U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Istinska poslušnost Poslaniku s.a.v.s

Kratki sadržaj

Nakon učenja tašahuda, tauza i fatihe, hazreti Ameer-ul-Mu’mineen aba je rekao:

U prethodnoj hutbi,ja sam pročitao isječak od Obećanog Mesije a.s. u kojem je on rekao da je bilo vrijeme dolaska Mesije kako bi se reformisali muslimani s obzirom da su se oni bili u potpunosti udaljili od biti islama, i postali su u potpunosti nesvjesni značenja i svrhe islama. Tačno je da su muslimani učili Kalimu, obavljali namaz, postili u toku propisanih dana i plaćali zekat. Obećani Mesija a.s. kaže :“ Ja, međutim kažem da sva njihova djela nisu imala u sebi bogobojaznosti. U suprotnom, ako su ovo bogobojazna djela, onda zašto ona nisu dovodila do čistih rezultata?“ Danas, možemo vidjeti da se najgora vrsta nereda dešava u muslimanskim državama, posmatramo da materijalizam prednjači svuda i da ljudi koriste ime religije za svoje vlastite ciljeve u politici i kako bi sačuvali svoju moć.

Međutim, slijedeća izjava hazreti Ajše r.a. u pogledu života i karaktera Časnog Poslanika s.a.v.s. je vrijedna da se ispiše zlatom. To jeste „kaana khuluqu al qur’an“ tj. ako želite znati o njegovom karakteru i navikama, onda proučavajte Časni Kur’an, koji detaljno opisuje njegov život i karakter.

To je također ono što je Uzvišeni Allah rekao, da ne možete uspostaviti istinsku vezu sa Mnom, samo učeći La ilaha illAllah (Ne postoji Bog osim Allaha). Nego, kako biste zadobili Moju ljubav, onda morate pratiti Mog voljenog Poslanika i usvojiti njegov karakter i onda ćete stići do stanice, koja je označena kao stanica Allahove blizine. U suprotnom vaši slogani su uzaludni. Uzvišeni Allah kaže :

Reci, ‘Ako volite Allaha, pratite me:onda će vas Allah voljeti I oprostiti vam vaše grijehe. A Allah prašta najviše I Milostiv je.’ (3:32)

Može li danas muslimanska država biti ona koju Uzvišeni Allah voli? Klerici, su oni koji stvaraju najveći nered u svijetu. Oni su stvorili generalno stanje straha, nereda, korupcije izdavanjem uredbi o herezi protiv onoga koji je došao od Uzvišenog Allaha. Svaki dan, ova tvrdnja se podiže protiv Obećanog Mesije a.s., da je on ne daj Bože uspostavio džemat kako bi postigao I ispunio svoje svjetovne želje I uzdigao svoj lični status. Ipak, mi smo svjesni da je on bio veliki pratioc Časnog Poslanika s.a.v.s. I da ga je Uzvišeni Allah poslao kako bi dovršio (raširio) šerijat Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kako bismo dalje proučili ovaj ajet , Reci “Ako volite Allaha, pratite me :onda će vas Allah voljeti” ja sam izabrao neke isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s.. Jednom prilikom Obećani Mesija a.s. je rekao:”Uzrok unutrašnje podjele muslimana je ljubav za ovim materijalnim svijetom.. Obećani Mesija a.s. kaže :”Umjesto ljubavi Uzvišenog Allaha I umjesto praćenja Časnog Poslanika s.a.v.s., oni su dali prednost ljubavi prema ovom svijetu. Je li se ovo naziva praćenjem Časnog Poslanika s.av.s? Je li Časni Poslanik s.a.v.s. bio svjetovna osoba? Da li je on, ne daj Bože, učestvovao ili  pokazivao nemar u ispunjavanju njegovih odgovornosti Božanskih naredbi ? Je li on, ne daj Bože, posjedovao makar mali dio licemjerstva I pretvaranja I da li je davao prednost svijetu umjesto vjeri? Rasmislite nad ovim. Pratiti Časnog Poslanika, znači pratiti njegove korake I onda posmatrati kako Uzvišeni Allah obasipa blagoslovima”.

Međutim, praktično stanje muslimana ovih dana, štaviše, praktični primjer koji je pokazao Uzvišeni Allah svjedoči činjenici da se njihovo stanje pogoršava. Države se bore jedna sa drugom. Muslimanske države se približavaju I mole druge da se bore protiv ostalih muslimanskih država. U posljednjih nekoliko dana, predsjednik Amerike je još jednom najavio ograničenja koja su postavljena protiv Irana, I ovo se dešava u suprotnosti vjerovanja cijele Evrope, Evropske Unije, I ostalih država koje su također protiv ove odluke. Čak I u Engleskoj, novinar je napisao da se cijeli svijet protiv odluci Američkog predsjednika. Ipak, postoje tri država koje kažu da Amerika postupa ispravno. Jedna od njih je sama Amerika, druga je Izrael I treća je Saudijska Arabija. Sada, Saudijska Arabija, dozvoljava nemuslimanskoj državi da se  bori protiv muslimanske države. Zapravo, ona to podržava.Dakle, ovo su stanja muslimana I ovo je tačno ono što je Obećani Mesija a.s. prikazao kada je spomenuo da su muslimani podijeljeni. Kako će onda dobiti blagoslove Uzvišenog Allaha?

Obećani Mesija a.s. kaže: ”Ja kažem iskreno I to radim na osnovu svog iskustva da niko ne može djelovati dobro, postići zadovoljstvo Uzvišenog Allaha, ili dobiti korist ovih nagrada, blagoslova, duboke mudrosti, istinitosti I vizija, koje su postignute na najvećem nivou čišćenja duše.. ” (kada osoba postigne najveći nivo čišćenja duše, jedino onda ona dobija blagoslove I nagrade od Uzvišenog Allaha)… kada se pokori praćenju Časnog Poslanika s.a.v.s. Dalje, dokaz ovoga se nalazi u samim riječima Uzvišenog Boga, kada On kaže :”Ako volite Allaha, pratite me, onda će vas Allah voljeti.” Obećani Mesija a.s. kaže :”Ja sam praktični I živeći dokaz ove izjave.” U ovom vremenu I dobu,  Uzvišeni Allah dijeli zajedništvo sa mnom pošto sam uronio u biće Uzvišenog Poslanika s.a.v.s. I u potpunosti ga pratim.Nakon toga,  Uzvišeni Allah je pokazao svoju ljubav prema meni.”

Tako da, u odgovoru onima koji podižu optužbe protiv Obećanog Mesije a.s. da je on umanjio status Časnog Poslanika s.a.v.s, Obećani Mesija a.s. je sam potvrdio da je status koji je on postigao jeste zbog ljubavi I iskrenog praćenja Časnog Poslanika s.a.v.s.  U pogledu zadatka koji mu je dodijeljen zbog njegove potpune predanosti  Časnom Poslaniku s.a.v.s. Obećani Mesija a.s. kaže :”Poslat sam kako bih još jednom uspostavio izgubljenu veličinu Časnog Poslanika s.a.v.s. I pokazao svijetu istinitost Kur’anai da je sve ovo preovlađujuće. Međutim, oni koji imaju pokrov na očima ne mogu vidjeti ovo.”

Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Vaša tvrdnja da imate ljubav prema Allahu dž.š.  može biti dokazana vjerodostojnom i potpunom samo ako slijedite Časnog Poslanika s.a.v.s.’ On kaže: Iz ovog ajeta je jasno da čovjek ne može postati Božiji miljenik i zaslužan Njegove blizine sa nikakvim samo-izmišljenim vježbama i naporima. Božiji sjaj (veličanstvo) i blagoslovi se ne mogu spustiti ni na koga dok ta osoba ne bude potpuno zadubljena u poslušnost Časnom Poslaniku s.a.v.s. Osoba koja sebe izgubi u ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. i podnosi svaki vrstu žrtve, prima sjaj vjere koja ga oslobađa od svega drugog osim od Boga i izbavlja ga od grijeha i postaje povod spasa. On živi moralan (čedan) život na ovom svijetu i izbavljen je od uskih i mračnih grobova tjelesnih želja. Ovo je spomenuto u hadisu, gdje je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: (Arapski tekst) ‘Ja sam onaj koji uzdiže mrtve i oni će biti oživljeni preko mene.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je oživio duhovno mrtve i njegovi sljedbenici su postali miljenici Svemogućeg Allaha. Prema tome, oni koji su istinski poslušni uzdižu standarde svojih ibadeta. Svaki od nas treba razmisliti o ovome i mi se moramo popraviti u ovom pogledu, inače će naše tvrdnje o  predanosti i poslušnosti biti prazne.

Dok je komentarisao o savršenom vjerovanju Časnog Poslanika s.a.v.s. u Boga, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ako volite Allaha, slijedite mene, onda će Allah vas voljeti.’ Čovjek može postati Božiji miljenik pokazivanjem potpune poslušnosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. Ovo nas vodi da vjerujemo da je on bio primjer savršenog vjerovanja u Boga.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Čovjek ne može razviti potpunu ljubav prema Svemogućem Allahu bez korištenja morala i aributa Časnog Poslanika s.a.v.s. kao svog vodića. Prema tome, Svemogući Allah kaže: ‘Reci: ‘Ako volite Allaha, slijedite mene; onda će Allah vas voljeti.’ Poslušnost Časnom Poslaniku s.a.v.s. je u tome da posvojimo njegov moral.

I tako je ovdje prvi ton ibadeta i drugo je tu ton visokih moralnih standarda. Biti istinski sljedbenik znači usaditi u sebe moralne odlike koje su izložene i date u glavnim crtama u Časnom Kur’anu. Zbog toga je takođe neophodno za nas da učimo Časni Kur’an. Prije nego što savjetujemo druge mi trebamo procijeniti svoje vlastito stanje do koje mjere smo, poslije prihvatanja Obećanog Mesije a.s. učinili da nam Časni Kur’an bude pravilnik ponašanja i do koje mjere smo ga ugradili u svoj zavjet bai’ata. Do kojeg stepena ostajemo čvrsti na istini i pravdi? Do koje mjere činimo napore da utemeljimo prava drugih?

Onda Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Jedan način da zadovoljimo Svemogućeg Boga je da pokažemo istinku poslušnost Časnom Poslaniku s.a.v.s. Mi vidimo da su ljudi postali upleteni u sve vrste običaja i obreda. Ovi novi običaji koji su bili izumljeni ne samo da krše naredbe Časnog Poslanika s.a.v.s. nego u jednom smislu su mu uvreda. To je kao da oni, zato što su tako uradili ne smatraju Časnog Poslanika s.a.v.s. dovoljnim, zašto su se trebali pognuti ovom niskom stepenu stvaranja ovih običaja i obreda.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Odatle je očito iz ovog ajeta dok osoba ne slijedi potpuno Časnog Poslanika s.a.v.s. on nemože postići milost i blagoslove Svemogućeg Allaha, niti mu bude data pronicljivost i mudrost koji mogu pobijediti  njegov život grijeha i vatrenu prirodu njegovih unutrašnjih želja. Izraz: ‘Ulema (učenjaci) mog Ummeta’  vrijedi za takve ljude.’

Na drugom mjestu Obećani Mesija a.s. kaže: ‘onaj ko tvrdi da se spas može postići bez Časnog Poslanika s.a.v.s. izgovara laž jer je ovo potpuno oprečno onome što nas je Svemogući Bog je poučio. Svemogući Bog kaže: To jest, O Poslaniče Muhammede s.a.v.s. Neka ljudi znaju: Ako volite Svemogućeg Boga  onda slijedite mene; onda će  vas Allah vas voljeti. Bez slijeđenja Časnog Poslanika s.a.v.s. niko ne može postići spas. Oni koji gaje neprijateljstvo protiv Časnog Poslanika s.a.v.s. takođe će biti odgovorni. Ovo je dio naše vjere.’

Jednom prilikom je Obećani Mesija a.s. imao raspravu s nekim kršćaninom u formi postavljanja pitanja i davanja odgovora. Kršćanin je predstavio navod vezano za položaj Isa a.s. u kojem je Isa a.s. rekao:

‘Dođite k meni, svi vi koji naporno radite i koji ste teško natovareni i ja ću vam dati predah i oslonac.’ Isa a.s. je takođe rekao: ‘Ja sam svjetlo’ i ‘ja sam put, istina i život.’ Drugim riječima, on je rekao da je on svjetlo, onaj koji pokazuje put i koji daje život, zato trebate doći k njemu. Na ovo je kršćanski učenjak postavio pitanje: da li je osnivač islama, Časni Poslanik s.a.v.s. ikada govorio o sebi u ovim terminima?’

Obećani Mesija a.s. je na ovo odgovorio i rekao: ‘Časni Kur’an jasno kaže:

To jest; ‘Reci: Ako volite Allaha, slijedite mene; onda će Allah vas voljeti i oprostit će vam vaše greške.’Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Ovo obećanje – da će slijeđenjem Časnog Poslanika s.a.v.s. osoba biti Božiji miljenik, nadilazi sav govor Isa a.s. (Mesije), jer ne može biti nikakavog položaja višeg od postizanja Božije ljubavi.’ Isa a.s. je rekao: Dođite i stecite sjetlo, međutim, Svemogući Bog ovdje kaže Časnom Poslaniku s.a.v.s. da treba proglasiti da onaj ko slijedi njega može postati miljenik Svemogućeg Boga i da će mu takođe biti oprošteni grijesi. Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Ko je više vrijedan proglašavanja sebe svjetlom od onog ko vodi Božijoj ljubavi:’

Obećani Mesija a.s.  je onda predstavio vrlo lijep dokaz iz ajeta: ‘Reci: Ako volite Allaha, slijedite mene…’ s ciljem da dokaže da je Isa a.s. umro. ‘Smrt je uključena u sunnet (praksu) Časnog Poslanika s.a.v.s. (to jest, Časni Poslanik s.a.v.s. je takođe doživio smrt). Časni Poslanik s.a.v.s. je umro, ko zato može žuditi da živi zauvijek ili se za bilo koga dugog slagati s tim da on živi zauvijek.’ …’Istinska ljubav zahtijeva da osoba treba postati u potpunosti zadubljena u pokornost Časnom Poslaniku s.a.v.s. u tome da u ima potpunu kontrolu nad svojim unutrašnjim željama i odražava čijem ummetu (zajednici) pripada. U takvom primjeru gdje osoba drži vjerovanje da je Isa a.s. još živ na nebesima, kako on onda može istinski ispovijedati da voli i slijedi Časnog Poslanika s.a.v.s? Jer prihvata da se Isa a.s. smatra superiornijim i proglašava Časnog Poslanika s.a.v.s. da je među mrtvima i zadovoljan je u vjerovanju da je Isa a.s. još živ.’

S jedne strane oni tvrde da vole Časnog Poslanika s.a.v.s. i slijede njegove naredbe, a ipak, s druge strane, prihvatanjem da je Isa a.s. živ na nebu oni prihvataju da je superioran. Prema tome, u ovo doba i vrijeme,  jedini je Obećani Mesija a.s. taj koji je branio islam i Časnog Poslanika s.a.v.s. od svakog napada, i takođe uzdizao njegov položaj. Ovo je bila svrha dolaska Obećanog Mesije a.s., pa ipak (muslimanske) vjerske vođe samo iznose optužbe protiv njega.

Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Moje čvrsto vjerovanje je nesreća i nevolja koja ih je (to jest muslimane koji vjeruju da je Isa živ) zbog činjenice što su oni svećenicima dali obilje prilika da kleveću i kaljaju Časnog Poslanika s.a.v.s.’ Ovo stanje muslimana je zbog upravo ovog razloga. Obećani Mesija a.s. dalje objašnjava: ‘s jedne strane oni riječima proglašavaju da je Časni Poslanik s.a.v..s najuzvišeniji od svih poslanika, to jest da je Časni Poslanik s.a.v.s. najsuperiorniji od svih poslanika, dok s druge strane vjeruju da je on umro poslije 63 godine a da je Isa a.s. (Mesija) živ do danas.. Kako je nesretno da upravo ljudi koji sebe povezuju s Časnim Poslanikom s.a.v.s. lično proglašavaju da je on mrtav (Bože sačuvaj).

Nakon što je spomenuo činjenicu da poslije Časnog Poslanika s.a.v.s. ne može doći nikakav prethodni poslanik, to jest, pošto je Isa a.s. bio poslanik Musaovog poretka (Božanskog zakona) i umro je, da se zato sada nikakav poslanik Musaovog zakona ne može pojaviti. Obećani Mesija a.s. onda kaže: ‘Ovaj blagoslov se može tražiti samo kroz potpunu poslušnost Časnom Poslaniku s.a.v.s., zato što  je Časni Poslanik s.a.v.s.  jedini poslanik koji je živi poslanik.’

Odatle, zbog potpune poslušnosti Časnom Poslaniku s.a.v.s., Svemogući Bog je poslao Obećanog Mesiju a.s. u ovo doba kao očekivanog Mehdija i Mesiju. Njegov položaj je potčinjeni – poslanik koji nije donio zakon.

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Kad osoba voli Svemogućeg Boga cijelim srcem nad svim svjetovnim stvarima, onda veličanstvenost i uzvišenost svih drugih bića osim Boga budu uklonjeni iz njegovog srca – zapravo on sve drugo smatra sličnim mrtvom insektu – onda Svemogući Bog se spušta na njegovo srce s veličanstvenom manifestacijom, baš kao što čisto ogledalo bude stavljeno ispred mjeseca i zbog odraza ogledala može se metaforički reči da je isti mjesec na nebu predstavljen u ogledalu. Na isti način se Bog spušta na srce i čini srce Svojim prijestoljem. Ovo je razlog zbog čega je čovjek bio stvoren.’ Prema tome, Obećani Mesija a.s. je bio potpuni predanik Časnom Poslaniku s.a.v.s. i iz ovog razloga ga je Svemogući Bog volio i dao mu čast proglašavajući ga Obećanim Mesijom i Mahdijem kao i potčinjenim poslanikom.

Da nas Allah Svemogući osposobi da nakon prihvatanja Obećanog Mesije a.s. budemo u stanju da ga cijenimo i da nas takođe osposobi da postanemo potpuno predani Časnom Poslaniku s.a.v.s. Da On osposobi svakog od nas da slijedimo primjer Časnog Poslanika s.a.v..s prema svojim sposobnostima i mogućnostima i da On osposobi muslimane da prihvate i slijede ovog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp