U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dokazi istine

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tashahhuda, Ta’uza i sure Fatiha Hazreti Ameer-ul-Mu’mineen (aba) je rekao :

Danas, zapadna štampa i mediji govore da Ahmadi muslimani govore o mirnim učenjima islama, međutim većina muslimana ne spominju ova učenja, ustvari većina muslimana ne smatra Ahmadi muslimane muslimanima.Ahmadi muslimani su brojčano manji u odnosu na druge muslimane. Kada je ovakvo stanje onda kako Ahmadi mogu tvrditi da su oni ti koji prate istinska učenja islama?

Nedavno, u toku moje posjete u Njemačkoj, postavljeno je isto pitanje. Onda se oni pitaju „kako ćete ubijediti druge muslimane da prate ova učenja, ako vjerujete da su ovo istinska učenja islama?“ Naš odgovor je uvijek isti. Dokazi za istinska učenja islama koja mi predstavljamo mogu se naći u Časnom Kur’anu, hadisu, i sunetu Časnog Poslanika s.a.v.s.. Mi dokazujemo jasnim dokazima da učenja islama uvijek naređuju da se ispune prava Uzvišenog Allaha i Njegovih stvorenja.

Što se tiče pitanja kako ćemo ubijediti druge muslimane u ovo učenje, onda je odgovor na ovo pitanje da je proročanstvo Časnog Poslanika s.a.v.s. da kada muslimani skrenu sa pravog puta, onda će biti poslat Obećani Mesija a.s. da reformiše muslimane i predstavi svijetu istinska učenja islama. Tako da, ovo proročantsvo Časnog Poslanika s.a.v.s. je ispunjeno na najsjajniji način. U vrijeme kada muslimani nisu pratili istinska učenja islama, Uzvišeni Allah je poslao Obećanog Mesiju a.s. I Mehdija (onog koji je upućen). Obećani Mesija a.s. nas je naučio da cijenimo istinska učenja islama i Časnog Kur’ana. Objasnio nam je mudrost iza svake naredbe Časnog Kur’ana. Mi Ahmadi muslimani, koji smo prihvatili Obećanog Mesiju a.s., širimo ova jasna učenja islama muslimanima i nemuslimanima. Naš zadatak je da propovjedamo poruku kao misionari. Tako da obavljamo zadatak propovjedanja islama i ako Bog da, nastavit ćemo to da radimo.

Napredak Božanskih zajednica i sljedbenika poslanika ne događa se u nekoliko dana. Ove zajednice se šire i napreduju polahko. Na pitanje zapadnih medija “kako ćemo ohrabriti druge muslimane da prate ova učenja”, naš odgovor leži u deset miliona sljedbenika  Ahmadija muslimanske zajednice, od kojih se većina pridružila iz drugih muslimanskih sekti. Kada ljudi budu razumjeli ovu poruku, istinska učenja islama im postaju očita, kada postanu svjesni tvrdnje Obećanog Mesije a.s. I počnu razumjeti upute I proročanstva Časnog Poslanika s.a.v.s., onda se muslimani počnu pridruživati našoj zajednici u velikom broju. Ljudi se pridružuju našoj zajednici I iz drugih religija. Ako Bog da, jednog dana naša manjina će postati većina. Ovo je Božije obećanje I vidimo da se ispunjava svakog dana. Svake godine, stotine hiljada ljudi se pridružuje Ahmadija muslimanskoj zajednici I većina njih su muslimanskog porijekla. Predstavit ću neke primjere kako Uzvišeni Allah otvara puteve za njih I upućuje one ljude koji se pridružuju zajednici. Postoje neki događaji ljudi , koji se pridružuju Ahmadijatu na osnovu svojih snova.

Naš misionar na dužnosti iz Kazana piše : “Uspostavili smo kontakt sa Safi Loif sahibom kroz propovjedanje.Razmjenjivali bismo pitanja I odgovore. Nakon nekog vremena , on je dao Bai’at.” Objašnjavajući ovaj događaj davanja Bai’ata, on kaže “Uzvišeni Allah mi je pokazao san da sam u Siriji I da su se dvije grupe borile jedna sa drugom. U toku ove borbe, treća grupa im se pridružila. Ova grupa ih je pokušavala ubijediti da čine okrutnosti ubijajući jedni druge. Ljudi iz treće grupe su ih savjetovali da prestanu sa borbom I pruže ruku mira jedni drugima. Onda su ove dvije grupe bacile oružje na savjet treće grupe I zagrlili jedni druge.” Ranije spomenuti ruski prijatelj nastavlja “Onda sam upitao nekoga ko je ova treća grupa koja je napravila mir između ove dvije suparničke grupe? Rečeno mi je da su to članovi Ahmadija muslimanske zajednice.”

Gospođa , Malikah Sahiba iz Francuske, objašnjava kako je prihvatila Ahmadijat govoreći :” Jednog dana, molila sam Uzvišenog Allaha da me uputi da li je Ahmadijat ispravan put ili ne”. Kaže da joj je uzastopno tri noći, Uzvišeni Allah pokazao tri uzastopna snova. U mom prvom snu, izgledalo je kao da je sudnji dan I da vlada nemir. Moje sestre I braća koji su prihvatili Ahmadijat nisu bili pod stresom uopšte već su bili mirni I sretni. U drugu ruku, ja sam neprestalno vrištala zbog te strašne situacije. Oni uopšte nisu bili zabrinuti I rekli su da idu na sastanak Ahmadija muslimanske zajednice. U mom snu, u ovom stanju velikog straha, držala sam se za njih. Ispričala je druga dva sna I rekla da joj je nakon ovih snova dato zadovoljstvo da se ovi snovi odnose na istinitost zajednice I dala je Bai’at I sada je cijela njena porodica prihvatila ahmadijat.

Abdul Aziz Traore sahib, koji ima mogućnost da služi zajednicu u Shapo selu Obale Slonovače je rekao :”Jedna starija osoba iz sela, Waamaar Traore sahib je vidio u snu da su neki Arapi došli da posjete selo. U snu, čuo je ljude da govore da ovo nisu pravi Arapi I da se trebaju držati dalje od njih.” On je rekao:”U toku ovog sna, čuo sam glas koji govori ako tražiš Boga, onda ćeš Ga pronaći kroz ove ljude. Rekao je da su nakon nekoliko dana neki Ahmadi misionari došli u naše selo, na ovo su neki ljudi sa sela počeli govoriti da oni nisu pravi muslimani, oni su znali da su ovo Ahmadi misionari. ” Kada je starješina iz sela vidjela sve ovo, sjetio se svog sna I nakon kratkog perioda, je prihvatio Ahmadijat dajući Bai’at. Prisustvovao je dželsa salani Obale Slonovače sa velikim žarom I posvećenošću.

Bashir Sakia Sahib iz Brazzavilla, iz Konga piše :” Počeo sam da proučavam literaturu I knjige Ahmadija muslimanske zajednice, zbog čega sam počeo cijeniti istinitost ahmadijata. U toku ovog perioda, jedne noći, vidio sam u snu da mi jedan čovjek daje jako šareno odijelo u rozoj I bijeloj boji koje je bilo jako lijepo. Onda sam vidio san u toku mjeseca Ramazana da putujem u luksuznom autobusu. Ovaj san mi je dao zadovoljstvo pošto autobus predstavlja početak putovanja, dakle putovanje na koje sam trebao krenuti je bilo veliko I veličanstveno. Nakon ovog sna sam prihvatio Ahmadijat.”

Jedna osoba koja je prihvatila džemat iz Kyrgzstana, Ashian Ramil Sahib, je ispričao kako je prihvatio ahmadijat. Kaže da je rođen u muslimanskoj porodici. Tako da vjera islam nije bila nepoznanica za njega. Međutim, nikada nisam razmišljao o svrsi I potrebi za religijom. Upoznao sam Sadr džemata Kyrgyzstana na mom radnom mjestu. Nastavili smo raspravljati o različitim temama. Kada smo raspravljali o religiji, ja sam lagano I postepeno počeo shvatati istinu islama I postao sam svjestan činjenice da muslimani u današnjem vremenu ne praktikuju istinski islam. Nakon što sam razgovarao sa njim, počeo sam nalaziti odgovore na moja pitanja, koja su mi predstavljena kroz Kur’an, praksu Časnog Poslanika s.a.v.s., autentične knjige hadisa, knjige Obećanog Mesije a.s. I kroz moje razne propovjedi. Rekao je da je počeo gledati više u ovo. Kroz ovo, počeo sam čitati  Časni Kur’an po prvi put. Rekao je da je prateći ovo, jednog dana odlučio dati Bai’at. Iste večeri , u snu sam vidio da prijatelj mog oca pokazuje u određenom pravcu I da mi govori da tamo ima znak.Međutim, nemoj nkome reći o ovom znaku jer će teroristi doći I uništiti ga. Međutim, ja sam otišao da vidim znak. Bila je to velika bašta u kojoj se letjeli leptiri koja su bila kao bića. Počeo sam razmišljati kako možemo prikriti ovaj znak.U međuvremenu, počeo sam letjeti kao ptica u snu. Rekao je da je odletjeo do kuće očevih prijatelja. Pili su čaj I kada su me ugledali, mislili su da sam samo ptica. Međutim, ja sam rekao Allahu Akbar tri puta, zbog čega su se uplašili, jer kako ptica može govoriti. Rekao je da je onda odletio prema nebu I dok je letio pretvorio se u meleka. Pogledao je prema zemlji I vidio da su svi mrtvi I da niko nije živ. Rekao je da je onda odletio do svoje kuće. U snu, sam se probudio dok sam ulazio u kuću. On je rekao da je prateći san odlučio da ga je Uzvišeni Allah blagoslovio duhovnom snagom. Tako da dao sam Bai’at nakon ovoga I ušao u Ahmadijata džemat.

Abd-ul- Hadi Sahib iz Egipta kaže da je poprilično dosta vremena prije nego što je saznao o Ahmadijatu imao san da trči na napuštenom putu prema nepoznatoj destinaciji. U međuvremenu, mi je prišla pobožna osoba I uputila me na drugi put.  Neobična stvar jeste da bez ikakvog otpora, sam počeo sretno trčati tim putem, na koji me uputio  pobožni čovjek. Razlog tome jeste da sam se zbog njegovog suosjećajnog ponašanja počeo osjećati kao da me spasio od nesreće I preusmjerio na put bogatstva I mnogih blagoslova.

Nakon što sam trčao na ovom putu neko vrijeme I pošto sam stigao na uzvišeno mjesto, okrenuo sam se prema drugom putu na kojem sam vidio tiranina  koji traži od ljudi da rade. Vidjevši ovo, pomislio sam da me pobožni čovjek nije uputio na ovaj put, ja bih danas isto bio žrtva ove okrutnosti kao što su mnogi ljudi. U snu, ova je misao ušla u moj um, da je ovaj pobožni čovjek možda bio Božiji poslanik Musa a.s.. Kaže da je nakon nekog vremena , saznao za džemat I shvatio da put na kojem je trčao je vodio kao propasti I uništenju. Uz to (ja sam takođe razumio) da je taj pobožni čovjek, koji me skrenuo s ovog puta na novi put, bio Obećani Mesija i ovaj novi put je bio put Ahmadijata to jest istinskog islama.

Tako da su ovo neki primjeri koje sam predstavio. Jedan od njih je iz Kazahstana, Kirgistana, nekadašnje Sovjetske republike Rusije, jedne Evropske zemlje, zapadne Afrike a drugi iz Arapske zemlje. Oni su ljudi raznih nacija i različitih jezika; međutim, svi su oni bili upućeni na isti način. Ko ovo radi? To je zasigurno Allah Uzvišeni, Koji za njih omogućava ovu uputu, Koji je rekao Obećanom Mesiji a.s. da će uvećati skupinu njegovih iskrenih i predanih miljenika.

Onda, jedan Ahmadi iz Maroka, Shakur sahib kaže da je u viziji vidio hazreti halifatul Mesiha IV kako ide nekim putem koji vodi do vrha planine. Bio je odjenut u bijelu Pakistansku odjeću. Rekao je da trebam slijediti Halifu i skoro smo stigli do vrha planine. Odatle smo vidjeli da iza brda izbija svjetlo, koje se širilo po cijelom horizontu. Izgledalo je kao svjetlo zore. On je rekao da sam se ja nekako prepao i moji koraci su usporili. Opažajući ovo Halifa, hazreti Halifatul Mesih IV se okrenuo unaokolo, pogledao me i nasmijao se i rekao: ‘Nastavi da me slijediš i nemoj se bojati.’

Onda, dr. Hijaz Kareem sahib  iz Alžira, kaže: ‘Ja sam postao potpuno razočaran uvrnutim učenjem i lažnim tumačenjima Časnog Kur’ana. U snu sam vidio kako prolazim kroz grad noću sa svojim prijateljima i svjetlo je putovalo skupa s nama. Usred toga je zazvonio telefon i ja sam pogledao na telefon i vidio da je pokazivao telefonski broj Imama Mahdija a.s. Odlučio sam u svom srcu da ga nazovem natrag i ako ne odgovori na poziv značit će da je istinski poslanik, a u protivnom da nije. Ja ne znam zašto, ali sam u toku sna mislio da poslanici ne odgovaraju na pozive. Tako da sam ja nazvao njega. Telefon je nastavio zvoniti dugo vremena ali on se nije javljao. Onda se jasno pokazao ulivajući strahopoštovanje. Poslije ovoga sam se probudio zbog ogromnog straha. Bilo je vrijeme fadžr (sabah) namaz. Bio sam siguran da je ovaj san bio istinit. Onda sam dao zavjet bai’ata.

Misionar na dužnosti u Senegalu je napisao o jednom događaju u vezi s ovim. On kaže:

Ahmadijat je osnovan u tri sela Casamance oblasti Senegala. Nakon što su se osvjedočili u napredak Džemata u ovim selima, anti-Ahmadi ulema, skupa sa (seoskim) poglavicom, je odlučio da čini dove protiv Džemata. Učili su Časni Kur’an i onda udarali rukama o tlo – svi su bili muslimani – i govorili su: ‘Svemogući Allahu uništi ovaj Džemat i njihovog misionara.’ Međutim, Svemogući Allah je poduzeo dejstvo na ovom putu tako da je samo nekoliko dana kasnije njihovog poglavicu koji je proklinjao ujela zmija. Mnoge od ovih protivnika je ujela zmija i umrli su. Poslije toga, ljudi su prišli našem misionaru dok naš misionar nije bio upoznat o tome da su ovi ljudi činili dove protiv Džemata. Sami seljani su mu ispričali cijeli događaj i rekli su: ‘Spasi nas, jer su nas naše vlastite kletve okružile. Učini nešto za nas.’ Tako je misionar otišao u njihovo selo i rekao im o ovom pozivu Obećanog Mesije a.s. da će Bog okrenuti kletve ljudi protiv njih i da će On podariti napredak Džematu. Sada su, Allahovom milošću više od 700 ljudi iz sva tri sela, nakon davanja zavjeta bai’ata došli u Ahmadijat. Ponekad protivnici sami otvore vrata za bogobojazne ljude da otkriju istinu.

Jedan mualim (vjerski učitelj) iz Goromu oblasti iz Burkina Faso prenosi: ‘Iz našeg Guromu džamata je sin jednog vehabi imama primio Ahmadijat i suočio se sa velikim suprotstavljanjem od strane svog oca. Ovaj novi Ahmadi sin je postao jako zabrinut i počeo je činiti dove. Jedan dan je u snu vidio kako mu neka osoba kaže: ‘Ostani čvrst i ustrajan u Ahmadijatu ako želiš spas.’ Ovaj san je ulio veliku rješenost u njega i on je rekao svom ocu: ‘čini šta god hoćeš, međutim, ja sada ne mogu napustiti Ahmadijat.’ Tako, kad Svemogući Allah usadi Ahmadijat u srca onih koji žive čak hiljadama milja daleko, On im takođe daje čvrstinu i ustrajnost.

Jedan lokalni muallim iz Benina, Taufeeq sahib piše: ‘Jedan poznanik, Bamaisoor Kareem sahib, je bio u stanju da pređe iz kršćanstva i primi Ahmadijat. On nas je pozvao u svoje selo, Haitee, da tamo prenesemo poruku i rekao: ‘Čak i ako niko ne primi Ahmadijat i sa koliko god da se suprotstavljanja suočim, ja sam Ahmadi i ostat ću Ahmadi i nastavit ću sam prenositi poruku.’ Ovo je ljubav za prenošenjem poruke koju imaju novi Ahmadi iz koje stari Ahmadi takođe trebaju izvući pouku.

Jedan poznanik sa Obale slonivače, Demayla sahib prenosi događaj svog primanja Ahmadijata. On kaže: ‘Ja sam obožavao kipove (idole) ali sam jedan dan vidio u snu kako  mi neka stara žena daje zdjelu vode i sedžadu i kaže: ‘trebaš klanjati namaz.’ Ja sam zato počeo obavljati namaz u ne-Ahmadi džamiji ali čak je i tada moja pažnja bila usmjerena obožavanju kipova. Ja sam poslije nekoliko dana ponovo vidio taj san da trebam obavljati namaz.’ On kaže: ‘Ja sam postao zbunjen u pogledu ove stvari pošto sam već počeo obavljati namaz. Šta onda ovaj san može značiti? Tako da sam ovaj san ispričao svom bratu koji je Ahmadi musliman. On je rekao: ‘Tumačenje ovog sna je da trebaš prihvatiti Ahmadijat.’ Ja sam zato prihvatio njegov savjet i kontaktirao sam misionara Džemata i dao zavjet odanosti nakon nekog istraživanja.

Misionar iz Kazana piše da je juna 2014, Fareed Ibrahim sahib, koji je član Kazan džemata, u svojoj radnji izvisio sliku Obećanog Mesije a.s. i ispod napisao ‘ovo je dugo očekivani Imam Mehdi koji je došao’, i skupa s tim je napisao  vezu veb stranice. Njegova radnja je smještena u oblasti glavne pijace i oko hiljadu ljudi su svakodnevno prolazili pored i kroz ovo su kontaktirali Džemat. Ovo otvara nove puteve prenošenja poruke i ovo je jedan od načina koji su ljudi otkrili da prenose poruku.

Amir sahib iz Burkina Faso piše: ‘Jedan naš član, Pareh Idrees sahib, koji je novi Ahmadi je rekao: ‘Nakon što  sam dao zavjet odanosti ja sam jedan dan vidio u snu da je moje stanje prije davanja bai’ata bilo prekriveno mrakom i da je moje sadašnje stanje puno svjetla.’ Allahovom milošću, Pareeh sahib je postao redovan prenosilac poruke na Allahovom putu i čini velika nastojanja na polju širenja poruke.

Tako Svemogući Bog polahko dovodi ljude prema istinskim učenjima islama i ako Bog da, preko Obećanog Mesije a.s., istinska poruka Ahmadijata će prevladati svuda u svijetu. Da Allah dž.š. osposobi svakog od nas da sudjelujemo u blagoslovima neprestalnim pozivanjem drugih ka Božijem putu.

Posllije džume namaz ja ću klanjati dženazu namaz za osobe čija su tijela odsutna.  Prva je za gospođu Khurdish Ruqayya sahibu, koja je bila žena maulavi Manzoor Ahmad sahiba Ganokhe, jednog od derviša Kadiana. Božijom voljom ona je umrla 1 septembra, na dan Hadži bajrama. Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti. Umrla je bila redovna u obavljanju pet dnevnih namaza kao i u tahadžud namazu (dobrovoljnom namazu). Redovno je obavljala namaze i bila je gostoprimljiva. Bila je revno predana Halifatu i uvijek pazila na one u nuždi. Umrla je bila muusi (član institucije Oporuke). Iza nje su ostala dva sina i dvije kćeri. Jedan zet, koji trenutno živi u Francuskoj, porijeklom je iz Maroka. Da Svemogući Allah uzdigne položaj umrle i osposobi njenu djecu da nastave njena dobra djela.

Druga dženaza je za dr. Salahudin sahiba koji je živio u New Jersey, SAD. Bio je sin maulavi imam-ud-dina sahiba, misionara Indonezije. Umro je 10 septembra 2017 poslije srčanog udara. Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti. Umrli je završio doktorat na polju nauke iz New Jersey. U vrijeme halifatul Mesiha IV r.a. često je posjećivao (London) i osim službe PS (Privatnog sekretara) takođe je radio kao dio osoblja na obezbjeđenju. Bilo da je to bio posao u kancelariji ili je njegova dužnost bila na obezbjeđenju, uvijek je završavao svoje dužnosti s punom odgovornošću. On je imao takve plemenite odlike da je privlačio ljude sebi i to ga je učinilo popularnim među ljudima. Uprkos ovim odlikama bio je vrlo ponizne i blage prirode. Imao je odliku da bude u stanju da razgovara s ljudima iz svih životnih puteva. Ja sam ga znao iz Rabve od djetinjstva i čak poslije mog halifata, vidio sam da je održao poseban odnos odanosti, koji je bio odnos ljubavi i naklonosti za Halifat.

Da Svemogući Allah uzdigne njegov položaj. On se nikada nije ženio, tako da Allah dadne ustrajnost i čvrstinu njegovim sestrama i da Svemogući Allah osposobi da se njegove vrline nastave u potomcima maulavi imama-ud-Din sahiba.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp