U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama

Kratki sadržaj

Učenja islama, koja je predstavio Časni Poslanik s.a.v.s, daju nam uputu u pogledu bilo koje stvari. Ako bi svako od nas djelovao u skladu sa tim učenjima, bilo bi stvoreno prelijepo društvo. U Časnom Kur’anu postoje bezbrojne naredbe. Međutim Uzvišeni Allah kaže, “Uistinu imate savršen primjer u Allahovom Poslaniku”. Tako da, pravi uspjeh može biti postignut samo ako stavimo ovaj primjer ispred nas u svakoj maloj I velikoj stvari.

U pogledu ovoga, sada ću reći o nekim odgovornostima muškaraca u raznim stvarima. Muškarac ima odgovornost kao čuvar kućanstva I kao muž. On ima odgovornosti kao otac I kao I sin. Ako bi svaki muškarac razumio ove odgovornosti I pokušao da ih ispuni, onda bi to postalo sredstvo mira u širem društvu I upostavilo bi ljubav I sklad.

Neki muškarci misle sa imaju neograničen autoritet kao glava kuće, I zbog toga pokazuju obiteljsko nasilje I okrutnost prema djeci. Dakle, ako neko želi nastaviti da se ponaša prema ženi I djeci kao neznalica, onda nema nikakve koristi od prihvatanja Bai’ata (zavjeta odanosti) Obećanog Mesije a.s. Časni Poslanik s.a.v.s, kao čuvar svoje porodice, učinio je da njegova porodica najprije cijeni važnost tevhida (Božije jednoće). Tako da, hazreti Ajša r.a. prenosi da bi se Časni Poslanik s.a.v.s budio u toku noći da obavlja nafila namaz, I budio bi I njih laganim prskanjem vode, kako bi I oni obavili nafilu I ispunili odgovornosti prema Allahu. Onda, je Časni Poslanik s.a.v.s pomagao sa zadatcima, koji su dio ženine dužnosti. Hazreti Ajša r.a. prenosi da bi on sam zašio svoju odjeću,popravio cipele I popravio kućne stvari kao što su kanta za vodu itd. Tako da, mnogi muževi, imajući ove primjere na umu, će morati da procjene svoje ponašanje kod kuće.  Sjetite se hadisa , ‘ Najbolji od vas u pogledu morala I ponašanja jeste onaj koji se najbolje ophodi prema svojoj ženi.’ Tako dobro ponašanje prema suprugama je znak veličine nečijeg standarda vjere.

U pogledu odgovornosti muža I dobrog ophođenja prema supruzi, Obećani Mesija a.s. kaže :”Osim nepristojnosti , sve slabosti I ponašanje žena treba tolerisati. Smatram u potpunosti sramnim da se muškarac svađa sa ženom”. Jednom je Obećani Mesija a.s. rekao da naši članovi džemata ne trebaju biti oštri I lošeg temperamenta prema ženama. Obećani Mesija a.s. je rekao :” Jednom sam povisio glas na moju ženu I odmah sam se suzdržao od izricanja bilo kakve bolne ili oštre riječi. Mnogo sam učio istighfar (traženje oprosta) I obavljao nafilu namaz sa velikim žarom I dao sam sadaku..”

Prema tome, oni koji su neljubazni prema svojim ženama, njihova vjera je  u opasnosti. Oni se trebaju jako zabrinuti jer ona osoba koja nije na najvišem standardu vjere, može posrnuti u bilo koje vrijeme. Upozoravajući takve muškarce, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ako čovjek nije pobožan, kako onda njegova žena može biti pobožna?’ Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Zaista, ako muškarac postane pobožan, njegova žena može takođe postati pobožna.’

Ja sam ovdje opazio da su žene više religiozne. One ponekad prigovaraju da njihovi muževi nisu naklonjeni religiji. Da su nemarni o namazima, da gledaju neprikladne i nemoralne programe na TV i da su nehatni u svojim dužnostima prema podizanju djece. Oni grde i fizički zlostavljaju djecu. U ovim zemljama takve stvari budu predane policiji i našoj Zajednici daju loše ime. Nadalje, takvi ljudi navlače svjetovnu kaznu kao i nezadovoljstvo Svemogućeg Allaha.

Prema tome, ako želite da imate mir u kući, ako želite da odgojite buduću generaciju i držite ih vezanim za religiju, onda muškarci trebaju biti pažljivi prema svom stanju.Tako da je ovo standard. Svi vaši napori prenošenja poruke i sticanja religijskog znanja su jalovi ako niste dobri sa svojom porodicom. Kad muškarci ne uzimaju ozbiljno svoje dužnosti, domovi budu razbijeni i životi djece budu razoreni. Muškarci ne smiju primoravati žene na pokrivanje i žene trebaju imati na umu da trebaju prekriti svoju glavu i tijelo u skladu sa zahtjevima umjerenosti. Ovo je naredba Svemogućeg Allaha i zato one trebaju voditi računa o ovome. Obećani Mesija a.s., objašnjavajaći ovo kaže: ‘Odnos između muža i žene treba biti kao između dvoje istinskih i iskrenih prijatelja… Ako ovaj odnos s njegovom ženom nije dobar, kako on može biti u miru s Bogom? Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Najbolji među vama je onaj koji je najbolji prema sovjoj ženi.”

Uz to, muževi trebaju shvatiti svoje odgovornosti kao očevi. Očevi takođe trebaju odigrati svoju ulogu u obuci i podizanju djece. Pogotovu kad dječaci dođu do sedam ili osam godina starosti, oni trebaju očevu pažnju. Muškarci i očevi moraju pokazati svoj dobar primjer. Gdje očevi budu pokazivali poštovanje i obzir prema svojoj djeci, djeca stiču dobar moral. Jer njihov (očev) dobar odnos s njihovom djecom daje djeci osjećaj zaštite. Tako, da biste u djeci usadili osjećaj sigurnosti, obaveza je na očevima da neko vrijeme provedu u aktivnostima u slobodno vrijeme sa svojom djecom i čine dove za njih. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ja činim dove za svoju djecu i tražim od njih da slijede široki skup pravila ponašanja (šta su naša učenja, koja su njihova pravila, koja su njihovi propisi, ja skrećem pažnju na njih) i ništa više. Iza ovoga, ja stavljam svoje ouno povjerenje u Svemogućeg Allaha u povjerenju da će sjeme sreće urođeno u svakom od njih cvjetati  u svoje prikladno vrijeme.’ Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Iskušenje vezano za svoju djecu je veliko iskušenje. Ako su djeca osobe puna vrlina (moralna), o čemu se onda on treba brinuti?’ Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Ponašajte se na način koji je izvanredan primjer za djecu a za ovo je neophodno da osoba popravi sebe.’

Islam takođe naglašava da oni (djeca) takođe imaju odgovornosti. Kad stignu do mladih godina, vi imate određene odgovornosti prema svojim roditeljima koje trebate ispuniti. Jedanput je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao ashabu koji je htio da ide u džihad: ‘Ako su tvoji roditelji živi, ti njih trebaš služiti, ovo je za tebe džihad.’  Prema tome, iz ovoga osoba može ocijeniti važnost služenja svojim roditeljima. Hazreti Abu Saeed Al-Siyaadi prenosi: ‘Mi smo bili u prisustvu Časnog Poslanika s.a.v.s. kad se pojavio neki čovjek iz Bani Salama i pitao: ‘O Allahov Vjerovjesniče! Postoji li vrlina koju mogu obaviti nakon što moji roditelji umru?’ Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Svakako. Trebaš činiti dove za njih i moliti za njihov oprost. Trebaš ispuniti ona obećanja koja su oni dali ljudima. Trebaš pokazivati ljubaznost i saosjećanje prema svim njihovim vezama i prijateljima.’ Onda je u drugoj prilici Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Ko god želi da živi dug život i da njegov prihod bude blagoslovljen, treba pokazivati ljubaznost i sažaljenje prema svojim roditeljima i pokazivati poštovanje prema njihovim rođacima.’

Prema tome, djeca ne trebaju samo iznositi zahtjeve svojim roditeljima nego kad stignu maldalačke godine oni imaju određene odgovornosti i prava koje duguju prema svojim roditeljima. Osobito poslije sklapanja braka, treba voditi još više računa o ovim odgovornostima. Ako osoba koristi mudrost i ispunjava prava svoje žene kao i njenih roditelja, ponaša se s poštovanjem prema svom pucu i punici, onda tu nikada neće biti bilo kakve vrste svađe u kući, kakve se ponekad vide.

U svakom slučaju, muškarac treba ispuniti razne odgovornosti koje su stavljene na njega. Uvijek kod kuće postavite primjer da time stvarate atmosferu ljubavi i naklonosti. Muškarac je muž kao i otac i sin. Zato treba razumjeti svoje odgovornosti u skladu sa svojim raznim sposobnostima. Da Allah osposobi svakoga da ovo postigne.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp