U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Istinski koncept Khataman Nebijin

Kratki sadržaj

Prijevod ovog ajeta je slijedeći:

‘Muhammad nije otac nijednog od vas ljudi, nego Allahov Poslanik i pečat vjerovjesnika: a Allah ima dobro znanje o svim stvarima’ (33:41)

U Pakistanu, sve vremena na vrijeme, osobe koje su na poziciji napadaju koncept Khatm-e-nabuwaat (pečat poslanstva) da potaknu obične muslimane i povećaju njihovu opadajuću popularnost. Ovi takozvani simpatizeri islama  pokušavaju da opravdaju svoje poticanje protiv Ahmadi muslimana u ime  i časti Časnog Poslanika s.a.v.s.’. Kako bi postigli javnu popularnost, različite političke partije navode javnost protiv Ahmadi muslimana kako bi unaprijedili svoj politički plan i interese. Ahmadi su meta ovih političkih vođa. Što se tiče Ahmadija muslimanske zajednice, niti smo tražili od stanih moći da nam daju status ‘muslimana’ pred zakonom i ustavom, niti smo ikada molili bilo koju Pakistansku vladu za ovo. Mi ne trebamo certifikat ni od kakve skupštine i vlade da bismo bili zvani muslimanima. Mi sebe zovemo muslimanima.

Mi zovemo sebe muslimanima zato što jesmo muslimani. Uzvišeni Allah I Njegov Poslanik s.a.v.s. su nas proglasili muslimanima. Mi izgovaramo Kalima (izjava o vjeri) :ne postoji niko vrijedan obožavanja osim Allaha I Muhammed je Njegov Poslanik. Mi vjerujemo u  svaki stub islama I u svaki dio vjere. Vjerujemo u Časni Kur’an I da je Časni Poslanik s.a.v.s. Khatamun Nabiyeen kao što je to Uzvišeni Allah rekao u Časnom Kur’anu što sam ja ranije proučio. Mi imamo čvrsto vjerovanje da je Časni Poslanik s.a.v.s. Khatamun Nabiyeen. Ustvari, Obećani Mesija a.s. je jasno I pomno pisao  na mnogim prilikama da osoba , koja negira koncept Khatm Nabuwata nije religiozna I da je izvan islama. Nije ni Ahmadi a ni musliman. Dakle, ovi nemiri koje stvaraju protiv nas I ovi navodi koje govore protiv nas, da mi negiramo koncept Khatm Nabuwata I da mi ne daj Bože, ne vjerujemo u Časnog Poslanika s.a.v.s. kao Khatamun Nabiyeen je izniman prekršaj.

U jednoj od svojih hutbi, hazreti halifatul Masih II r.a. je rekao da su protiv nas podignuti ovi navodi a mi ih obavještavamo o njihovoj netačnosti, govoreći da mi ne odbijamo koncept Khatm Nabuwata jer čitamo Časni Kur’an, vjerujemo u Časni Kur‘an koji kaže da je Časni Poslanik Khatamun Nabiyeen. Ustvari, učenjaci iz drugih država, pod uticajem ovih takozvanih učenjaka iz Pakistana, govore da mi ne daj Bože, ne vjerujemo u Časni Kur’an I da smatramo objave Mirze Sahiba superiornim u odnosu na Časni Kur’an. Dakle, kada su  Arapi otkrili sami istinu I ušli u Ahmadijat dajući Baiat, rekli su nam da kada su pitali svoje učenjaka o njihovom pogledu u vezi Ahmadijata, neahmadi učenjaci su im rekli da Ahmadi ne vjeruju u Časni Kur’an, da su napravili neki drugi Kur’an I knjigu, da ne vjeruju u Časnog Poslanika s.a.v.s. kao zadnjeg poslanika, već vjeruju da je Mirza sahib zadnji poslanik, da je njihov hadždž drugačiji, ne idu na hadždž, da imaju drugačiju kiblu (pravac molitve) I da ne klanjaju ispred Kabe (Božije kuće u Meki). Ove osobe koje su prihvatile Ahmadijat, rekle su da kada su istražile u pogledu ovoga, postale su očite laži ovih takozvanih učenjaka. Tako da govoreći laži, ove hodže na neki način vrše tabligh za nas.

Mi kategorično I apsolutno vjerujemo da je Časni Poslanik s.a.v.s.  Khatamun Nabiyeen. Mi vjerujemo u Časni Kur’an I Obećanog Mesiju a.s.  da su fontana svih vrlina I izjavljujemo da je Časni Poslanik s.a.v.s. Khatamun Nabiyeen.

Jedna od objava Obećanog Mesije a.s. je :”Svaka vrlina se nalazi u Časnom Kur’anu”. Slično tome, Obećani Mesija a.s. je rekao da će onima koji daju čast Kur’anu, biti data čast u raju. Objave Obećanog Mesije a.s. su podređene Časnom Kur’anu. One nemaju nikakav nezavistan status. Isto tako, postoji veliki broj isječaka od Obećanog Mesije a.s. u pogledu Časnog Poslanika s.a.v.s. kao Khatamun Nabiyeen. Osim ovoga, postoji objava gdje je upotrebljena tačno ova fraza Khatamun Nabiyeen. Dalje, Obećani Mesija a.s. piše u svojoj knjizi Tajalliyat Ilahiyyah (Božanske manifestacije) da ja nisam dio ummeta Časnog Poslanika s.a.v.s. I da nisam njegov pratilac, čak da su moja djela bila jednaka planini ja ne bih dobio čast ove Božanske komunikacije. Ovo je zbog činjenice da sada, osim poslanstva Muhammada s.a.v.s., svako drugo poslanstvo se završilo.

Tako da, Obećani Mesija a.s. je također podređen Časnom Poslaniku s.a.v.s. I njegove objave su također podređene I razrađene u Časnom Kur’anu. Da mi, ne daj Bože, smatramo objave Obećanog Mesija  a.s. superiornijimu odnosu na Časni Kur’an, onda zašto mi danas dajemo financijske žrtve radi objavljivanja prijevoda Časnog Kur’ana.

Umjesto ovoga, onda bismo mi trebali objavljivati objave Obećanog Mesije a.s.. Do sada, prijevod Časnog Kur’ana je završen I objavljen na 75 jezika, I još radimo na prijevodu nekih drugih jezika što će uskoro biti objavljeno, insh Allah. Velike muslimanske vlade I bogate vjerske organizacije trebaju reći na koliko različitih jezika su oni objavili prijevod Časnog Kur’ana.

Mi Ahmadi , razumijemo istinsko značenje I duh Khatamun Nabiyeen, I Ahmadi su ti koji objavljuju izjavu Svemogućeg Boga da je  Časni Poslanik s.a.v.s. Khatamun Nabiyeen u raznim državama svijeta I njihovim jezicima. Uprkos ovome, ovi ljudi podižu navode  da Ahmadi, ne daj Bože, negiraju koncept Khatm Nabuwata. Obećani Mesija a.s. nas je podučio takvom razumjevanju I shvatanju Khatm Nabuwata,kojem ovi ljudi, koji izjavljuju da su čuvari Khatm Nabuwata, ne mogu biti ni blizu. Obećani Mesija a.s. je rekao na jednom skupu:”

Zapamtite da su ove optužbe iznesene protiv mene i mog Džemata – da mi ne vjerujemo da je Časni Poslanik s.a.v.s. Khatam-un-Nebijiin – teška izmišljotina protiv nas. Uvjerenje, spoznaja i shvatanje sa kojima mi vjerujemo da je Časni Poslanik s.a.v.s. Khatama-un-Nabijiin, drugi ne vjeruju ni najamnji dio toga, niti su u stanju da vjeruju.’

Dok je objašnjavao istinsku suštinu značenja Khatam-e-Nabuvvata, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Bog nam je posalo takvog Poslanika s.a.v.s. koji je pečat vjernika, pečat pobožnih ljudi i pečat poslanika, i njemu je poslao ovu knjigu koja je najsavršenija knjiga i pečat je svih knjiga. Časni Poslanik s.a.v.s. koji je  pečat poslanika, od Adema a.s. do Isa a.s. sina Merjeminog svi su okupljeni zajedno u Ličnosti Časnog Poslanika s.a.v.s. Tako da mi smatramo da je on na ovaj način bio Khatam-ul-Nabijiin. I baš kao što je Časni Poslanik s.a.v.s. Khatam-ul-nabijiin (pečat poslanika) tako su sva različita učenja raznih religija i raznih upozorenja (poziva) bila usavršena Časnim Kur’anom, i tako je Časni Kur’an postao Khatam-ul-Kutub.’

Dok detaljno izlaže o značenju Khatam-ul-Nabijiin, Obećani Mesija a.s. kaže na jednom mjestu: ‘Ja želim da ponovo potvrdim da je princip koji znači izraz khatam-ul-nabijiin  da su odlike poslanstva koje započinje sa Ademom a.s. nalaze savršenstvo u Časnom Poslaniku s.a.v.s. Ovo je očito značenje. Drugo značenje je da je krug izvanrednosti poslanstva bio upotpunjen dolaskom Časnog Poslanika s.a.v.s. Potpuno je istina da je Časni Kur’an usavršio sva prethodna učenja koja su bila nepotpuna i tako je poslanstvo dostiglo svoje savršenstvo.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Pečat poslanstva je jedan od znakova poslanstva Časnog Poslanika s.a.v.s.’ Činjenica da je Časni Poslanik s.a.v.s. Khatam-ul-nabijiin (pečat poslanika) je jedan od njegovih znakova za svakog muslimana da vjeruje u to.’

Kao što sam ranije spomenuo, ako neko ne vjeruje u Khatam-e-Nabuvvat onda Obećani Mesija a.s. kaže da takva osoba nije musliman i on je izvan islama. Potvrđujući istinski položaj naziva Khatam-ul-nabijiin, i ugled islama i njegovu superiornost nad drugim religijama, Obećani Mesija a.s. kaže. ‘Kad argumenti i mudrost dostignu svoj vrhunac, tome je dato ime Khatam-e-Nabuvvat (konačnost poslanstva). Izvan ovoga, oni koji kritikuju nisu ništa manje do ateisti.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Od Arapa se uzdigao mjesec koji će osvijetliti svaku naciju i bacati svoje svjetlo na svaku religiju.’ Ovo je  položaj Časnog Poslanika s.a.v.s. da će on   osvijetliti svaku naciju i svaki grad i njegovo svjetlo će dostići do svakog ugla svake oblasti. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Samo Kur’an ima čast da uspije i prevlada nad svim religijama svijeta u pogledu Tevhida (Božije Jedinstvenosti) i poslanstva.’ Dokazi i argumenti predstavljeni Časnim Kur’anom u pogledu Tevhida i poslanstva su takvi da nisu bili dati nijednoj religiji. Prema tome, ovo zauzvrat znači da je vjera bila usavršena i da je Časni Poslanik s.a.v.s. bio Pečat Poslanika a.s. Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Istinska je čast da je takva Knjiga data muslimanima.’

Slično tome, da se nije dogodio dolazak Časnog Poslanika s.a.v.s. onda bi moral, uputa, čuda i duhovne moći prethodnih poslanika bili kritikovani. Ali, Časni Poslanik s.a.v.s. je došao i proglasio ih čistim. Tako da je ovo stvarnost Khatam-e-Nabuvvata koju nam je objasnio Obećani Mesija a.s.. Ovo je bio posao Obećanog Mesije a.s. i kroz njegovo znanje i obuku Ahmadija zajednica ovo nastavlja. Pa ipak, uprkos svemu ovome, u njihovim očima (protivnika) mi smo nevjernici, a oni su vjernici.

Što se tiče istinske prirode njegove tvrdnje, Obećani Mesija a.s. objašnjava i kaže: ‘Tragač za istinom treba imati na umu da ni u kojim okolnostima ovaj skromni rob nikada nije tvrdio poslanstvo ili sljedbeništvo. Osim toga, zar  upotreba takvih riječi u svakom govoru, sa njihovim doslovnim značenjima koja se obično nalaze u leksikonima nisu znakovi krivovjerstva? Zato, ja ne volim da ovo radim jer postoji mogućnost da pri tome obični muslimani možda budu obamnuti (prevareni). Uprkos tome, ja nisam u stanju da se uzdržim, na temelju toga što mi je naređeno da kažem ovaj govor i razgovor s koji me je Svemogući Bog blagoslovio, u kojem su riječi ‘poslanstvo’ i ‘sljedbeništvo’ bile u obilju upotrebljene. (Pošto je Svemogući Bog upotrebio ove riječi ja ih zato ne mogu sakriti). Ja ovo stalno govorim da se riječi ‘Poslanik’ ili ‘Vjerovjesnik’ upotrebljene u ovim objavama u pogledu mene ne trebaju podrazumijevati u stvarnoj upotrebi riječi. U stvarnosti ja svjedočim cijelom svojom moći da je naš Poslanik s.a.v.s. pečat poslanika i da poslije njega neće doći poslanik, novi ili stari.’

Huzur a.t.b.a. je iz pisanja Obećanog Mesije a.s. iznio mnoge druge navode koji nadahnjuju vjerom a koji detaljno objašnjavaju koncept khatam-e-Nebuvvata —-da to znači da su sve izvanrednosti dostigne svoj vrhunac u Časnom Poslaniku s.a.v.s., koji je najviši među svim poslanicima i vjerovjesnicima Svemogućeg Boga.

Obećani Mesija a.s. je u bezbroj prilika objasnio istinsko značenje khatam-e-Nabuvvata i njegov istinski položaj i takođe svoj vlastiti položaj  u pogledu ovoga. Na jednom mjestu on kaže: ‘u terminima svjetovnih primjera, mi možemo  navesti primjer Khatam-e-Nabuvvata da je kao mjesec koji počinje u formi srpa i postepeno dostiže svoj savršeni stadij četrnaest dana kasnije kad se govori o njemu kao Badr. Slično tome   izvanrednosti i odlike su dostigle svoje savršenstvo u Časnom Poslaniku s.a.v.s.’

U vezi sa Pakistanskom (nacionalnom) skupštinom i promjenom naziva te institucije, nekoliko dana nakon što je to bilo odlučeno, jedan član Parlamenta je nepotrebno dao zapaljiv govor. Ovaj govor nije samo bio namijenjen da potpali lažnu čast članove skupštine, nego je bio nastojanje da jazjari opću javnost i izazove poremećaj širom zemlje tako da svo stanovništvo ustane protiv Ahmadi muslimana. Rasprava protiv toga da se jedno odjeljenje Univerziteta za fiziku nazove po profesoru Abdus Selamu uopće ne uznemiruje  i ne zabrinjava nas Ahmadi muslimane. Ako Pakistanska skupština želi da promijeni taj naziv oni to mogu uraditi.

Druga optužba iznesena protiv Ahmadi muslimana je da oni ne služe svojoj zemlji i da nisu odani njenom narodu. Međutim, ja mogu reči s punim uvjerenjem da danas jedini Ahmadi sijede učenje ‘Hubbul Watni Minal Iman’ – (to jest da je odanost svojoj zemlji dio vjere) i postupaju po tome. Oni su voljni da žrtvuju svoj život i imetak i sada tako čine. Mi ne dajemo samo govore tek da unapredimo svoje političke planove, niti imamo ikakve veze s političarima. Mi smo voljni da žrtvujemo svoj život za svoju vjeru. Mi vjerujemo cijelim srcem da je Časni Poslanik s.a.v.s. Pečat poslanika. S ciljem da zaštitimo svoju čast, spremni smo da dadnemo bilo koju žrtvu, i ovo je nešto što mi provodimo, i ako Bog da, nastavit ćemo da činimo ove žrtve. Dužnost je svakog Ahmadi koji živi u Pakistanu da čini dove za ovu zemlju u kojoj su Ahmadi dali žrtve od početka, da je Svemogući Bog zaštiti i i da nas On zaštiti od tlačiteljskih tirana i samopouzdanih svećenika (uleme). Da Pakistan bude ubrojan među slobodne i civilizovane zemlje svijeta.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp