U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Obećani Mesija i Mehdi a.s.

Kratki sadržaj

Poslije učenja Tashahhuda, Ta’wwuz-a, i sure Al-Fatiha, hazreti Halifatul Mesih V a.t.b.a. je rekao: ‘Danas je 23 mart. Ovaj dan se obilježava u Zajednici kao Dan Obećanog Mesije i vezano za ovo tog dana Zajednica takođe održava skupove.  Ja ću predstaviti neke isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s. u kojima je on objasnio svrhu dolaska ‘Obećanog Mesije’, potrebu za njim i o njegovom položaju. Nakon što je iznio svoju tvrdnju, takozvani učenjaci su učinili sve što su mogli, uložili su krajnje napore i otišli dokle god su mogli da potaknu općenito muslimane protiv njega, i dalje to čine. Međutim, uz pomoć Svemogućeg Allaha njegova Zajednica i dalje napreduje i ljudi čiste prirode i dalje se pridružuju Zajednici.’

Pa ipak, dok spominje svoj dolazak, u skladu sa Božijim obećanjima, i proglašava da je on zaista bio ranije spomenuti Mesija, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Božija obećanja su uvijek istinita. On je poslao Upozorivača svijetu u skladu sa Svojim obećanjem. Svijet ga nije prihvatio ali Svemogući Bog će ga sigurno prihvatiti i utvrditi njegovu istinitost kroz moćne znakove. Ja vam uistinu kažem: ja sam došao kao Obećani Mesija, u skladu sa Božijim obećanjem. Neka onaj ko želi prihvati i neka onaj ko želi  odbije. Međutim, vaše odbijanje neće napraviti nikakvu razliku. Šta god je Allah obećao sigurno će se dogoditi, jer je On obećao u Braheen-e-Ahmadija: (Arapski) (Allah i Njegov Poslanik su govorili istinu i ovo obećanje će se ostvariti.)’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ispravno je za svakog tragača za istinom da od nas traži dokaz naše tvrdnje.’ Obećani Mesija a.s. kaže: (ovo su) tekstovi iz Časnog Kur’ana i hadisa (govora Časnog Poslanika s.a.v.s.) i logični dokazi, to jest:  potrebe ovog vremena, koje su zahtijevale dolazak reformatora. Pored toga, ja sam iznio kratki pregled koji iznosi Božije znakove, koje je On pokazao na mojim rukama.’ Obećani Mesija a.s. kaže da je iznio kratki pregled, koji sadrži otprilike stotinu i pedeset znakova i u koje su se osvjedočili milioni ljudi. Predstavljati besmislenosti nije postupak vrline.

Obećani Mesija a.s. kaže da je iz ovog razloga Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da će Obećani Mesija a.s. doći kao sudija. Drugim riječima, kad se pojavi Obećani Mesija a.s. on će biti sudija i vi se trebate povinovati njegovoj odluci. On će biti taj koji će donositi odluke i vi trebate prihvatiti njegove odluke.Oni ljudi, čija su srca ispunjena smutnjom, jer oni neće da vjeruju oni i dalje predstavljaju uzaludne dokaze i optužbe. Međutim, oni trebaju zapamtiti da će Svemogući Allah, u skladu sa Svojim obećanjem jasno pokazati moju istinitost kroz moćne znakove.’

Onda, iznoseći činjenicu da odbijanje obećanog Mesije a.s. vodi odbijanju Uzvišenog Allaha i Njegovog Poslanika s.a.v.s., Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Odbiti mene nije zapravo ograničeno na odbijanje samo mene. Zapravo, to je odbijanje Allaha i Njegovog Poslanika s.a.v.s. Razlog za ovo je da, ko god mene odbija, prije toga on, Bože sačuvaj, vjeruje da Uzvišeni Allah laže jer je svjedok tome da su unutrašnji i vanjski neredi prešli sve granice a da Uzvišeni Allah – uprkos Svom obećanju (Arapski Hidžr:10) zaista, Mi smo poslali ovu opomenu i zaista ćemo Mi biti njen čuvar) nije napravio nikakvo uređenje za njihovo popravljanje. To je kao da on prividno vjeruje u činjenicu da je Uzvišeni Allah obećao u ajetu Istikhal (nasljedstvo) koje je nalik onom u Musaovom poretku, da će On takođe osnovati sistem Halifata (halifat ili nasljedstvo) u poretku  Muhammeda s.a.v.s. Međutim, da On nije, Bože sačuvaj, ispunio Svoje obećanje i da sada nema Halife (nasljednika) u ovom ummetu… Slično tome, oni će biti primorani dokazati da je lažan ajet Časnog Kur’ana (Arapski) (Al-Džuma:4) (i drugima (je njegaposlaomeđu njima koji im se još nisu priključili On je Moćni, Mudri), koji daje radosne vijesti o (dolasku) odraza Ahmada (Časnog Poslanika s.a.v.s.)’ Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Nema sumnje da odbijanje mene nalaže odbijanje Boga i da prihvatanje mene svjedoči (istinitosti) Boga i bude razvijena čvrsta vjera u Njegovo Biće. Osim toga, odbijanje mene nije zapravo (ograničeno na) odbijanje mene. Zapravo je to odbijanje Časnog Poslanika s.a.v.s. Prema tome, prije nego što osoba bude imala hrabrosti da odbije i poriče mene, treba razmisliti i tražiti uputu iz svog srca o tome koga odbija.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Zato, ja otvoreno kažem da poricanje mene nije lahak zadatak. Prije nego što mene proglasite nevjernikom, vi ćete sami postati nevjernici… S ciljem da mene proglasite nekim ko je napustio Časni Kur’an i hadis (tradicije Časnog Poslanika s.a.v.s.) vi ćete ih lično morati napustiti.’ Čak u tom slučaju samo će ih ta osoba napustiti ili drugim riječima, ja ih neću napustiti. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ja svjedočim (istinitosti) Časnog Kur’ana i hadisa (tradicijama Časnog Poslanika s.a.v.s.) i ja sam njihovo ispunjenje. Ja nisam zalutao. Zapravo, ja sam Mehdi. Ja nisam nevjernik nego istinsko ispunjenje (Arapski) (Ja sam prvi koji vjeruje).’

Obećani Mesija a.s. je objašnjavao sve ove aspekte gostima koji su dolazili u posjetu. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Nemojte žuriti u vezi sa mnom. Zapravo se trebate zamisliti s čistom namjerom i čistog uma.’ Onda, jednom prilikom je Obećani Mesija a.s. rekao: ”Dakle, ako su srca ovih ljudi bez ikakve kivnosti i zlobe, oni trebaju slušati moje riječi i slijediti me i gledati da li ih Uzvišeni Bog ostavlja u mraku ili ih upućuje ka svjetlu. Ja sam siguran ko god mene slijedi sa strpljenjem i čistog srca da neće biti uništen. Zapravo će sudjelovati u životu, koji se neće završiti.’ Drugim riječima, on će biti počaščen na ovom svijetu i Uzvišeni Allah će takođe prosuti Svoje blagoslove na njega na Ahiretu.

Allahovom milošću, danas se taj glas koji je potekao iz malog sela, raširio do 210 zemalja i ovo je takođe dokaz njegove istinitosti. U udaljenim mjestima, gdje prije 30-40 godina nismo mogli zamisliti da će se Ahmadijat raširiti, ne samo da je poruka stigla tamo nego Svemogući Allah takođe daje ljudima tako čvrstu vjeru da čovjek ostaje zadivljen. Ja ću predstaviti jedan događaj. Benin je mala Afrička zemlja gdje je u 2012. godini Džemat formalno osnovan. Tamo ima Ahmadi musliman iz jednog sela koji se zove Ibrahim sahib. On je prihvatio Ahmadijat ali prije ovoga on je bio musliman vrlo dobro upućen i obrazovan. Poslije prihvatanja Ahmadijata počeo je nadilaziti u ozbiljnosti i iskrenosti. Počeo je propovijedati svojoj braći i rodbini. Njegov brat je bio uznemiren njegovim propovijedanjem, smatrajući da će ih on odvratiti od njihove vjere tako da se počeo svađati s njim. Huzur a.t.b.a. je ispričao događaj koji nadahnjuje vjerom o tome kako je Svemogući Allah očito pokazao znakove u potporu njemu i njegovi moćni neprijatelji su bili poraženi i bila je pokazana istinitost Ahmadijata. Zato, Allahovom milošću takvi događaji čak i danas pomažu u korist Obećanog Mesije a.s.

Dok je odgovarao onima koji prigovaraju da već slijede islamsko učenje i da su tu već mnoge sekte u islamu, zašto je onda potrebno stvarati još jednu sektu i koja je svrha pridruživanja Džematu, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Zapamtite, takve stvari proizilaze iz nedostatka razumijevanja i shvatanja. Ovo nije zbog mene. Ako je stvoreno ovo neslaganje onda je to započeo Svemogući Allah Lično koji je osnovao ovaj Pokret. Ja nisam započeo ovaj Pokret, Svemogući Allah je taj Koji ga je osnovao, zato što se duhovno stanje neprestalno pogoršavalo što je dovelo do potpunog izmiranja snage vjere a Svemogući Allah želi kroz ovaj Pokret da oživi duh istinske vjere.’

Obećani Mesija a.s. je objasnio da je svrha dolaska Obećanog Mesije bila da sačuva islam od unutrašnjih i vanjskih zlih zavjera i napada. Časni Poslanik s.a.v.s. je takođe ovo predskazao. Obećani Mesija a.s. kaže: U pogledu kasnijeg doba Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da će biti dvije vrste zla. Jedna od njih će biti unutrašnja a druga vanjska. Unutrašnje zlo će biti da muslimani neće više ostati utvrđeni na istinskim učenjima i past će plijenom šejtanskih uticaja. U njihovim postupcima neće biti bogobojaznosti. Vanjsko zlo će biti da će biti izmišljene velike laži protiv blagoslovljenog karaktera Časnog Poslanika s.a.v.s. Svaka vrsta napora i planova će biti napravljena da učine da ljudi vjeruju u božanstvo Isa a.s. (Isusa) i u prokletu smrt na križu. Ukratko, radi popravljanja obaju ovih zala, unutrašnjih i vanjskih, date su radosne vijesti preko Časnog Poslanika s.a.v.s. da će osoba od njegovih sljedbenika biti određena da razbije  vanjska zla i otkrije stvarnost kršćanske vjere, iz ovog razloga će on biti nazvan Isa sin Merjemin. On će biti nazvan Mehdi jer će ih uspostaviti na pravi put rješavanjem unutrašnjih sukoba i nereda. Riječi: ‘i među drugima od njih (koji im se još nisu pridružili)’ smjeraju na ovo.”

Zato, pošto smo mi prihvatili Obećanog Mesiju a.s. standard našeg odnosa sa Svemogućim Bogom i naša bogobojaznost trebaju biti mnogo veći nego kod drugih muslimana. Naše praktično stanje treba biti bolje nego drugih. Naši postupci trebaju biti u skladu sa zadovoljstvom Svemogućeg Allaha i trebamo biti bogobojazni. U  vezi s ovim Obećani Mesija a.s. objašnjava: ‘Onaj ko daje zavjet bai’ata ne treba samo jednostavno biti zadovoljan sa vjerovanjem da je ova Zajednica na istini… Kad ste jednom ušli u zajednicu, onda postanite pobožni, bogobojazni i uzdržite se od svake vrste zla. Smekšajte svoj ton, ostanite zaokupljeni u traženju oprosta i ibadetu.’

Dok je tumačio o značenju izraza amaale-e-salih (pobožna djela), Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘U Časnim Kur’anu, Svemogući Bog je povezao vjeru sa amaal-e-salih. Amaale-e-salih je ono djelo u kojem  nema ni trunke (namjere za stvaranjem) nereda. Zapamtite, čovjek uvijek pada žrtvom samozadovoljstva. Šta je to što ga čini samozadovoljnim? Je li to uobraženost, to jest kad čovjek čini neko djelo da pokaže drugim ljudima. Ujab znači činiti neko djelo i biti zadovoljan svojim vlastitim postupcima.’ Obećani Mesija a.s. onda kaže: ‘Amaal-e-salih su ona djela koja su bez ikakvih nepravdi, uobraženosti, samozadovoljstva, oholosti i otimanja prava drugih. Baš kao što osoba može biti sačuvana zbog svojim ispravnih djela na Ahiretu, slično tome, može biti sačuvana kroz njih takođe na ovom svijetu.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Čak i ako ima jedan pojedinac koji čini  čestita djela, kao rezultat toga cijela kuća može biti spašena. Vodite računa o činjenici da, dok osoba ne čini čestita djela, jednostavno vjerovanje nije od koristi. Ako doktor prepiše neki lijek, to znači da osoba treba uzimati ove lijekove kako su propisani. Ako ne uzima te lijekove i jednostavno stavi recept na stranu, kako može biti korist od toga? Pošto ste se vi pokajali, Allah dž.š. sada želi da vidi koliko ste očistili sebe poslije ispovijedanja vjerovanja. Došlo je vrijeme u kojem Svemogući Allah želi da napravi razliku između bogobojaznih.’

Obećani Mesija a.s. onda kaže: ‘Ovih dana trebate učiti dovu Adema a.s., koja je (na Arapskom). Ova dova je bila primljena od njenog početka. Baš kao što je meni bila objavljena dova (Arapski): Allahu, sve je pod Tvojom kontrolom, zato nas zaštiti, pomozi nam i imaj milosti prema nama. Zato, učite obje ove dove i razumite ove dove.

Prema tome, svaki Ahmadi musliman među nama treba analizirati sebe: ako su prihvatili Obećanog Mesiju a.s., ispunjavaju li dužnosti svog zavjeta? Često, kad ja procjenjujem situaciju na svjetlo izlazi da mnogi ljudi čak ne obavljaju svoje namaze kako treba. Oni ne posvećuju pažnju svojim namazima. Neki ljudi ne posvećuju pažnju istighfaru niti prema ispunjavanju prava jedan drugog. Ako je ovo situacija, kako mi onda možemo reći da smo ti koji čine amaal-e-salih? (Kako onda možemo reći) Mi ispunjavamo dužnosti koje su na nama poslije ulaska u zavjet bai’ata Obećanog Mesije a.s.? Drugi ljudi su krivi za grijeh neprihvatanja. Međutim, mi smo krivi za grijeh jer smo ga prihvatili ali nismo popravili sebe i također davanjem zavjeta i onda kršenjem svog obećanja. Prema tome, svaki od nas treba sebe analizirati s velikom brigom. Da nas Svemogući Allah čuva pod Svojom zaštitom i da nas takođe sačuva od svih kušnji i teškoća.

Danas imamo najavu i lijepu vijest da će novine Al-Hakam, koje su objavljivane u Kadianu, sada biti objavljivane odavde. Godine 1934 su se ponovo počele štampati ali je to uskoro poslije stalo. Danas, na Dan Obećanog Mesije a.s. one će ponovo biti započete odavde iz VB na engleskom jeziku. Ove novine su bile prve novine objavljene u vrijeme Obećanog Meisje a.s. One će se štampati u malom tiražu, međutim, odmah poslije hutbe petkom bit će dostupne na internetu na www.alhakam.org. Slično tome. Tu će biti app pod nazivom ‘Al-Hakam’ s mobilnih telefona i tableta i bit će dostupne za skidanje poslije hutbe petkom. Ovo prvo izdanje je odlika Dana Obećanog Mesije a.s. ubuduće, novo izdanje će biti stavljeno svakog petka. Pošto će ove novine biti na engleskom jeziku, zato članovi koji govore engleski trebaju izvući maksimalnu korist iz ovoga.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp