U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dokazi istine

Kratki sadržaj

Nakon učenja šehadeta, euze i bismille i sure El-Fatihe, Hazreti Emirul- Mu’minin Halifatul Masih V (neka Allah bude njegov Pomoćnik) je rekao:

Prošli Petak, dok sam govorio o Obećanom Mesiji (a.s) spomeno sam da je on rekao: “ Ako se osoba moli s poniženjem Uzvišenom Allahu  četrdeset dana u svojim molitvama i ostane  objektivan i ako je slobodan od bilo koje tvrdoglavosti, onda Uzvišeni Allah će mu pokazati istinu u toku ovog perioda.”

Pored toga, absolutno je potrebno za takvu osobu da ima čisto srce. Srce koje je slobodno od bilo koje predrasude. Nasuprotno, Obećani Mesija (a.s) također kaže:” Ljudi čija srca posjeduju mržnju, ljutnju i koji neposjeduju čiste misli, uvjek će reći da  Uzvišeni Bog nas nije uputio kroz snove ili Bog nas je upozorio da te odbijemo. U svakom slučaju Bog upućuje one koji imaju čisto srce.

U toku vremena Obećanog Mesije (a.s) Uzvišeni Allah je uputio mnoge ljude kroz snove. Jednom je spomenuto u toku nekog sastanka da je neko iz Lahora napisao pismo, u kojem je napisao da je jedan pobožni čovjek (Svetac) iz Lahora rekao: “Gospodinov Mirzin neprestani napredak dokazuje njegovu istinitost. Na ovo drugi derviš je rekao:” Želim da tražim Božiju uputu u vezi ovoga.” I slijedeći dan je rekao:”Bog me je obavjestio da Mirza je Maula (Pobožan čovjek) kad su čuli ovo drugi derviši su rekli, “ Bog mora da je rekao Maulana. Ovo znači da on (Mirza) je tvoj Maula and my Maula and svačiji Maula.” Kad je Obećani Mesija (a.s) čuo ovo, on je rekao: “ Sada ljudi imaju puno snova i vizija. Izgleda kao da Uzvišeni Bog želi da informiše ljude o istini preko snova.”

Onda Obećani Mesija (a.s) je spomenuo događaj o čovjeku koji je htio da napiše knjigu protiv Obećanog Mesije (a.s). Ova osoba je vidjela Časnog Poslanika (savs) u svom snu. Časni Poslanik (savs) mu je rekao ti pišeš protive gospodina Mirze ali realnost je, gospodin Mirza je istinit.” Uzvišeni Bog zaustavi pravedne ljude da ne bih napravili loša djela upućujući ih na ovaj način.

Osoba iz Mali, zemlja u Zapadnoj Africi, je dobio uputu od Uzvišenog Allaha u vezi istinitosti Obećanog Mesije (a.s) na slijedeći način. Misionar iz te zemlje piše u vezi gospodina Mustafe Diallo je sanjao san da je bio u prelijepoj kući u Džennetu. Voda je tekla sa jedne strane kuće, i bila je slika nekog pobožnog čovjeka bijele boje lica i nosio je turban. On je rekao vrlo brzo poslije njegovog sna, posjetio je jednog svoga prijatelja, i vidjeo je istu sliku od tog pobožnog čovjeka iz njegovog sna u njegovoj kuci. Upitao je svog prijatelja u vezi pobožnog čovjeka na slici, odgovor je bio da je ovo slika Imama Mehdija. Gospodin Diallo je prisustvovao na sastanku u zajednici, poslije sastanka i ovog sna izjavo je da je postao Ahmadi Musliman i postao je član Džemata. Uz Allahovu milost on je vrlo aktivan član zajednice.

Slično novi član zajednice koji se zove Kone Adama, iz grada Gralao države Ivory Coast, je sanjao da osoba mu govori da ide u Ahmadijja džamiju da bi klanjao namaz. Kaže da poslije ovog sna ja sam bio zadovoljan i podpisao sam Bai’at. (zakletvu lojalnosti).

Jedna žena iz Jemena gospođa Džemila, u vezi njenog prihvatanja Ahmadijjata kaže:” Ja sam provodila dane  moleći se i tražeći duhovni napredak, vidjela sam u snu da velika zvijezda slična mjesecu pada na zemlju i hoda po zemlji. Poslije je ušla u našu kuću kroz krov. Samo nekoliko dana poslije, sanjala sam još pet zvijezda koje hodaju zemljom u istoj liniji. Kako god, slične su veličine zvijezdi koju sam sanjala ranije. Značenje ovog sna nije bilo jasno gospođi Džemili, ipak prva zvijezda koju je vidjela je vjerovatno bio Obeceani Mesija (a.s) a ostalih pet njegove halife. Pored toga, ona govori:” Poslije sam saznala o Džematu preko MTA televizije, gledala sam program AL HIVARUL-UL-MUBAŠIR da oni koji istinski tragaju za Hazreti Imamom Mahdijom (a.s) bi trebali da klanjaju istihare namaz i da mole Uzvišenog Boga za uputu. Kaže da je prema propisima klanjala dva rekata i otišla da spava. Iste te noći sam sanjala Hazreti Imama Mahdija (a.s). Njegovo lice je sijalo kao svijetli mjesec a njegove oči su bile ispunjene tugom. Kad sam pažljivo pogledala u njegovo lice, vidjela sam da je njegovo lice isto kao Imam Mahdi i Obećani Mesija, kojeg sam vidjela na MTA televiziji. Kad sam se probudila, oči su mi bile pune suza. Kaže da poslije ovog sna, sam bila sigurna da je ovo istina i da ova osoba je Imam ovog vremena, tako da sam odlučila da dam zakletvu ovom Imamu.”

Ona je iz Jemena. Svi smo svijesni kakva je teška situacija u Jemenu ovih dana. Njihova susjedna zemlja, Saudijska Arabija je zatvorila sve puteve prema Jemenu preko mora i zraka. Nedužna djeca, žene i stari ljudi umiru zbog nedostatka hrane i medicinskih uslova. Muslimani ubijaju druge Muslimane, a razlog je zbog toga što nisu prihvatili Imama ovog vremena. Molite se za njih da Uzvišeni Allah promjeni njihovo stanje tako da mogu da udahnu slobodu i ugodnost. Da Svemogući Allah spusti Njegovu milost na njih.

Neki ljudi čiste prirode vjeruju u svojim srcima da je Ahmadijjat istinit, ali oni ne potpisuju Bai’at (zakletvu lojalnosti) zbog raznih razloga. Kako Uzvišeni Allah privlači pažnju ovih ljudi da potpišu Bai’at (zakletvu lojalnosti) i pridruže se Džematu, naš Mu’alim (vjerski učitelj) iz regiona Kajesa u Maliju piše, da bliski prijatelj našeg prijatelja, “ Gospodin Abdul Haj Đabi je iznenada preminio u zadnjih deset dana mjeseca Ramazana. Jednog dana je sanjao da putuje sa autobusom sa ovim umrlim prijateljem. Njegov prijatelj mu je rekao, ‘Džemat u koji ti hoćeš da se pridružiš je istiniti Džemat i ja također se pridružujem ovom Džematu.’ Poslije ovoga prihvatio je istinu i postao je Ahmadi Musliman.

Prijatelj iz Egipta, gospodin Mahmud Gharib kaže: “Od moje devete godine čujem moćan glas u mojim snovima koji nastavlja da zvoni u mojim ušima. Onda u 2010 godini, kad sam saznao o MTA televiziji i čuo neka pisanja Obećanog Mesije (a.s) koje je čitao Muahmmed Šerif Odeh i Asad Musa Odeh, odmah sam shvatio da je ovo glas koji sam od svoje devete godine slušao u snu. Tako da sam počeo da gledam MTA televiziju i moj iteres se povećao. Jednog dana gledao sam MTA i slika od Obećanog Mesije (a.s) se pojavila. Obraćajući se njemu rekao sam:” Pitam te u ime Boga, da li si ti i tvoja tvrdnja istiniti ili ne?” Poslije je otišao na posao. Navečer kad je došao kući upalio je televiziju i odmah je počeo da gleda MTA. Isječak pisanja Obećanog Mesije je bio emitovan u tom trenutku koji je glasio: O moji ljudi! Ja sam poslan od Uzvišenog Boga. Poslat sam od Uzvišenog Boga i zovem svog Gospodara da bude mi svjedok da sam poslat od Uzvišenog Boga. Kad sam čuo ovo, pao sam na koljena i ne kontrolisano sam počeo da govorim mir neka je na tebe, mir neka je na tebe. Onda je potpisao Bai’at (zakletvu lojalnosti).

Opisujući kako se pridružio zajednici gospodin Đamil Zaran prijatelj iz Jordana kaže: “Jedne noći sam usnio da stojim sam na jednom pravom i tvrdom putu. Najedamput dolazi moderni Mercedes auto, i suvozač u autu mi je rekao da vozim ovo auto. Sjeo sam za volan. U svom srcu sam osjećao kao da se vozim sa Imamom Mahdijem (a.s). Osjećao sam se uznemireno. Dok smo se vozili pojavljivali su se ljudi sa crnim licima i pucali su na nas ali mi smo stigli sigurno do odredišta.U ovoj viziji parkirao sam auto i Imam Mahdi (a.s) mi govori da otvorim gepek od automobila. Izašao sam iz auta i otvorio gepek. Unutra je bila jedna lijepa drvena kutija u kojoj je bio peto godišnji dječak koji je gledao u mene. Kad sam se probudio, bio sam zadovoljan ovim snom i pomislio sam da je ovo sigurno poruka od Boga. Moje tumačenje sna je bilo da ovo auto je predstavljalo novi put u životu. Ljudi crnih lica koji su pucali u nas su riječi i djela opozicije na ovom novom životnom putovanju koji neće nimalo imati utjecaja. Tajne se drže u lijepim kutijama i peto godišnji dječak je značio da će se ovo ispuniti u roku od 5 godina. Zapanjujuće je, da moj novi životni put je došao kad sam saznao o Ahmadijja Zajednici i kad sam pristupio Džematu u blagoslevljenoj eri petog Halfie.

Onda prijatelj iz Sirije, gospodin Muhammed Abdullah koji trenutno živi u Kanadi je rekao:” Radio sam kao trgovac i upoznao sam se sa sinom od jednog mog mušterije. Ovaj mladi čovjek je bio Ahmadi Musliman. Kad smo se više zbližili on me je informisao o osnovnom učenju Zajednice i o reformativnom razumjevanju. Dao mi je Arapski prijevod knjige Islami Usul Ki Philosophy (Filozofija Učenja Islama) kad sam pročitao ovu knjigu bio sam jako impresioniran. Volio sam logičke poente u njoj. Imao sam jaku vjeru, da Uzvišeni Allah me neće ostaviti na stramputici i da će me uputiti, imajući ovo u vidu počeo sam da klanjam istihare namaz. Sanjao sam vrlo pobožnog rođaka koji mi je dao papir, i rekao je da je od Časnog Poslanika (savs). Radosno i vrlo brzo sam ga otvorio, tu je pisalo “ Mir i blagoslov od Allaha neka je na tebe.” Probudio sam se vrlo sretan učeći ajet iz Kur’ana: “ Uđi ovdje u miru, i sigurnosti.” Bila je jasna poruka da se pridružim Zajednici. Ja sam bio siguran da je ovo bio odgovor za moje istihare i poslije sam potpisao Bai’at (zakletvu lojalnosti)

Dok je pričala kako je potpisala Bai’at (zakletvu lojalnosti) žena iz Sirije nam govori:” Sanjala sam da me je neki čovjek pozvao da gledam novi satalitski kanal, i kad sam počela da gledam MTA, program Al-Hivar. Najedamput, sam se sjetila tog čovjeka iz mog sna koji je postavljao satelitski kanal i kojem sam obećala da ću gledati taj kanal. Pošto sam se sjetila svog obećanja iz sna počela sam da gledam ovaj kanal. Kad sam vidjela sliku Obećanog Mesije (a.s) bila sam uzbuđena jer sam shvatila da sam ga vidjela u mom snu kao spasitelja Muslimanskog Ummeta. Informisala sam moje bližnju rodbinu i prijatelje u vezi ovog kanala i Zajednice, ali mnogi od njih nisu primili ozbiljno šta sam im rekla. Poslije toga, moja sestra i tetka su nastavile gledati MTA danima i onda su odlučile da potpišu Bai’at. Poslije je moja majka, brat i još dvije sestre potpisali Bai’at.” Njeno ime je gospođa Ghanal Eejan.

Prijatelj iz Egipta, gospodin Said Rukha priča o dva duga sna u kojima je vidio Časnog Poslanika (savs) dva puta, sa dva različita fizička izgleda. Ovo ga je zbunilo. Mnogo godina je prošlo i jednog dana, gledao sam različite televizijske kanale kad sam naišao na MTA (Muslimansku Televiziju Ahmadijja). Program Al-Hivar Al – Mubašhar je bio emitovan gdje su oni govorili o smrti Isa a.s (Isusa Krista). Poslije nekoliko u toku programa gospodin Šarif Odeh je rekao da će uzeti pauzu a gledaoci mogu da poslušaju Kasidu koju je napisao Obećani Mesija, Imam Mahdi (a.s). Dok je Kasida učila slika od jednog čovjeka je bila pokazana koja me je puno zaprepastila. Slika je bila ista od čovjeka iz mog sna, o kojem sam ja bio obavješten da je Časni Poslanik (savs). Kad me je istina dojmila nisam nikome se povjerio o ovome, i tajno zajedno sa mojom suprugom sam počeo da gledam MTA. Poslije mjesec dana upitao sam moju suprugu koje je njeno mišljenje u vezi ove zajednice. Ona mi je rekla: “ Prema mom mišljenju ovo je istinita i prava zajednica.” Onda sam joj rekao u vezi moja dva sna u kojem mi je Obećani Mesija (a.s) pokazan kao Časni Poslanik (savs); naprimjer jer je  Obećani Mesija (a.s) bio najponizniji i najpredaniji sljedbenik Časnog Poslanika (savs) zbog ovog razloga ako ga neko vidi to znači da je Obećani Mesija (a.s) je bio drugi dolazak Časnog Poslanika (savs), i ovo je tačno šta je Časni Poslanik (savs) rekao.”

Naš misionar iz Ivory Coasta, gospodin Basit piše: Grupa ljudi iz sela Kachalo je trazila da dođem i pričam o vjeri. Slijedeći dan sa delegacijom smo došli u selo, i počeli smo da radimo Tabligh (širenje vjere) poslije Jacije namaza. Program je počeo u 22:00 sata i nastavio se do 3:00 sata ujutro. Mnogi Muslimani, Kršćani i Mušrici (politeisti) su bili prisutni. Ljudi misle da ljudi u Africi lahko prihvataju poruku, kako god ovaj sastanak je trajao 5-6 sati i pitali su mnoga pitanja. On dalje piše: “ Poglavica sela, gospodin Đimandi, je slušao čitav program i uz blagoslov Uzvišenog Allaha 160 ljudi je potpisalo Bai’at u ušlo je u okrilje Ahmadijjata. U 8:00 ujutro smo posjetili kuću od poglavice sela, koji je tek pristupio Ahmadijjatu, on nam je ispričao jedan svoj san koji je sanjao godinu prije 2014. Rekao je da je sanjao da sjedi u svojoj kući dva bijela aviona su naletila. Jedan je prošao kraj sela i vratio se iz velike razdaljine od sela, a drugi se spustio na drveće blizu sela. Uzeli su ljestve i popeli se na avion i vidjeli da svi putnici unutra su Muslimani i dali su mu knjigu. Sišao je odozgo i pogledao knjigu, koja se pretvorila u prelijepu zlatnu knjigu i onda zbog zvuka Ezana se probudio. Naš misionar je rastumačio ovaj san poglavici sela i rekao je: “ Dva bijela aviona uistinu znače dva bijela auta; jedno od njih nije moglo da dođe do tvoje kuće a drugo jeste.” On je onda rekao: “Moje i od gospodina Emira auta su bijela. Prije nego što smo stigli u selo, gospodin Emir je došao u naš grad ali se vratio na pola puta u svom bijelom automobilu. Značenje da ste stavili ljestve i popeli se jeste vaš trud u traženju i pronalaženju više o Islamu, jer ste sjedili i slušali šta smo govorili do 3:00 ujutro. A što se tiče knjige, rečeno je u vezi Mehdija koji će se pojaviti da će podijeliti blago, a vi ste dobili ove literature koje su uistinu blago. Kad je čuo ovo tumačenje sna, poglavica je ustao i sa velikom voljom odmah proglasio da je postao Musliman i pokajao se zbog svoje idolopoklonske prakse.

Znači, Uzvišeni Allah pruža uputu čak i idolopokloncima. Žena iz Francuske gospođa Nadia kaže: “ Moj muž je Ahmadi Musliman od prije, ali ja nisam nikad podpisala Bai’at. Molila sam se Uzvišenom Gospodaru, govoreći O Allahu! Uputi me. U toku ovog vremena, sanjala sam da sam sjedila u biblioteci džamije Mubarek u Francuskoj. Vidjela sam mog oca koji je preminuo, dao mi je Časni Kur’an i još jedan dokument. Poslije ovog sna sam primila Ahmadijjat i onda sam shvatila da dokument koji mi je moj otac dao je bio Bai’at formular i rezultat ovoga je bio moje prihvatanje Ahmadijjata.”

Još jedan prijatelj, gospodin Rizvan iz Alžira piše: “Kad sam bio upoznat sa Ahmadijjatom, totalno sa se posvetio gledanju MTA televizije. Onda sma kalanjao istihare namaz i te noći sanjao sam da svih pet Halifa Obećanog Mesije (a.s) su došli u moju kuću i ja sjedim sa njima. Iako san je bio vrlo kratak donio mi je jasnu poruku. U 2009 godini sam potpisao Bai’at.”

Ovo su bila samo nekolika primjera koje sam vam naveo a postoje mnogi primjeri kao što su ovi. Da Uzvišeni Allah poveća vjerovanje novih Ahmadi Muslimana, također njihovu iskrenost i predanost. A mi koji smo Ahmadi Muslimani dugo vremena, da se i mi popravimo u našoj iskrenosti i vjeri.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp