U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Pozovite Allaha sa mudrošću i dobrim poticajima

Kratki sadržaj

Prijevod ovog ajeta glasi:

”Pozivaj putu Gospodara svog mudrošću I lijepim savjetom, I raspravljaj s njima najboljim argumentom. Sigurno,Gospodar tvoj najbolje zna ko je zalutao sa Njegovog puta;I on zna one koji su ispravno upućeni.” (16:126)

Preporuka je uključena u Majaalis-e-Shura brojnih džemata širom svijeta. Preporuka je bila u vezi toga kako da proširimo i poboljšamo cilj Tabligha kako bi prenijeli istinsku poruku islama najvišem mogućem broju ljudi u svakoj državi. Ahmadija džemat Velike Britanije je također uključila ovu preporuku u svoj program za Šuru ove godine. Održane su vrlo produktivne rasprave, nakon čega su napravili predloženi program za provedbu koji mi je poslat na odobrenje. Kada je to odobreno, onda odgovornost pada na članove Šure, da iskoriste sve svoje sposobnosti i snagu kako bi preporuka prešla u djelo i kako bi je samostalno sproveli. Također je obaveza vršioca dužnosti na svakom nivou u džematu da djeluju prema odobrenim preporukama. Želio bih skrenuti pažnju svakom vršiocu dužnosti da bi trebali proširiti cjelokopnu saradnju sa sekretarijatom Tabligha za sprovedbu ovog prijedloga u svojim džematima.
Dužnost je nacionalnog sekretara tabligha da pošalje uspostavljeni program djelovanja tabligh sekretarima lokalnih džemata. Dalje, trebaju osigurati da je plan djelovanja prenesen svakom članu džemata, onom djelu koji nisu dio uprave. Najviše od svega potrebno je razumjeti uputu koju je dao Uzvišeni Allah u ovom ajetu i svaki tabligh sekretar, svaki vršioc dužnosti i svaki Daeyaan Khasoosi (stručnjak pripovjedanja) trebaju djelovati u skladu. Danas, terorističke organizacije i takozvani muslimanski učenjaci u svom fanatizmu, besmislu i upotrebi iracionalnih argumenata kleveću islam do te mjere da nemuslimanski svijet vjeruje da je islam lišen mudrosti, i da je religija bez racionalnosti i da je za budale i za lude ljude, ne daj Bože. Oni vjeruju da islam podučava ekstremizmu.Ove prevladavajuće okolnosti stavljaju jako važnu odgovornost na svakog Ahmadi muslimana da sprovodi tabligh i da formira kontakte, u skladu da naredbom Uzvišenog Allaha.

Moramo napraviti napor u sprovođenju Tabligha na način na koji nas je podučio Uzvišeni Allah. Najprije, Uzvišeni Allah kaže da sprovodimo Tabligh koristeći mudrost (hiqmah). Šta je hiqmah? Hiqmah ima veliki broj značenja, koja su kako bi bili uspješni u Tablighu, neophodna za nas da ih budemo svjesni I da ih imamo na umu.Jedno značenje hiqmaha je znanje. Znanje je neophodno u sprovođenju tabligha. Dakle, najprije trebate povećati svoje znanje tako da kada imate intelektualnu raspravu sa nekim, trebate razgovarati sa njima na način koji odgovara njihovom nivou razumjevanja.

Drugo, trebate biti svjesni gdje u našoj literature I stranicama možete dobiti intelektualne odgovore na njihova pitanja. Onda, argumenti trebaju biti dani ljudima različitih religija I onima koji poriču postojanje Boga, u skladu sa njihovim mentalitetom, perspektivom I viđenjima. Hikmah (mudrost) također označava ‘odlučnu I čvrstu riječ’ I ‘uvjerljiv argument, koji ne traži dalje dokaze da uspostavi svoju valjanost. ’

Dakle, umjesto da ulazi u duge rasprave, osoba treba analizirati I razmotriti navode I nastojiti ih pobiti snažnim argumentom. Onda,također među zadacima tabligh odjela jeste da trebaju razmotriti aktuelne trendove-sastaviti takve tvrdnje I replike I učiniti ih dostupnim džematima kako bi maksimalan broj ljudi imao intelektualne I jake argumente na svom raspolaganju.
Štaviše, hikmah (mudrost) također označava ‘pravednost.’ Osoba ne treba predstavljati takve argumente u raspravama, koje, kao dogovor mogu biti korištene protiv nas. Muslimani, koji nam se protive ponekad govore takve tvrdnje protiv Obećanog Mesije a.s., koje, kao odgovor, mogu biti korištene I protiv drugih poslanika. Tako da, tabligh odjel također treba sastaviti tvrdnje ovakve vrste I njihove odgovore I učiniti ih dostupnim džematima.

Isto tako, ‘hikmah’ (mudrost) također označava ‘strpljivost I mudrost’. Tako da, potrebno je koristiti ljubaznost I racionalnost u toku tabligha.
Onda, ‘hikmah’ također označava ’poslanstvo’. Tako da, raspravljanje I predstavljanje argumenata sa ove tačke gledišta znači da trebamo poduzeti tabligh dok primjenjujemo argumente I učenja Časnog Kur’ana, što je otkrio Časni Poslanik s.a.v.s.

Drugo značenje ove riječi ‘hikmah’ jeste da se suzdržimo od neznanja. Tako da, osoba mora govoriti na takav način koji je lagan za druge da razumiju I skloniti njihovo razumjevanje. Časni Poslanik s.a.v.s. je također rekao da razgovaramo sa ljudima u skladu sa njihovim razumjevanjem. Moramo imati stalnost I dosljednost u našim tabligh programima.

Ne treba biti da jednom ili dva puta godišnje osoba slavi Ashra-e-Tarbiyyat ili Ashra-e- Tabligh (program u trajanju od deset dana gdje je posebna pažnja data Tablighu/tarbiyatu), raspodjeli literaturu na ulicama I misli da je učinio pravdu za prenošenje poruke. Tako da, naša je dužnost da djelujemo u skladu sa naredbama Uzvišenog Boga da širimo poruku sa mudrošću, dobrim savjetom I jakim argumentom I moramo nastaviti da radimo tako sa ustrajnošću. Uzvišeni Allah kaže da će On Sam dovesti do rezultata ovoga, to znači ko će skrenuti sa puta I ko će biti vođen je jedino znanje Uzvišenog Boga. On je rekao na drugom mjestu da ne možemo nikome na silu dati uputu. Vaša dužnost je da prenesete poruku istine do svake osobe na svijetu. Morate pokazati drugima ljepotu islama I njegovih lijepih učenja. Jedino Uzvišeni Allah zna ko će biti upućen a ko neće. Jedino Uzvišeni Bog zna da li će osobi biti data prilika da prihvati ili ne, ali u svakom slučaju mi smo ispunili našu dužnost prestavljajući joj istinska učenja islama.

Naređeno nam je da prenesemo poruku I mi se ne možemo oduprijeti tome, niti ćemo. Mi ćemo završiti ono što moramo uraditi. Jedino Uzvišeni Allah zna ko će biti upućen a ko neće. Mi ćemo ispuniti zadatak koji nam je dat ali u isto vrijeme obećanje je Uzvišenog Boga da će On I Njegov Poslanik prevladati, ako Bog da. Zato imamo nadu da će jednog dana većina doći u našu skupinu. Obećani Mesija a.s. nam je također dao neke smjernice koje počivaju na ovom stihu kojeg sam rekao:” Uzvišeni Bog zna da ja nikada nisam zaboravio ljubaznost I nježnost pri odgovaranju (drugim riječima, nikad se nije desilo da je on napustio pristojnost I lijepo govorenje, I uvijek je govorio sa dobrim I ljubaznim riječima) izuzev nekoliko puta kada su se desila izuzetno loša I nepristojna pisanja od strane neprijatelja I tada sam se postavio strogo do neke mjere.”

Tako da, uvijek trebamo imati na umu ovu razliku I ne trebamo pokazivati nikakvu vrstu prilagodljivosti gdje u potpunosti izgubimo svoj smisao integriteta I časti, jednostavno zato što osjećamo da trebamo podučavati I prenijeti poruku drugima. Iako se nećemo svađati I stvarati nered, ali ponekad je potrebno da se suprostavimo onome što je rečeno. U svakom slučaju potrebno je koristiti mudrost. Potrebno je imati blag ton I pokazati dobre morale ali u isto vrijeme je važno da kažemo ako je nešto pogrešno. Tako da, osoba treba uvijek imati na umu da mudrost ne znači da pokažemo kukavičluk ili da svjedočimo nečemu što je netačno kako bi nekoga privukli bliže sebi.

Na primjer, svjetovni ljudi danas su donijeli takve zakone u ime slobode koje šerijat tj.islamski zakon u potpunosti zabranjuje. Ako govorimo protiv njih, oni kažu da iako Ahmadi tvrde da su bez ikakve vrste ekstremizma I govore protiv toga I pokazuju da nisu ekstremni, ali ipa oni su ekstremni u pogledu nekih problema. Primjer koji daju je problem rukovanja sa ženama ili homoseksualnost. Mi se ne trebamo svađati ali moramo reći ako je nešto pogrešno.

Nedavno je ovdje u Velikoj Britaniji član političke partije, koji je postao široko popularan, objavio da ne može stajati za vođstvo stranke jer je protiv homoseksualnosti I abortusa a oba ova predmeta su takva da društvo ne dozvoljava nikome da govori protiv toga. Što se tiče problema homoseksualnosti, Časni Kur’an I Biblija oboje spominju da kada se ova bolest proširi među ljudima, oni su na kraju kažnjeni od strane Uzvišenog Boga. Međutim, u pogledu abortusa smatramo ga dopuštenim u određenim okolnostima. Slično tome, drugi politički vođa je dao svoju ostavku prije nekoliko mjeseci jer je bio protiv homoseksualnosti I rekao da je kao rezultat ovoga bio podijeljen da bira između politike I svoje vjere, tako da kako bi sačuvao svoju vjeru on je odustao od vođstva.

Dakle,ako svjetovni ljudi čija religija nije čak ni u svojoj originalnoj formi, žrtvuju njihove svjetovne poslove radi njihove vjere I ne pokazuju bilo kakvu vrstu prilagodljivosti ili kukavičluka, onda koliko jaka treba biti vjera onih koji vjeruju u konačni I vječni šerijat? Vršioci dužnosti džemata trebaju obratiti pažnju na ovo pošto sam primjetio da su oni više skloni ka izražavanju takve slabosti. Osoba ne treba biti zabrinuta o suprostavljanju jer je suprostavljanje to koje otvara nove puteve za tabligh. Obećani Mesija a.s. kaže :”Što je jača lažnost koja se suprostavlja istini, moć I snaga istine postaje jednako velika.”

Obećani Mesija a.s. dalje kaže :”Među poljoprivrednicima često se kaže što su jače ljetne vrućine, to je jači monsun”. Obećani Mesija a.s. dalje kaže :” Ovo je prirodni fenomen;što je jače suprostavljanje istini, ona više sija i pokazuje svoj sjaj. Ovo smo sami iskusili u tome gdje god su nam se jako suprostavljali, džemat je tu uspostavljen. A gdje god su nas ljudi čuli I ostali tihi, tu je zabilježen manji napredak”.

Ovome svjedočimo čak I danas. Nedavno sam u Njemačkoj, upoznao veoma istaknute neahmadi goste iz Alžira koji su me došli vidjeti. Rekao je da se bez sumnje moj džemat suočava sa mnogim teškoćama, ali da je predstavljen gotovo cijeloj državi zbog ovog suprostavljanja I ljudi su upoznali džemat. Za tabligh je također bitno da postoji suglasje u govoru I praksi. Osoba treba praktikovati ono što podučava I jedino tada može izreći riječi mudrosti I također imati uticaj na druge kada postoji harmonija u govoru I praksi. Govor osobe koja propovjeda bit će jedino važan kada postoji dosljednost u njenim govorima I radnjama. Obećani Mesija a.s. kaže:”Ako takvi ljudi posjeduju znanje I praktikuju ono što propovjedaju onda koja je potreba da Časni Kur’an kaže:zašto govorite ono što ne radite?”

Obećani Mesija a.s. dalje kaže :”Mumin(vjernik) ne treba voditi dupli život I uvijek treba biti udaljen od kukavičluka I licemjerstva. Uvijek držite svoj govor I praksu kao cjelinu I pokažite harmoniju između to dvoje baš kao što su ashabi radili. Vi također trebate hodati njihovim stopama I pokazati svoju iskrenost I posvećenost”.
Prvo postanite sami primjer a onda propovjedajte poruku islama I širite njegove savršenosti cijelim svijetom. Kako bi činila tabligh, osoba treba da napravi čistu promjenu u sebi samoj. Kada osoba postane istinski primjer muslimana onda nema sumnje da ljudi neće skrenuti svoju pažnju prema njoj. Posmatrajući tvoj vlastititi primjer, ljudska pažnja će biti okrenuta prema tebi I na ovaj način I bez formalnog činjenja tabligha, otvaraju se putevi tabligha. Neka nas Uzvišeni Allah omogući da se ponašamo u skladu sa ovim.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp