitnski vjernik, neophodno je da razvijete takvu prirodu gdje ljubav i poslušnost Bogu nisu bazirani na nadi o nekoj nagradi i strahu od neke kazne. Zapravo, to treba biti urođeni dio vašeg karaktera. Onda će upravo ova ljubav formirati Džennet, i u starnosti je ovo isitnski Džennet, inače niko ne može ući u Džennet dok ne posvoji ovaj put. Zato vam ja kažem, to jest onima koji sebe povezuju samnom da idu ovim putem jer je to isitnski put ka Džennetu.’

Zato je Obećani Mesija a.s. lično postavio pitanje o tome da li je poslušnost lahka stvar. On kaže: ‘Onaj ko u potpunosti nije poslušan ozloglašava ime ove Zajednice. Tu nije smao jedna naredba, tu su brojne takve naredbe. Baš kao što ima nekoliko vrata ka Džennetu gdje jedna osoba ulazi kroz jedna vrata a druga kroz druga, tu je takođe nekoliko vrata ka Džehennemu. Ne smije biti tako da zatvorite jedna vrata dok druga ostavite otvorena.’

Obećani Mesija a.s. onda kaže: ‘Imajte na umu da upisivanje samo svog imena ne uvodi osobu u Džemat, Zajednicu… Volite jedan drugog, nemojte otimati prava jedan drugom, i postanite potpuno zadubljeni  u Allahov put tako da On na vas prospe blagoslove. Izvan ovoga, nema ničeg drugog.’

Obećani Mesija a.s. kaže da je praktičan primjer ovoga kao kad neko samo izgovara riječ ‘slatko’ i ‘šećer’ ali nemože ispuniti svoja usta slatkim ukusom dok zapravo ne pojede slatku hranu. Slično tome, samo iskazivati svoju ljubav prema Bogu i proglašavati Njegovu Jedinstvenost nije od koristi ako  nema praktične primjene toga. Obećani Mesija a.s. je rekao da naša Zajednica želi da zadovolji Svemogućeg Allaha, i zato dajte prioritet vjeri. Ako takođe želite da zadovoljite Boga onda dajete prednost svojoj vjeri. Vaš prvi prioritet treba biti vaša vjera. On nas je upozorio ako nemate predanost i iskrenosti onda niste istiniti  i u takvom okolnostima će osoba nestati prije neprijatelja ako nema predanosti. Svemogući Allah ne može biti zaveden ili prevaren, niko Ga nemože prevariti. Zato je neophodno da u sebi razvijete isitnsku predanost i iskrenost.

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Najbolja razmjena je razmjena vjere koja će vas spasiti od bolne kazne. Zato, ja takođe kažem ove riječi Svemogućeg Boga: ‘Zar nećete da vam pokažem razmjenu koja će vas spasiti od bolne kazne?’ Onaj ko želi da napreduje u znanju treba učiti Časni Kur’an i zamisliti se nad njim. Gdje god nije u stanju da nešto razumije treba pitati.  Ako ne shvata neko značenje treba pitati druge i okoristiti se od toga. Časni Kur’an je more znanja, a u dubinama ovog okeana nalazi se ogromni dragocjeni biseri i neprocjenjivi dragulji.’

Jednom prilikom je, skrećući pažnju Džemata na bogobojaznost , Obećani Mesija a.s. rekao: ‘Ja sam bio određen s ciljem da utemeljim bogobojaznost. Polje pobožnosti je napušteno. Umjesto dizanja sablje treba prakticirati bogobojaznost. Cijeli svijet će vas pomagati ako praktikujete bogobojaznost. Zato posvojite bogobojaznost.’

Jednom prilikom je, usmjeravajući našu pažnju na uvećavanje duhovnosti i uvećavanje vjerskog znanja, Obećani Mesija a.s. rekao: ‘Učenik ne može postići nikakvu korist samo govoreći: ‘Ja imam vezu sa svojim učiteljem,’ dok ne bude postupao po onome čemu je poučavan. ” Reči: mi smo dali zavjet odanosti, mi smo postali Ahmadi muslimani’ ili ‘mi smo rođeni Ahmadi’ neće imati  nikakve koristi što ste rođeni kao Ahmadi muslimani ili ne ako ne uvećate svoje vjersko znanje. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Zašto da u vašem uvjerenju bude ikakve jakosti i božanskog shvatanja ako ne uvećate svoje znanje? Vi ćete, suprotno tome osjećati dvojbu i sumnju nad sitnim stvarima koje možda dovedu do uzdrmavanja vašeg temelja.’

Prema tome, Obećani Mesija a.s. nas je savjetovao da posmatramo i razmišljamo nad Časnim Kur’anom i slično tome trebamo takođe usredočiti svoju pažnju na čitanje njegovih knjiga i uvećati svoje religisko znanje. Na isti način, takođe trebamo nastojati da osnujemo vezu s Halifatom. U ovom pogledu, trebamo formirati vezu s Halifom vremena kroz blagoslov MTA i trebate steći korist od svih njegovih programa. Ovo je veličanstven izvor i svaki Ahmadi treba tražiti korist od toga.

Da bi usmjerio našu pažnju na izražavanje uzajamne ljubavi i naklonosti jedan prema drugom i razumjevanju patnje jedan drugog i ispunjavanju dužnih prava, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Prema tome, naša praksa treba biti da pomažemo slabiju braću i postanemo potpora za njih. Kako bi bila velika nesreća ako su tu dvojica braće, jedan od njih zna plivati a drugi ne zna, zar neće biti odgovornost prvog brata da spasi svog brata da ne potone ili ako ga pusti da potone? Na njemu je obaveza da ga spasi od smrti. Zato je u Časnom Kur’anu spomenuto slijedeće: I pomažite jedan drugom u bogobojaznosti i pobožnosti.’

Obećani Mesija a.s. onda kaže: ‘Nijedna zajednica ne može se smatrati jednom zajednicom dok jači ne budu pomagali slabije. Ovo se može dogoditi samo kad prekrivate greške i nedostatke drugih. Umjesto da otkrivate propuste drugih trebate nastojati da prikrijete njihove nedostatke (mane)…, neophodno je za starije da prema svojoj omladini (braći) postupaju s poštovanjem i pokažu im ljubaznost. Zapamtite, Džemat se ne može smatrati jednim ako izjedate jedan drugog, to jest ako čtiri prijatelja sjede zajedno i jedan od njih prigovara o jednom bratu koji je siromašan.’ Nije moguće za da jedan drugog izjedaju. Ovdje riječ ‘izjeda’ je upotrebljena u dodatku koji je Svemogući Allah spomenuo gdje je rekao da je krađa i ružan govor o svojoj braći  kao da jedete tijelo svog mrtvog brata. Prema tome, nemojte tražiti slabosti drugih i umjesto toga se usredočite na njihove pozitivne osobine.

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Zajednica se nemože smatrati jednom zajednicom u kojoj izjedaju jedan drugog i kad četvorica ljudi sjede zajedno prigovaraju o svom siromašnijem bratu, i ukazuju na njegove mane i ističu ih, onda takođe gledaju s visine na siromašnije i slabije članove zajednice s prezirom i nenaklonošću. Umjesto toga, ojačajte položaj u jedinstvu i postanite jedan, što uvećava uzajamnu ljubav i blagoslove.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Osoba ne smije strogo grditi druge zbog sitnih i beznačajnih stvari, koje postaje povod izazivanja boli kod drugih ili za njih može biti rastužujuće.’ Objašnjavajući dalje o bratstvu i sažaljenju, Obećani Mesija a.s. nas savjetuje i kaže: ‘Naša zajednica ne može cvjetati dok istinski ne budemo imali sažaljenje jedan prema drugom.’ Ako želimo da napredujemo i uspijevamo onda moramo jedan drugom pokazivati istinsko sažaljenje. Moramo koristiti sve svoje sposobnosti i voljeti one koji su slabiji. Ko god ima snagu treba gajiti ljubav radi onih koji su slabiji. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ja često čujem da pojedini vide drugog da se spotiče se  i umjesto da mu pruži učtivost, ta osoba gleda na njega s gađenjem i zgražavanjem. Međutim, on treba činiti dove za tog pojedinca, onda kroz ljubav i sažaljenje mu to pitanje treba učtivo objasniti.  Međutim, umjesto ovoga oni uvećavaju svoju zlobu. Ako pojedinac ne pokaže oprost i pokaže sažaljenje, stvar će se samo pogoršati, i posljedice će biti teške.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ja imam velika očekivanja od Svemogućeg Boga jer On je obećao: to jest: Ja ću postaviti one koji tebe slijede iznad onih koji  ne vjeruju, do Dana oživljavanja.. Ovo su dani slabosti i oni daju priliku svakome da ostvari popravljanje sebe i popravi svoje stanje. Jadati se jedan na drugog, vrijeđati osjećanja drugog, povrediti nečije osjećaje upotrebom ružnih riječi i smatrati slabog i poniznog niskim ljudima, je grijeh. Prema tome, dužnost je siromašnog da poštuje svoju cijenjenu braću a dužnost je bogatog da pomogne siromašnog a ne da ih smatra niskim i prezrivim. Zato što su oni braća jedan s drugim iako njihovi očevi nisu isti ali konačno duhovni otac je isti za sve i oni su grane istog drveta.’

Radi našeg popravljanja, Obećani Mesija a.s. nam je savjetovao da čitamo knjigu Nuhova lađa, i stalno nas je podsticao da je čitamo. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ja sam rekao svojoj Zajednici u brojnim prilikama da se ne oslanjaju samo na bai’at (zavjet pristupa) samnom. Dok ne dostignete dubinu bai’ata nemožete postići spas. Onaj ko se jednostavno oslanja na vanjska gledišta lišen je suštine.’ Ako ne budemo slijedili učenja Obećanog Mesije a.s. sigurno nećemo izvući nikakvu korist od ovih učenja. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Vi trebate redovno proučavati (ovu knjigu), Nuhova lađa i postupati u skladu s tim. Zaista, onaj istinski napreduje ko sebe očisti. (87:15). Ima hiljade onih koji su krivi što su počinili krađu, blud, nemoralnost, uzimanje alkohola i vodili griješan život a tvrde da su među sljedbenicima Časnog Poslanika s.a.v.s., ali oni mogu li se oni isitnski smatrati sljedbenicima? Sigurno nemogu. Istinski sljedbenik je onaj ko se drži učenja Časnog Poslanika s.a.v.s.’

Čitajući ovu knjigu, Nuhova lađa članovima Džemata i podstičući ih da ovu knjigu čitaju, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘U Nuhovoj lađi ja sam predstavio svoja učenja i neophodno je za svakog pojedinca da bude upoznat s njima, čak i ako treba biti da u svakom gradu Džemat organizuje skup i čita im ovu knjigu… na ovaj način ona neće samo propagirati ovu poruku nego će takođe osnovati jedinstvo između Džemata koje nastojimo uliti u njih.’ Zato, dok trebaju biti napravljene pripreme da se ovo čita u Džematima, takođe trebaju biti napravljene pripreme da se ona čita na MTA. Svako ovo treba učiniti dijelom svog života. Osoba ovo treba čitati lično također i učiniti napor da se toga drži.

U pogledu toga da sebe spasite od grijeha i ocrtavajući  odlike stinskog Ahmadi muslimana, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Vaša dužnost sada je da se zauzmete u dovama, istighfaru (traženju oprosta), ibadetu Svemogućem i čišćenju sebe. Spasite sebe od svake vrste zlobe, kivnosti, ogovaranja, oholosti, ispraznosti, otvorenih i skrivenih oblika nepobožnosti, tromosti (lijenosti) i nemara. Zapamtite, na kraju su bogobojazni ti kojima bude dat uspjeh baš kao što Svemogući Bog kaže: a kraj je za bogobojazne. Zato trebate uveliko razmisliti o tome da nastojite postati bogobojazni, jer na posljetku(dobar) kraj je za one koji su bogobojazni.’

Da nas Svemogući Allah osposobi da postanemo istinski Ahmadi muslimani i slijedimo učenja Obećanog Mesije a.s. Da ispunimo dužnosti prema Svemogućem Bogu i steknemo njegovo zadovoljstvo. Da postanemo oni koji naprave popravljanje u svom praktičnom stanju i posvetimo pažnju ka uvećavanju svog religiskog znanja i takođe da ispunimo prava drugih ljudi.

Kao što sam ranije nagovijestio da ovih dana posebno činite dove za stanje u Pakistanu i oni koji žive u Pakistanu trebaju takođe obilato činiti dove za sebe. Da ih Svemogući Allah zaštiti od svakog oblika zla. Takođe trebate militi (Allaha) za svijet općenito takođe, jer se naglo kreće prema ratu. I Rusija i Amerika su zauzete u pripremama i u stvarnosti, obje žele da utemelje svoju nadmoć ali je dat izgovor da žele da zaštite prava onih koji su potlačeni. Zapravo, pod maskom nastojanja da ponovno uspostave prava potlačenih koji takođe sastoje od muslimanskih zemalja oni žele da unište muslimanske zemlje. Zato (činite dove) da Svemogući Allah uputi muslimane. Takođe da Svemogući Allah uništi one terorističke organizacije koje čine okrutnosti u ime islama i da On uputi obje strane. Iznad svega, da ih Svemogući Allah osposobi da prepoznaju Imama ovog doba jer bez ovoga nema drugog načina za nih da budu spašeni. Da ih Svemogući Allah uputi i da muslimani, umjesto da budu dio ovog tlačenja propagiraju ljubav, naklonost i bratstvo, u skladu sa istinskim učenjem islama i ispune dužnosti prema Svemogućem Bogu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp