U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Savršen primjer – Muhammed (savs)

Kratki sadržaj

Nakon učenja šehadeta, euze i bismille i sure El-Fatihe, Hazreti Emirul- Mu’minin Halifatul Masih V (neka Allah bude njegov Pomoćnik) je rekao:

Dvanaesti Rabiul-evvel je dan kad je Časni Poslanik (savs) rođen. Zvali su ga lampa koja zrači jaku svijetlost i osvijetljava cijeli svijet sa duhovnom svijetlošću. Zbog kojeg je Uzvišeni Allah rekao: “ A Mi tebe nismo poslali osim kao milost svim svjetovima.”(21:108) Njegovo učenje je milost za sve do Sudnjeg Dana. Uzvišeni Allah je rekao svojim sljedbenicima da je ovaj Allahov Poslanik odličan model za vas, kao što je On rekao: “ Zaista vam je u Poslaniku lijep primjer, za onog ko se nada Allahu i Sudnjem danu i ko Allaha mnogo spominje.” (33:22).

Naš Poslanik (savs) je pokazao načine za nas da uspostavimo Jednoću Boga, obožavanje, odlične morale ispunjavajući prava čovječanstva. Kako god, ponašanje većine Muslimana je nasuprot njegovom primjeru.

Dvanaestog rabiul-evvela , umjesto da šire poruku milosti i njegovih drugih kvaliteta, Muslimanski svijet se bori u neredu i rasulu. Stanje u Pakistanu je toliko loše da je servis mobilne mreža u jednom gradu bio isključen i veliki broj policije je bio prisutan. Svakodnevno vrijeđaju Ahmadi Muslimane govoreći vulgarnosti u ime našeg voljenog Poslanika (savs) ali na ovaj dan oni ove uvrede povećaju. Prema njihovom mišljenju, oni povećavaju ugled i čast ovog veličanstvenog poslanika.

Opsade i blokade su dovele do zaustavljanja normalne svakodnevnice, bez pristupa školama, bolnicama, prodavnicama, pored što su izgubili milionima u ekonomiji, i svu ljubav Časnog Poslanika (savs) koji je rekao svojim sljedbenicima da izbjegavaju da sjede na ulicama a ako je to neophodno, onda da izbjegavaju da prouzrokuju poteškoće, da šire mir, da spuštaju svoj pogled, promovišu dobra djela a zaustavljaju druge da čine loša dijela.

Ali ovi samoprozvani branioci vjere smatraju da imaju pravo da nazivaju koga hoće nevjernicima ili vjernicima prema svojim željama. Ne postoji ništa zajedničko sa učenjem i primjerom Časnog Poslanika (savs). Ovi ljudi mogu da nastave da rade šta god žele, ali mi Ahmadi Muslimani smo dužni da slijedimo svaki aspekat i primjer Časnog Poslanika (savs).

Halifa je spomenuo neke aspekte iz savršenog primjera Časnog Poslanika (savs). Obećani Mesija (a.s) je rekao u vezi ljubavi Časnog Poslanika (savs) prema Allahu, da je Časni Poslanik (savs) imao ogromnu ljubav prema Allahu do stepena da ljudi su govorili da je Muhammed (savs) se zaljubio u svog Gospodara.

Onda spominjajući ljubav Časnog Poslanika prema Uzvišenom Allahu, Obećani Mesija (a.s) piše da kad su ajeti bili objavljeni u vezi idolopoklonika da su oni griješnici, nečisti i Šejtanovo potomstvo, Ebu Talib (r.a) ga je upozorio u vezi posljedica. Časni Poslanik (savs) je rekao da ga nije briga i da izgubi svoj život radeći svoju misiju i rekao mu je da ga oslobađa svih obaveza zaštite.

Ebu Talib (r.a) je bio toliko iznenađen sa njegovom odlučnošću da mu je obećao svoju podršku do kraja svog života.

Obećani Mesija (a.s) je spomenuo ovaj primjer iznad na način da pokaže svoju ljubav prema Časnom Poslaniku (savs).

Obećani Mesija (a.s) je rekao: “ Uvjek se divim visokom statusu Arapskog poslanika, Muhammeda (savs) da hiljadama blagoslova i mir bude na njega. Nemoguće je izmjeriti limit njegovog visokog statusa i nije moguće ljudima dostići njegovu duhovnu moć. Žalosno je da njegov status nije prepoznat kao što je trebao bit prepoznat. On je taj koji je odlučno donio nazad i obnovio Božije jedinstvo, koje je bilo nestalo sa zemlje. Volio je Boga do najvećeg stepena i njegova duša se absolutno topila od ljubavi prema čovječanstvu. Zbog toga, Bog koji je znao tajne njegovog  srca, mu je podario superiornost nad svim poslanicima, i nad svima da li to bili predhodnici ili sljedbenici. On mu je ispunio sve želje u njegovom životu. On je fontana svih blagoslova. Ko god tvrdi da ima ikakve dobre kvalitete  a da nije ih dobio od njega nije ljudsko biće, već je potomak Šejtanov, jer ključ za svaki dobar kvalitet je dat Časnom Poslaniku (savs) i darovata su mu sva bogatstva razumjevanja. (Uzvišenog Allaha). Ako neko odbije priliku da se okoristi od njega, on ostaje u gubitku zauvjek. Šta smo mi i koja je naša važnost? Bio bi smatran nezahvalnim da nisam priznao da sam našao Jedinstvo i prepoznao živog Boga kroz svjetlost ovog Poslanika (savs). Mi smo imali čast da primamo objave i da uspostavimo dialog sa Bogom i kroz ovo smo bili u stanju da upoznamo Njega. Sve ovo nam je omogućeno preko ovog plemenitog Poslanika (savs). Blistavost koja je sjajila od njegovih uputa je pala na nas kao sunčeva svjetlost. Mi možemo ostati osvijetljeni dok god stojimo da ga primamo.

Suština Obećanog Mesije (a.s) tvrdnje je da blizina Allahu se može samo postići prateći Časnog Poslanika (savs) i njegov primjer obožavanja na sklonjenim mjestima sa potpunom predanosti. Prema jednom hadisu, jedan ashab je vidio Časnog Poslanika (savs) da klanja nafile na odvojenom mjestu, on je čuo zvukove koji su dolazili iz Časnog Poslanika (savs) pluća, zvučali su bolno kao kamen koji melje žito. Jednom kad ga je  Hazreti Ajša (r.a) upitala zašto se on toliko muči a njegovi i prijašnji i budući grijesi su oprošteni, on joj je odgovori slijedeće ;”Zar ja ne trebam biti zahvalni sluga Uzvišenog Allaha?”  Obećani Mesija (a.s) kaže da Časni Poslanik (savs) je transformisao Arapske živote iz stanja koje je bilo poput kod životinja, na visoki standard da su provodili svoje noći u obožavanju. Naša je dužnost da zadovoljimo ove standarde. Halifa je rekao da izvještaji dolaze od svih džematskih odbora i on može da vidi procente koliko ljudi je regularno u obavljanju redovnih namaza, ali dok ovi izvještaji ne budu 100% mi ne možemo biti opušteni. Dužnost je svakog pojedinca a također i Džemata da se ovo stanje popravlja.

Njegova iskrenost je bila primjer, da njegov najveći neprijatelj je posvjedočio to, navodeći primjere iz svih djelova njegovog života. Ebu Džehel nikad nije mogao da porekne da Časni Poslanik (savs) nije bio uvjek iskren. Ebu Sufijan je također u Heraklijovom sudu posvjedočio da Časni Poslanik (savs) nikad nije lagao. Jevrejski učenjak koji ga je vidio je rekao da on ne posjeduje lice lažova. Čak i danas, istinitos njegovog učenja i djela dovode ne Muslimane bliže Islamu, za razliku od laži, izmišljotina i prevara. Ahmadi Muslimani moraju uvjek nastojati da uzdignu svoj stepen iskrenosti prateći primjer Časnog Poslanika (savs). Ako iskrenost ne postoji u vašim djelima, onda ljudi će gledati na vjeru kao da je lažna. Božije postojanje i vjera Islam su istinite. Naša je dužnost da širimo istinu sa iskrenim postupcima.

Obećani Mesija (a.s) kaže da u vrijeme dolaska Časnog Poslanika (savs) sve prijašnje religije su izgubile svoju duhovnost. On je vratio na ovaj svijet jedinstvo Božije i donio je transformaciju u ljudskim životima, da ljudi koji su se ponašali kao zvjeri su bili pretvoreni u ljude, poslije su postali obrazovani a onda vrlo pobožni ljudi.

Da bi bili iskreni Muslimani i da uspostavimo vezu sa Istinskim Bogom, moramo podići stepen iskrenosti. Jedino Ahmadi Muslimani mogu ovo postići jer su svi dali zakletvu da će dati prednost svojoj vjeri a ne ovom svijetu. Ovo ne bi trebalo da ostane samo zakletva, već sva naša dijela bi trebala da potvrde ovo.

Visoki moral Časnog Poslanika (savs) je  uključivao pokornost i blagost. Hazreti Ajša (r.a) prenosi da kad god bi neko došao u njegovu kuću on bi se brinuo o njemu. Ovo je razlog zašto Allah dž.š kaže u Časnom Kur’anu: “ I ti nesumnjivo posjeduješ viskoke moralne odlike.” (68:5)

Časni Poslanik (savs) je rekao:” Ja sam Poglavica Ademovog potomstva, ali se ne ponosim s tim. Na Sudnjem Danu ću biti prvi posrednik i prvi kojem će se suditi, ali se ne ponosim ni stim. Na Sudnjem Danu zastava ponosa će mi biti u rukama, ali se neću ponositi s tim.”

Obećani Mesija (a.s) je rekao da Časni Poslanik (savs) je bio najbolja osoba ali je bio toliko ponizan u njegovom ponašanju, da primjer o njegovoj skromnosti i blagosti je prestavljen u Časnom Kur’anu. Časni Poslanik (savs) je jednom prošao pored slijepog čovjeka dok je pomagao neke poglavice Mekke. Allah dž.š je objavio Suru u Časnom Kur’anu i Časni Poslanik je otišao kod slijepe osobe kući i položio je njegov ogrtač za njega. Obećani Mesija (a.s) kaže ljudi koji razumiju Uzvišenog Allaha su uvjek ponizni zato što se oni uvjek  boje Boga. Kao što On nagrađuje najmanja dobra djela, On također ne odobrava najmanje grijehe.

Hazreti Ajša r.a. prenosi kako je neki čovjek tražio da vidi Časnog Poslanika s.a.v.s. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao hazreti Ajši r.a. da je taj čovjek bio loš brat i vrlo loš sin.  Kad je došao i sjeo, Časni Poslanik s.a.v.s. mu je pokazao veliku učtivost. Kad je otišao, hazreti Ajša  r.s. je pitala Poslanika zašto je bio tako učtiv uprkos tome što je ovaj čovjek bio loš . Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je uvijek bio ljubazan prema ljudima i da će na Sudnjem danu biti najgora ona osoba koju ljudi izbjegavaju zbog straha od smutnje. Jedanput su pitali Časnog Poslanika s.a.v.s. kako iznaći da li smo dobra osoba ili loša, na što je on rekao: ako tvoj komšija kaže da si dobar kumšija onda budi siguran da je tvoje vladanje dobro.

Prema tome, obaveza je na svakom Ahmadi muslimanu da slijedi ovaj primjer. Mnoge nesreće se u muslimanskom svijetu danas događaju zbog opadanja u njihovom standardu i što su zaboravili plemeniti primjer Časnog Poslanika s.a.v.s.

Obećani Mesija a.s. takođe kaže da je Časni Poslanik s.a.v.s. bio primjer svih vrlina. Trebamo vidjeti kako je postupao prema ženama. Časni Poslanik s.a.v..s je bio učtiva i uljudan osoba. Čak i ako bi neka stara žena od njega tražila da ostane na nekom određenom mjestu on  bi ostao na tom mjestu dok mu ona ne dadne odobrenje da ode. Jedanput je nešto kupio i njegov ashab se ponudio da mu to ponese ali je on odbio i rekao da to treba nositi osoba kojoj to pripada.  Časni Poslanik s.a.v.s. je proveo 13 godina svog poslanstva u nedaćama a deset godina na vlasti i u blagostanju. Među njegovim protivnicima su bili: njegov vlastiti narod, Jevreji, kršćani, idolopoklonici, magiaci i drugi. Oni su se prekomjerno opijali i smatrali su dozvoljeni one stvari koje su bile zabranjene. Ubijanje za njih nije imalo većeg značaja od otkidanja povrća.

Situacija u Meki je bila tako loša da su muslimani podnosili glad i poniženje i muslimanski ashabi su svakodnevno bili pretučeni. Onda su bili istjerani iz svog rodnog grada. Onda je došao drugi period Časnog Poslanika s.a.v.s. kad je upravljao cijelom Arabijom. Da je on bio sebičan, imao je savršenu priliku da zahtijeva osvetu. Ali, kad je osvojio Meku on je proglasio da neće biti krivanje ni na kome. Visoki moral Časnog Poslanika s.a.v.s.  je stvarno stavljen na ispit i on je pokazao strpljenje, pobožnost, sažaljenje, hrabrost i velikodušnost itd.

Zato današnja proslava treba biti u slijeđenju plemenitog primjera Časnog Poslanika s.a.v.s. s visokim stepenima ibadeta, potpunim uvjerenjem u Tevhid i visokim moralom. Ako ne slijedimo ovaj primjer, onda nema razlike između nas i drugih koji su se raspali slijeđenjem svojih suvremenih vođa i takozvanih učenjaka. Za nas je zavjet odanosti Obećanog Mesije a.s. da će sva naša djela biti učinjena imajući primjer Časnog Poslanika s.a.v.s. na umu. Da nas Allah osposobi da ovako uradimo.

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Onaj čovjek koji je bio najpotpuniji i besprijekoran pojedinac i savršen poslanik, koji je došao sa potpunim blagoslovima kroz koje se dogodilo duhovno oživljavanje i podizanje i prva manifestacija Sudnjeg dana  se pokazala svijetu. I kroz kojeg se cijeli duhovno mrtvi svijet vratio u život; taj blagoslovljeni Poslanik je bio Pečat svih poslanika, Vođa čistih, Pečat svih vjerovjesnika i ponos poslanika, Muhammed Odabrani s.a.v.s. O dragi Bože! Pošalji Svoje blagoslove i milost na ovog voljenog Poslanika, koje nisi spustio ni na koga od početka vremena. Da se ovaj plemeniti Poslanik nije pojavio u svijetu, mi onda ne bi imali dokaza o istinitosti poslanika nižeg položaja kao što su: Junuz, Jakub, Isa sin Merjemin, Malachi, Jahija, Zekerija itd, a ipak je svima njima bila podarena blizina, bili su počašćeni i miljenici Božiji. Odlikom ovog Poslanika su ovi ljudi bili prihvaćeni da su istiniti. ‘O Allahu! Pošalji Svoje blagoslove i Svoju milost na Časnog Poslanika, njegovu porodicu i njegova ashabe. I zaključak njihove dove će biti: ‘Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova.’

Huzur je spomenuo nekoliko umrlih čija tijela nisu prisutna i klanjao im dženazu. Prva je za sestru Selmu Ghani koja je živjela u Filadelfiji, SAD, a umrla je 20. novembra sa 83 godine. Amir sahib SAD Džemata piše da je dala zavjet bai’ata i pridružila se Zajednici 1960 ili 61 sa 24 godine. Po zanimanju je bila učiteljica u školi. Godine 1975/76 je prisustvovala đelsi u Rabvi gdje se srela sa hazreti Halifatul Mesihom III r.a. Služila je  kao predsjedica Leđna (ženske organizacije) 15 godina s velikom marljivošću i odvela ovu organizaciju do čitavog novog nivoa. Takođe je služila kao predsjednica Leđne  za Džemat u Filadelfiji u brojnim prilikama. Pored pet dnevnih namaza je bila redovna u tahadžud namazima. Imala je veliku želju da izgradnja džamije bude završena u Filadelfiji i obilato je činila dove za ovo. Ovo će uskoro biti završeno, ako Bog da. Kako lokalni predsjednik kaže, ona je pokazivala potpunu poslušnost i saradnju sa lokalnim džematom. Prije dva mjeseca joj je otkriven rak na stomaku. Ona mu je rekla o svojoj volji i rekla da je predviđanje doktora da će živjeti još šest mjeseci, ali da zna da joj je ostalo samo nekoliko dana. Ostavila je naloge za svoju dženazu i za mrtvački sanduk što je već organizovano.

Ona nije imala djece niti je u njenoj porodici iko musliman ali je imala vrlo dobre odnose sa svojom braćom i sestrama i drugim članovima porodice. Predsjednica Leđna organizacije SAD piše da je umrla odgajana u kršćanskom okruženju ali da je od ranih godina počela ispitivati kršćanska vjerovanja. Proučavala je  katolicizam kao i druge religije kao što su: budizam, hinduizam i takođe druge kršćanske sekte. Jedan njen prijatelj joj je dao liflet o tome da poslnaik Isa a.s. nije umro na križu. Liflet je sadržavao odgovore na sva njena pitanja. Ona je onda otišla u džamiju i kupila razne knjige. Proučavala je ove knjige i na kraju dala zavjet odanosti u Filadelfiji gdje je živjela do svoje smrti.

Živjela je 54 godine kao Ahmadi muslimanka i u toku tih godina je pokazala najviši standard ljubavi, naklonosti i odanosti Ahmadija zajednici i Halifatu Ahmadija. U toku vremena hazreti Halifatul Mesiha IV r.a. služila je kao predsjednica Leđne SAD petnaest godina, poslije čega je takođe služila kao počasni član Leđna Imaillah. Takođe je služila kao vođa savjetodavnog odbora Leđne za Afrički odjel, kao i za Američki odjel.

Uvijek je bila naklonjena prenošenju poruke islama. Zbog svog kršćanskog odgoja, na učen način je  prenosila poruku kršćanima. Mnogi ljudi su prihvatili Ahmadijat zbog njenih napora i tako je za mnoge ljude postala povod upute. Poslije nekoliko obilazaka Gane i Nigerije, postala je poznata kao teta Selma Ghani. Uvijek će je se sjećati u SAD po pobožnosti i čestitosti kao i po njenoj popularnosti.

Da Allah dž.š. uzdigne položaj umrle i podari čvrstinu onima koji su prihvatili Ahmadijat zbog nje. Da Allah dž.š.  osposobi Džemat SAD i Američki naord općenito, da poslušaju i prihvate istinsku poruku islama.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp