U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Traženje Allahove pomoći sa strpljenjem i molitvom

Kratki sadržaj

Nakon učenja tašahuda, ta’uza, tasmie I sure fatiha, hazreti Ameer-ul-Mu’mineen (aba) je proučio ajet:” O vi koji vjerujete, tražite pomoć sa strpljenjem I namazom, sigurno je Allah sa strpljivima” (2:154)

Huzur je rekao da se ljudi suočavaju sa mnogim iskušenjima u toku svog života. Čovjek prolazi kroz razne teškoće u toku svog života, I u nekim slučajevima ne postoji drugi izlaz nego da bude strpljiv. Ovo uključuje gubitak bogatstva, djece I svjetovnih stvari. Dok neki viču I plaču I izgovaraju riječi nevjerstva I žalbe, ipak se drugi suočavaju sa takvim iskušenjima I teškoćama zbog prihvatanja Božijeg Poslanika. Baš kao što su njihovi gubitci u svjetovnom posjedu radi Uzvišenog Allaha, njihov gubitak života je također zbog Svemogućeg Allaha, ali ipak uprkos svemu ovome, oni prolaze kroz takve poteškoće bez izricanja jedne riječi žalosti.

Nesumnjivo se oni mole Uzvišenom Allahu govoreći :”O Allahu, kada nas je sve to zadesilo jer smo prihvatili onog kojeg si Ti poslao, onda povećaj našu strpljivost I Ti nam pomozi I sačuvaj nas od tiranskog ugnjetavanja. Daj nam čvrstinu za ovo iskušenje koje podnosimo zbog Tebe.”

Huzur je rekao da ljudi u današnjem svijetu jedino čitaju historiju Božijih Poslanika, međutim Ahmadi muslimani su ti koji praktično prolaze kroz ovaj period zbog toga što su prihvatili Mesiju Muhammeda a.s., iskrenog poklonika Časnog Poslanika a.s., kojeg je Uzvišeni Bog odabrao da oživi islam. Iako neke grupe I sekte također prolaze kroz vjerska proganjanja, međutim te grupe također uzvraćaju na isti tlačiteljski način, na koji se odnosilo prema njima. Ahmadi muslimani su ti koji nikada ne uzimaju zakon u svoje ruke, zbog toga odražavaju prave karakteristike vjernika koji pokazuje strpljenje kada se suočava sa okrutnostima, moleći se Uzvišenom Allahu I tražeći Njegovu podršku. Tako da ovo je velika razlika između Ahmadi muslimana I drugih ljudi u svijetu.

Huzur je rekao da nikada ne napuštamo strpljenje kada se suočavamo sa bilo kakvim svjetskim iskušenjima Mi smo u potpunosti svjesni da je Uzvišeni Allah Onaj koji može olakšati teškoće I bol. U toku vremena teškoće, ne trebamo se saginjati pred svjetovnim ljudima, već se saginjimo pred Svemogućem Bogu I tražimo Njegovu pomoć. On je Taj koji nam može podariti spas od takvih teškoća zbog našeg strpljenja I molitvi, ako Bog da.

Časni Poslanik a.s. je rekao ako vjernik doživi sreću, on pokazuje zahvalnost za to hvaleći Uzvišenog Allaha I saginjujući se pred Njim. Tako da, ovo postaje izvor dobrote za njega. Ali ako se suočava sa nekim iskušenjima I pokaže strpljenje, onda I ovo postaje sredstvo dobrih stvari za njega.

Huzur je rekao tako da pretrpjeti teškoće na Allahovom putu I pokazati strpljenje kroz molitvu postaje  sredstvo dobrih stvari za čovjeka. Ipak, Uzvišeni Allah jeste Onaj koji daje čovjeku čak I kada se suočava sa najmanjim iskušenjima I ne ostavlja ga praznih ruku. Stoga, na jednoj prilici Časni Poslanik a.s. je rekao da kakva god iscrpljenst, tjeskoba, bolest, teškoća I tuga dospije do muslimana, tolika pa makar to bilo kao ubod trna, onda Uzvišeni Allah oprosti neke njegove nedostatke kao naknadu za to.

Tako da, da li je nekome prouzrokovana šteta zbog ličnih stvari ili zbog pripadanja džematu, ako želimo da dobijemo zadovoljstvo Uzvišenog Allaha, ako želimo da zadobijemo ljubav Uzvišenog Allaha, onda je Časni Poslanik postavio ovaj princip da se saginjemo pred Allahom I pokazujemo strpljenje što će nas dovesti bliže Njemu. Stoga, u ovim teškim I uznemirujućim uvjetima sa kojima se suočavaju članovi džemata danas u raznim državama, naša je odgovornost da tražimo pomoć Svemogućeg Boga kroz strpljivost I molitve. On je Taj, koji  je najsposobniji da zaustavi vođe nevjernika I da nas sačuva od njih, od njihovih zlih planova I namjera.

Huzur je rekao da u historiji džemata stalno posmatramo ovaj posebni aspekt gdje su neprijatelji, uprkos posjedovanja svake moći I sredstva, bili neuspješni I doživjeli poraz I da je džemat nastavio napredovati. Ako su se Časni Poslanik s.a.v.s. I njegovi ashabi morali suočiti sa vremenima teškoće I nevolja, I jedino nakon što su se suočili sa time, dat im je uspjeh, ko smo onda mi da budemo uspješni bez suočavanja sa ikakvim teškoćama?

U pogledu ovog perioda teškoća, sa kojima se Časni Poslanik a.s. suočavao, Obećani Mesija a.s. kaže :” Period od 13 godina nije kratak period. Nije lagan zadatak da se čak I spomenu teškoće koje je Časni Poslanik morao podnijeti u toku ovog perioda. Ljudi su učinili svaki napor da uzrokuju ove nevolje I prouzrokuju bol. U drugu ruku, Uzvišeni Allah je naredio da se ovo podnese sa strpljenjem I čvrstinom. Ova naredba je stalno ponavljana, da je potrebna strpljivost, baš kao što su I prošli poslanici bili strpljivi. Stoga, Časni Poslanik a.s. je podnosio sve ove teškoće sa krajnjim strpljenjem I nije bio nemaran I pogledu Tabligha, širenja poruke islama. Štaviše,nastavio bi dalje”

Huzur je rekao da kada damo zavjet osobi koja je došla prema predpostavci Časnog Poslanika a.s. za oživljavanje islama, da dokaže da je islam nadmoćnija vjera od svih ostalih vjera I da ukloni sektašizam među muslimanima I da ih ujedini pod jednu ruku, tako da bi se napravila jedna nacija, mi se također moramo suočiti sa protivljenjem od naših ljudi kao I od nemuslimana.

Trenutno, nemuslimani u većini zemalja se ne suprotstavljaju tako otvoreno u poređenju sa suprotstavljanjem s kojim su se muslimani morali suočavati u prvom periodu islama. Zapravo je to učinjeno kroz druga sredstva i mi takođe moramo primjeniti ista sredstva koja oni koriste a to su štampanje literature i propagiranje poruke (tabligh).

Kad se islam počne širiti u nemuslimanskom svijetu, nemuslimanske zemlje će se takođe suprotstavljati Džematu, kad uvide da lokalni  ljudi prihvataju islam. Činjenica je da se na nekim mjestima događaju takvi slučajevi gdje su, na početku neke crkve otvorenog srca nudile svoje mjesto da se održe naši programi. Međutim, kad su uvidjeli da na ovaj način sklonost ljudi raste, započelo je suprotstavljanje i oni su odbili da nam nude (svoja mjesta).

Huzur je naveo neke primjere suprotstavljanja protiv zajednice uključujući Azad Kashmir, Kashmir, Alžir i Bangladesh, Indonezija i u Arapskim zemljama. Nedavno je jednog misionara Džemata u Bagladeshu, Mustafeez-ur-Rahman sahiba noževima i bodežima napala grupa religiskih svećenika i teško ga povredili. Prema primljenom izvještaju, on je stabilnom stanju ali još uvijek kritičnom. Da mu Allah dž.š. podari zdrav, miran i dug život i potpuno, brzo ozdravljenje.

Huzur je rekao da nas je Obećani Mesija a.s. već unaprijed upozorio o takvom suprotstavljanju. On je rekao, ako osoba primi Ahmadijat onda takođe mora biti spremna da se suoči sa teškoćama. Mora ostati zauzet u dovama i takođe da moli za neprijatelje da ih Allah uputi. Međutim, Huzur je rekao da je primio prigovore o nekim ljudima, koji se ne suočavaju ni sa kakvim ovim pitanjima. Oni žive ovdje (na Zapadu) i imaju priliku da prenose poruku, ali kad se zauzmu u širenju poruke bilo lično ili na društvenim medijima sa hodžama i drugima ili kad ponekad imaju debate s njima, oni koriste takav jezik koji ne priliči Ahmadi muslimanu i neki mi pišu da su uznemireni upotrebom takvih uvredljivih i ružnih riječi koje izgovaraju protiv svojih protivnika, ili ne-Ahmadi vjerskih učenjaka ili učesnika debate. Huzur je rekao ako je ovo istina onda ću ja reći takvim Ahmadi muslimanima da će biti bolje da oni odustanu od širenja poruke. Takvo širenje poruke će, umjesto da ljude privuče bliže Allahu, postati razlog da ih udalji od Njega.

Huzur je rekao da uvijek trebamo zapamtiti da je Obećani Mesija a.s. rekao:

‘Ja sam određen da vas stalno opominjem i upozoravam da morate ostati dalje od bilo kakve prilike uznemirenja i nereda i trebate pokazati strpljenje čak kad su vam upućene ružne riječi. Odgovorite dobrotom na zlo i ako bilo ko ide ka tome da učestvuje u bilo kakvom neredu onda je bolje da tiho napustite to mjesto i odgovorite ljubazno.’

U pogledu suprotstavljanja koje je on podnosio, Obećani Mesija a.s. je rekao:

‘Oni su izdali fetve proglašavajući me da sam nevjernik, izmislili su sudske procese i prizivali mnoštvo izmišljotina i laži. Oni mogu upotrebiti svu svoju moć i uticaj protiv mene, ali gledajte ko će na kraju imati vrhovnu vlast. Ako ja počnem pokazivati brigu za njihove psovke i kletve onda će stvarna dužnost koju mi je Svemogući Bog dodijelio ostati neispunjena. Zato, baš kao što ja ne pokazujem nikakve brige za njihove verbalne uvrede, ja nalažem svom Džematu da podnose njihove psovke i kletve. Nikada nemojte odgovarati na psovke još rušnijim riječima, jer čineći takvu stvar vi ćete izgubiti sve blagoslove. Kroz svoj moral pokažite strapljenje i samo kontrolu.’

Prema tome, mi uvijek trebamo zapamtiti: ako je istina da iz sekiracije neki Ahmadi odgovore koristeći oštre riječi, onda je to pogrešno. Na ovaj način oni ne samo da čine jedan grijeh nego su takođe krivi što udaljavaju novu generaciju od Ahmadijata. Neki omladinci možda budu odvedeni da vjeruju da mi nemamo dokaza i da zato pribjegavamo ružnim riječima, dok je ovo potpuno pogrešno. Ovi ljudi trebaju odmah promijeniti svoje ponašanje.

Huzur je rekao da je zato naša dužnost da razvijemo odnos sa Svemogućim Allahom i da se uvijek držimo Njegovih naredbi. Mi moramo ostati strpljivi i ustrajni dok dajemo žrtve na Njegovom putu. Da nas Allah dž.š. osposobi da idemo putem Njegovog zadovoljstva sa strpljenjem i ibadetom i da uvijek budemo primaoci milosti i nagrada Svemogućeg Alaha.

Poslije džume namaz Huzur je klanjao dženazu namaz u odsustvu (tijela) za P.P. Nazim Ud Din sahiba iz Pingardija, Kerala, Indija. On je umro 3. maja u sudaru sa vozom. Zaista, Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti. On su vozio u svom autu kad se dogodio nesretan slučaj, dok se vraćao sa sastanka o izložbi Kur’ana.

Bio je vrlo iskren i predan pojedinac koji je uvijek davao prednost svojoj vjeri nad svjetovnim stvarima. Bio je mussi (član progama Oporuke) i iza sebe je ostavio kćer koja živi ovdje i sina koji živi u Dubaiju. Da Allah dž.š. uzvisi položaj umrlog i da osposobi njegovu djecu da nastave činiti dobra djela i ostanu blisko vezani s Halifatom.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp